ZLATÝ CHRT
Tituly šampionů dostihů a šampionů krásy

MEMBER OF WGRF

.

Kdo je to greyhound?  Ten zlatý chrt

www.cgdf.cz

. .Písková  
 závodní
 dráha chrtů
 v obci
 Praskačka

Greyhound–umělecké dílo přírody, greyhound-král dostihových drah  

.

Ten kdo neviděl dostih závodních chrtů - ten by tu chybu napravit měl

.


Všechny výše uvedené nadpisy článku nejsou použity náhodně. Reprezentují základní tématické okruhy, které se dostihů a dostihových chrtů dotýkají.
Kontrolní otázkou „Kdo je to greyhound?“ položenou náhodně v laickém okolí, můžeme docela lehce zjistit, že tázanému se většinou nevybaví vůbec nic, maximálně tak známé americké dálkové autobusy, a některý tázaný zabere až při vyslovení slova chrt. Jakkoli se zdá být pro „pejskaře“ a zejména pro „chrtaře“ tato informace k neuvěření, tak tomu skutečně je.
 

Kdo je to greyhound? Ten zlatej chrt …           VIDEO NA YOUTUBE.COM - ZDE

zpívá známá zpěvačka v písničce o chrtech, aniž bychom ji mohli podezřívat z toho, že neví o čem zpívá. Již tradičně se tato zpěvačka zúčastňuje dvou z nejvýznamnějších mezinárodních dostihů, které probíhají na jediné pískové dostihové dráze v České republice situované v malé obci Praskačka nedaleko Hradce Králové. Propůjčuje  tomuto nepříliš známému dostihovému sportu chrtů svou mediální tvář. Že s příchodem celebrit přicházejí na závody i zástupci různých médií  – nemusíme dodávat.

Dlužno poznamenat, že vyprodukování písničky o chrtech,vůbec první písničky s chrtí dostihovou tématikou, umožnili na své náklady někteří  členové dostihové organizace ČGDF,  a to právě z důvodů výše uvedených – pro propagaci chrta, zvláště pak greyhounda - pro jeho zviditelnění.  

Tomuto plemeni, které bylo v nedávné minulosti označováno za „buržoazní přežitek“, z našich zemí téměř vymizel a chován byl spíše jako určitá revolta proti režimu, tomu ještě mnoho dlužíme.  

Greyhoundů je v Česku prostě jako šafránu, neboť o tomto plemeni málokdo a málo co ví a přitom je právem nazýván
        
králem dostihových drah.

Heidi Janků s greyhoundy  - Bájou a Krejzinkou
-
ještě o nich uslyšíme.

 

Ten kdo neviděl dostih závodních chrtů – ten by tu chybu napravit měl…

Zpívá se dále v této písničce o chrtech a také o tom, že „chrti jsou šípy ze zlatých prutů“, a že „je to dostih řízených střel a ty vážně je ber.“  Což „chrtaři“ povětšinou dělají a chrty  vážně berou. Vědí, že chrt si zaběhat potřebuje, neboť byl k tomu po staletí  šlechtěn, a že je lepší, když běhá „řízeně“, když si vybije energii na kvalitní dostihové dráze, nežli někde na nějakém palouku, kde je mnoho možností ke zranění psa.  

Mnozí chrtaři vědí i o pískovém  povrchu závodiště – pro chrtí nohy nejvhodnějším, o moderním dostihovém systému, který používají veškeré rozvinuté země, ve kterých je tento sport již tradicí. Podrobnosti o tom ale později.     

A těch, které pojmy „dostihy chrtů“ a „chrtí sportovci“ udiví, a nebo si pod nimi dokáží představit nanejvýš zábavu na úrovni „skákání blech“, či naopak samotné dostihy chrtů vnímají jako týrání zvířat, aniž dostihy chrtů viděli a aniž chrtům vůbec rozumí, těch je ještě mnoho.
Takže – jen zdar těmto webovým stránkám, které „díry“ v této oblasti jistojistě pomůže zacelit. 
A „ten kdo neviděl dostih závodních chrtů…..

Greyhound C´est-la-vie J.J. , neboli  Selinka
- u takového snímku „greyhoundář“ nábožně ustrne.
Zachytit greyhounda v této fázi běhu není snadné.
Snímek si zaslouží místo v učebnici anatomie chrtů.

 

Greyhound - umělecké dílo přírody

 Umělecké dílo přírody nebo od boha, chcete-li.
 V každém případě je greyhound velmi výjimečný pes
 a poskytne vám nejen požitek, vzrušení a napětí na 
 dostizích, ale i každodenní estetický zážitek,  rozhodnete-li se s ním žít.
 Nezáleží na tom, jakého jste vzdělání, či profese, 
 důležité je, zdali máte potřebnou míru estetického či 
 uměleckého cítění.
 Což je také dar od boha.


Foto:
Kovový lesk plastiky uměleckého díla výtvarníka
Kovový lesk plastiky uměleckého díla přírody

V eleganci, ladnosti,  vznešenosti a ušlechtilosti greyhound vyniká.  

Ať už ať si greyhound sedne, lehne, postaví se, otočí hlavu vpravo, vlevo, podívá se tam či onam, zvážní či zpozorní, neustále vám nesčetnými varietami svých ladných křivek dopřává pocit, že vlastníte vždy novou a novou sochu, novou plastiku,  vždy nové umělecké dílo, které se vám nemůže nikdy omrzet. 

Greyhound skvěle ladí s historickými interiéry i s modernou, uměleckými díly výtvarných umělců i designovými skvosty špičkových výtvarníků - designérů. 

Sám o sobě je greyhound uměleckým dílem přírody, s díly lidského umu se snoubí s udivujícím souzněním.


Foto: dvě černé perly – design jako design
 

Dílo“ i jinak  - „Dílo“ je takový greyhound i jinak. Zejména když tuší jídlo. Pozná, z jakých důvodů odcházíte, má-li se chystat také, anebo je to zbytečné, neboť jej s sebou určitě nevezmete. Greyhound se dokáže dívat tak, že vás mimoděk napadne, že si vlastně nejste zcela jisti tím, jestli na vás právě nepromluvil.


Foto: „No tak,… neruš…

 Greyhoundi barvy šedé a modré 
 mají zvlášť záhadný, až okultní 
 pohled a z očí všech greyhoundů 
 můžete vyčíst, že ve svém genomu
 mají uloženu genetickou informaci
 všech svých předků o tom,
 že kdysi greyhoundi,
 stejně jako vzácní koně,
 náleželi pouze aristokratům
 a po štvanici uvykli ležet
 na vzácných peršanech, 
 
u ušáku svého pána,
 jemu  věrně u nohou.

 Různá vzácná historická díla
 se této tématice věnují.

 

Patřím k těm, které chrt stále uchvacuje svou krásou. Patřím také k těm, kdož vidí-li chrta v běhu, zatají se jim dech“
Později zmíníme, za jakých okolností od které z významných osobností toto vyznání svého vztahu k chrtům zaznělo.

Pojďme se taktéž nechat uchvátit krásou chrta a dopřát si vzrušujícího zážitku při podívané na chrta v běhu.   


Podívejme se na chrtí dostihy - jak mohou vypadat  v dnešní době, kdy greyhounda už nevlastní pouze šlechta,  kdy původně aristokratické štvanice se přechýlily do oblasti sportovní, a dávno již se nestíhá zajíc živý,  ale návnada umělá.

 Navštivte spolu s námi  dostihová 
 závodiště v kolébce tohoto 
 dostihového sportu v Anglii a Irsku, 
 závodiště v kontinentální Evropě a
 závodiště v Česku v samostatných
 reportážích, které budou postupně
 navazovat.  

 Ze všeho nejdříve se ale pojďme 
 podívat na to, jak se změnily i další 
 podmínky podmínky pro úspěšné
 dostihy chrtů.

 

 Písek nebo tráva?
 Ve světě i dokonce v okolních zemích věc jasná, v Česku kupodivu stále diskutabilní. Napíšeme-li že „tráva“, budeme 
 za hlupáky. Napíšeme – li že pouze „písek“, popudíme druhou stranu. Je-li někde tráva, co se dá dělat. Je-li někde 
 písek, je to  pro chrty nejlepší. A to i pro menší plemena, to je věc jistá.    
 
Víme tedy, že kvalitní dostihové závodiště pro chrty – to není jen tak. V Česku je jen jediné pískové, takže vydržme 
 trochu jeho historie…..    

 

Hlavní brána areálu závodiště – pohled směrem na správní budovu se zázemím.

Hlavní brána závodiště – pohled směrem k tribuně diváků,řídící věži, sázkové kanceláři, prodejně upomínkových předmětů, bistru

Malé ukázky rekonstruovaných míst sportovního areálu dostihová dráhy Praskačka

 Když Česká Greyhound Dostihová Federace (ČGDF) sportovní areál převzala k užívání, ležel na zemi ještě sníh.
 Po roztání sněhu se ukázal jeho skutečný stav. 
 Bylo zřejmé, že zejména těleso dostihové dráhy bude nutné generálně rekonstruovat a vybudovat klopení zatáček.
 Písek na dostihovou dráhu byl navezen ze stejného pískového lomu, z jakého jej navozil stavitel dráhy.

archiv: Dostihová dráha Praskačka v roce 2003 za předchozího hospodáře-nájemce:ČDF/CGRC

archiv: Dostihová dráha Praskačka (od roku 2004) za současného hospodáře - nájemce:

Dostihy chrtů na dostihové dráze Praskačka mohly začít...

archiv: areál Praskačka v roce 2003 za přechozího hospodáře - nájemce: ČDF/CGRC

archiv: areál Praskačka (od roku 2004) za současného hospodáře - nájemce:

Mohli jsme sundat gumáky a nazout střevíčky.

© Česká Greyhound Dostihová Federace ©
ČGDF/CGRF www.cgdf.cz

 
Dostihy Ceské greyhound dostihové federace
 nepostrádají určitou exkluzivitu. Ti, kdož vidí fotografie nebo videozáznam z těchto dostihů, nechtějí věřit, že dostihy 
 jsou pořádány v Česku, že něco takového u nás vůbec existuje. Jsou pořádány na takové technické i organizační
 úrovni, že se snad  už příliš neliší od profesionálně pořádaných dostihů např. v Irsku, Anglii, Americe, Austrálii. Snad
 pouze tím, že tato organizace se dostihy chrtů neživí, žije ze sponzorských darů, příspěvků svých členů a u nikoho  
 z jejich účastníků nejde o jeho profesi. Každý z nich má své občanské povolání v různých profesích a tomuto sportu se 
 věnují ve svém volném čase.

 Management dostihů a tréninků - technici, specialisté, doktoři, inženýři techniky a genetiky, ředitelé, podnikatelé
 v týmovém oděvu. Foto z prostoru pro dekorování vítězných chrtů. Nemůže nám ujít, že kam oko pohlédne, je zobrazen 
 emblém chrta.

 Dekorovací prostor  - úprava před dostihy Pohled na startovací boxy na 525 m

Momentka z Českého Derby 2006 se soutěží 
O nejkrásnější  klobouček přítomných dam
      

Greyhound jménem Calida Track H.S.

Start z boxů na 300 m
Tyto záběry majitelé chrtů detailně rozebírají.

Prezentace závodníků před dostihemdiváci odhadují kondici a tipují vítěze dostihu. Bookmakeři sbírají sázky.

 Schází snad už jen to, aby zmíněné dostihy mohly probíhat večer, což by se ještě příznivěji promítlo na účasti laických
 diváků.  Musíme si otevřeně přiznat, že na dostizích pořádaných v našich zeměpisných šířkách jsou nejpočetnějšími
 diváky samotní majitelé chrtů nebo jejich příbuzní. Přestože na tomto závodišti jsou vytvořeny ty nejlepší podmínky pro
 laické diváky, na které neprší a slunce nesvítí a hezky v sedě u dobrého jídla a moku mohou sledovat dostihové dění,
 zejména v teplejších letních dnech pochopitelně dají obvykle přednost spíše pobytu u vody, nežli na louce, byť ve stínu
 diváckého stanu. Což je pro rozvoj dostihového sportu škoda. Mnozí z nich by však uvítali dostihy chrtů jako večerní
 program. Vyžadovalo by to nové závodiště chrtů, které by běhy chrtů za večerního osvětlení umožňovalo. Snad se ho
 jednou dočkáme a dostihy chrtů se stanou večerní společenskou událostí, tak jako v zemích, které jsou kolébkou
 dostihového sportu.

Stupně vítězů – pořadí 1. – 6. místo dostihu.
Vítěz z Belgie – greyhound – pes - Shrew Major

Dekorování vítěze Jarní ceny
Druppi Co Co

1. místo: greyhound-pes- Dalton Co Co

Diváci se občerstvují v diváckém stan

 Aby během dostihového dne nebyly přestávky mezi jednotlivými běhy chrtů pro laické diváky příliš dlouhé a dostihové
 dění pro ně pak zdlouhavé, jsou pořádány na dostihových dnech mezi běhy kvalitní doprovodné akce. Těleso pískové
 dostihové dráhy se totiž musí upravovat válcováním nebo smykováním, aby se chrtům luxusně běželo. Počet 
 greyhoundů je v naší zemi poměrně nízký, ale protože v současné době mají podmínky k dostihům takové, jaké ještě
 v české historii nebyly, vzrůstá zájem a postupně jich již přibývá. A to nejen mezi těmi, kteří již nějakého greyhounda
 vlastní, ale i mezi novými zájemci, které dostihový sport zaujal. 

Hostesky s dětmi při soutěži v malování v diváckém stanu

Diváci na tribuně, diváci ve stanech

 Chrti soutěží v dostihu nejen o vítězství, ale také o tituly i věcné a finanční výhry, někdy i v poměrně vysoké výši.  
 Majitelé chrtů, kteří jsou zároveň i jejich trenéry, si ověří, jak špičkově chrta k soutěži připravili. Jsou i tací, kterým je 
 celkem jedno, na jakém stupni se jejich chrt umístí, hlavně že si chrt v pořádku zaběhá a mohli se společně zúčastnit 
 dostihového dění. Na vítěze, respektive na vítězné pořadí chrtů lze na závodišti sázet a ověřovat si svůj odhad kondice 
 chrta. Znalí historie vědí, že na chrtí dostihy se sázelo již za první republiky a to velmi houfně.

Každý z těchto whippetů  si vyběhal 5.000,- Kč. Šeky k vyzvednutí finanční ceny předává zpěvačka Heidi Janků

Heidi Janků při premiéře první písničky o chrtech a dostizích –
Kdo je to greyhound
? Ten zlatej chrt.

Dekorování vítězů – greyhound
Dalton Co Co a jeho krásná
majitelka.

Vítěze dekoruje Heidi Janků

Bookmaker poradí, sdělí svůj tip

Info- služba - orientuje diváky  

Výhry - od 7.000,- Kč do 300,- Kč

Tipující sázejí

Greyhoundi závodí

Poháry a dečky vítězů - Mistrů ČR

 
Bavit se na závodišti rozhodně budete, ať už jako majitel, či jako pouhý laický divák. Areálem závodiště zní pečlivě 
 vybraná hudba,  povětšinou z produkce vlastní – o chrtech, uslyšíte slavnostní fanfáry na počest vítězům i významným
 hostům. Na závodišti se můžete setkat se známými osobnostmi, jako např. proslulí návrháři Haute Couture, známé
 zpěvačky, zpěváci, herci, známé kapely.  Můžete přihlížet slavnostnímu křtu chrtích miminek, např. kmotrou  irského
 miminka, holčičky Tiffany, se stala světově proslulá módní návrhářka oblékající arabské princezny, paní Blanka Matragi,
 můžete se zúčastnit ceremoniálu uspořádaného za účelem uvedení mladých chrtích aristokratů do společnosti, jak velí
 „dobrý mrav lepší společnosti“ a také přihlížet ceremoniálu souvisejícím s ukončením závodní činnosti chrta.

 V každém případě poznáte, že na tomto závodišti je greyhound skutečně SIR či LADY, kromě toho že je především 
 sportovec. Dostihová organizace se specializuje především na greyhoundy, protože v zemích, kde je dostihový sport
 tradicí, dostihují pouze greyhoundi, ale mohou zde závodit i whippeti a jiná plemena chrtů, přihlásí-li se jich dostatečný
 počet k běhu. I na tyto běhy ostatních plemen chrta shání členové organizace sponzory stejně intenzívně, jako na běhy
 greyhoundů, ale u greyhoundů je výsledek o něco lépší, co se celkové  výše  finančních cen týče. Ale jen o něco málo.
 Asi je to tím, že greyhoundů je mnohem méně a tím automaticky vyvolávají větší sounáležitost a potřebu
větší jejich
 podpory. Určitě vás dojme vítězná fanfára náležící vítězi dostihů, obřad dekorování vítězů a je-li ve hře navíc i vyšší výhra
 finanční, přidá se u všech zúčastněných další napětí. 

 Zda-li se Vám poštěstí a dostanete pozvánku na některou z našich soukromých akcí na dostihové dráze Praskačka, 
 neváhejte využít info-služeb v podobě půvabných hostesek, které vám ochotně pomohou se v dostihovém dění orientovat 
 a poradí, jak si při tipování vítězů dostihů počínat. Možná, že si najdete i nové přátele a dost možná se vzhlídnete v oku 
 některého greyhounda.

 Oslovil-li tento sport i vás, je jen na vašem rozhodnutí,  budete-li chtít štěně greyhounda českého chovatele, či si jej 
 pořídíte v zahraničí. Letecká přeprava greyhoundů ze známých kennelů z Irska není již u nás nic nového a charterové
 lety se přičinily o poměrnou dostupnost takové přepravy. Štěně si můžete vyhlédnout již v předstihu na internetových
 stránkách kennelů, jejichž chovatelé prezentují dovádění štěňat pomocí videofilmu na internetu. Můžete si štěně vybrat 
 v pohodlí domova a chovatel vám připraví na štěně vývozní dokumenty. S detaily dovozu vám ochotně na našem
 závodišti poradí  funkcionáři tréninků.

 A možná si na dostizích společně s funkcionáři dostihů zazpíváte některou z písniček o chrtech, které nazpívali známí
 zpěváci a které závodištěm znějí buďto z CD, nebo dokonce live z úst interpreta této písně. Tedy tak jak zpívá Heidi
 Janků: „Ten kdo neviděl dostih závodních chrtů, ten by tu chybu napravit měl….“
 

Greyhound´s Star´s  

Zde vidíme skutečné sportovce a skutečné  chrtí hvězdy. 

Chrti mohou být  držiteli titulů   -Rekordman trati,  Mistr světa, Mistr České republiky, Chrtí příjmení roku,
Zlatý chrt - za výkon
Zlatý chrt - za krásu.
Zlatý chrt – za krásu – cena diváka Greyhound – pes, Druppi Co Co, Rekordman trati
525 m

Greyhound – pes, Aldo z Měňan,
Zlatý chrt – TOP-design - cena
diváka 

Krásu tohoto chrta nehodnotila porota, ale diváci – hlasováním.Na foto je zvěčněn s populární herečkou, paní Uršulou Klukovou.

Greyhound – fena, Dorothy Co Co
Rekordmanka trati
525 m a 300 m
 

 Příště – reportáž z dostihů z dostihového závodiště Praskačka, které pořádá Česká greyhound dostihová federace,
 přímý člen celosvětové dostihové organizace – WORLD GREYHOUND RACING FEDERATION.  

 Pro srovnání vám v budoucích vydáních ukážeme také prostředí profesionálního dostihového sportu greyhoundů na 
 závodišti v Irsku a Anglii, kde dostihy jsou nejen sportovní, ale i společenskou událostí a společenské odění je
 samozřejmostí. Tam vstupenky do krytého hlediště s restauracemi jsou na významné dostihy vyprodány zhruba čtvrt
 roku dopředu a restaurace pro VIP i půl roku dopředu.
 Provedeme vás zákulisím závodiště, které pro diváky zůstává utajeno. Ukážeme vám prostory pro přejímku chrtů,
 racing kennel, řídící věží, apod. Pak také prostory pro diváky na venkovní tribuně, prostory bistra se sázkovými
 kancelářemi  i prostory restaurací, které jsou děleny, dle velikosti závodiště, až na tři úrovně.

 

 Trénink chrtů-  metodika tréninku, výživa, nemoci,  atd. 
 
Jestliže se na českém území objeví nový greyhound, jde vždy o událost. V každém případě se jeho majitel záhy stane 
 objektem zájmu chrtařů  a v žádném případě se nemůže stát, že by si nějaký laik pořídil štěně greyhounda a pak 
 nevěděl co s ním dál. S ohledem na vzácnost plemene greyhound můžete si být jisti tím, že s ním sami nezůstanete a 
 dozvíte se včas, co potřebujete. Je zde přeci Česká greyhound dostihová federace, člen World Greyhound Racing
 Federation. Kontaktujte ji včas na známém spojení. Stanete se součástí „rodiny“ zkušených greyhoundářů., zkušených
 majitelů, trenérů, poradce chovu.     

 Kde najít povolanější metodiky tréninku, veterináře a chovatele než tam, kde je chrt po tisíciletí chován, trénován a 
 dostihován?

 Irsko a  Anglie jsou kolébkou tohoto dostihového sportu a přirozeně se tam vyskytují odborníci nejen na tréninkové
 metody.


 Nemusíme proto ale do ciziny.

 ČGDF se přičinila o to, aby na českém trhu vyšla česká mutace anglického originálu „The Ultimate greyhound“
 britského autora Marka Sullivana, v češtině nazvaná jako  „Chrti - Nepřekonatelný greyhound“. Něco, co na českém 
 trhu dosud citelně chybělo!

 Bude pro vás velmi užitečná v různých směrech, zejména pro vytvoření si první představy, co chrt, a to nejen dostihový, 
 obnáší.

 Dovolte, abychom vám autora knihy představili:

 MARK SULLIVAN se začal o chrty zajímat při pravidelných návštěvách White City Stadium a když v rodině začali
 chovat vlastní závodní chrty, jeho zájem se prohloubil. O víkendech pracoval v kotcích závodních chrtů a stal se 
 majitelem i cvičitelem. V devatenácti letech získal cvičitelskou licenci.Než začal pracovat ve vedení závodních aktivit,
 dosáhl se svými psy řady úspěchů. Práce v úřadě ve Sloughu a Wimbledonu vedla k uzavření smlouvy s časopisem
 Racing Post
a později s deníkem The Sporting Life. Z doby, kdy spolupracoval s listem The Life, se datuje jeho zápis
 do Guinnessovy knihy rekordů – z dvanácti závodů ve Wimbledonu tipoval správně dvanáct vítězů při pravděpodobnosti
 279 256 ku jedné. V současné době je nezávislý autor a rozhlasový komentátor, vede National Greyhound Racing Club
 (Celostátní klub závodních chrtů) pro British Greyhound Racing Board (Britská rada pro závody chrtů).


 Britský autor díla s překladem a vydáním české mutace jeho práce souhlasil a autorská práva nebyla porušena.
 Překlad knihy byl odborně redigován. Nejedná se tedy o jakýsi pokoutní překlad a  parazitování na díle jiného. Zároveň
 autor souhlasil s tím, aby do české mutace tohoto jeho díla bylo včleněno několik stránek navíc, a to s prezentací
 práce České greyhound dostihové federace. A to je co říci!
 Česká mutace díla pak byla s přispěním ČGDF v každém jednotlivém výtisku, který se objevil kdekoli na trhu, ještě 
 dotována, (ať už si ji pořídíte přímo u federace, nebo v některém knihkupectví), neboť bez tohoto počinu by publikace
 byla mnohem dražší. Vězte, že každý, kdo si zakoupí jediný výtisk této knihy, čerpá  z dotace ČGDF, poskytnuté jí
 jejími sponzory !  
 
Využijte této možnosti koupě dotovaného díla! Je napsáno populární formou, velmi zajímavé a poučné, i když chrta
 nehodláte vlastnit a nebo vlastníte jiné plemeno psa.


 Kniha poskytuje informace v oblasti zdraví chrta, chovu, výchovy i tréninku chrta.  Již pouhé ohlášení jejího vydání 
 v češtině způsobilo v Česku, na Slovensku a dokonce i v Polsku pořádný poprask. Do současné doby jste mohli 
 zakoupit odbornější publikaci o jakémkoli zvířeti – od křečka, přes jakoukoli kočku až k jakémukoli psu, ale o chrtovi - 
 to v žádném případě.
 Knihu vyhledávají veterinární lékaři, chovatelé i majitelé chrtů všech plemen. 

 Chrtů a zejména greyhoundů je v naší zemi je poměrně málo, (s ohledem na již dříve zmíněné důvody) takže veterináři 
 dosud neměli příliš možností se na případné nemoci greyhoundů specializovat. Nyní tomu tak není. Vytvořen je
 „informační most“ mezi českými špičkovými veterináři specializujícími se na chrty a špičky v tomto oboru v Americe a 
 Austrálii. Ve vážnějších případech se vyměňují e-mailem skeny rentgenových snímků a konzultují vhodné léčebné
 postupy. Můžete kdykoli požádat o kontakt na veterináře, který se v Česku specializuje na greyhoundy, pokud mezitím
 nebudete mít toho svého, kterému budete důvěřovat. 

 Nemáte-li čas stát se „výživovým specialistou“ na dostihového chrta, nabízí se jednoduché řešení v podobě hotového 
 kompletního krmiva irské provenience s názvem RED MILLS. (Racer, Excel, Tracker) Pokryje potřeby dostihových psů
 během zátěže,  v době klidu,  pokryje potřeby chovných fen i rostoucích štěňat.  

 Je to stejné, jako s uvedenými již  tréninky či nemocemi chrtů. Nemůžete mít větší jistoty v tom, že krmivo obsahuje 
 vše co váš dostihový chrt pro své zdraví potřebuje. 

 Jestliže začnete trénovat a dostihovat na jiné závodní dráze, než závodišti Praskačka, přimlouváme se vřele za to, 
 abyste se svým chrtem, dřív než přijdete na pískový dostihový ovál, nechodili nejdřív na coursing. Mohlo by se mu to
 tak „zažít“, že by pak  z tělesa dráhy klasického pískového oválu přeskakoval jeho hrazení doprostřed, na trávník, aby
 si kroužící návnadu nadběhl. Přesně tak, jak jste jej to na coursingu naučili.

 Odstraňuje se to pak poměrně nesnadno a velmi se nadřete.
 

 
Greyhound nebo whippet?

 Vlastníte greyhounda – krále dostihových drah?  Sláva! Zde Česká greyhound dostihová federace! Slovo greyhound je
 však v angličtině výraz pro chrta. Na dostihové dráze v Praskačce může tedy dostihovat kterékoli plemeno chrta, pokud
 jeho majitelé jsou schopni sehnat potřebný počet majitelů nutný ke společnému běhu, který předpokládá počet
 závodníků 4 - 6.
 

 Zatímco whippeti se množí, ať nám jejich majitelé prominou - téměř rychlostí hrabošů, u greyhoundů je tomu jinak.  
 Majitelé greyhoundů by mohli vyprávět. Např. kolik neúspěšných krytí absolvovali, a proč asi, jaký vliv na to může mít
 v dávné minulosti užívané krmivo, vyráběné „odbornými všeuměly“, kolik úskalí číhá na chrta od věku štěněte do věku
 dostihového, neboť  jakékoli malé plemeno psa, které téměř zákonitě útočí první a hlavně zezadu, je schopno někdy
 nenávratně poškodit složitou stavbu chrtích nohou. 
 
Velmi smutné, a vlastně jedny z nejsmutnějších  jsou případy majitelů, kterým se chrt zranil dříve, než mohl začít 
 dostihovat.


 Smutné jsou i ty případy, kdy na pískové závodiště přijde majitel dostihového chrta, jak sám říká – na rekonvalescenci,
 neboť se mu jeho chrt kdesi jinde zranil.  Když se tak stane proto, že majitel toužil se svým chrtem obejít kdejaké
 akce po vlastech českých i nečeských, na kterých „přeci nelze chybět“, pak velmi smutný je nejen samotný fakt
 zranění, ale také to, že tento chrt  chybí na dostizích, kde je téměř nepravděpodobné, že k nějaké sportovní „nehodě“
 přijde.
 

 Sousloví  „dostihová kariéra chrta“ zavání profesionalismem a velmi komicky vyhlíží v prostředí amatérského
 dostihového sportu chrtů, (kde by mělo jít především o bezpečné vybití energie psa), zvláště pak v kombinaci s
 nemoderním dostihovým systémem a nemoderní dostihovou dráhou. 
 
Za těchto okolností však dobrý genetický předpoklad chrta k vítězstvím jen těžko poznáte a dokonce to někdy jeho
 „kariéře“ může spíš ublížit a to budete rádi, že to neublíží zdraví chrta, a nedej bože napořád. Křížení směru běhů
 dostihujících chrtů, kdy jejich dispozice pro vlastní styl běhu je chrtovi dán, často zbytečně znevýhodnily nejednoho
 skvělého chrtího sportovce a poškodily ho v jeho „kariéře“.  Míra nebezpečí eventuelního poškození zdraví je přitom
 přímo úměrná velikosti chrta, a týká se to i  whippetů. Chrtovi je jeho „dostihová kariéra“, takříkajíc „šumafuk“. Rád si
 zaběhá a majitel by měl být rád, že ve zdraví a v pohodě. Jestliže se tímto pojmem „dostihová kariéra“ některý majitel
 chrta příliš ohání,  podobá se tak trochu rodičům, kteří ve svém potomkovi realizují svou vlastní nedosaženou „kariéru“.

 

Greyhound doma 

Když už jsme u těch slov, nutno dodat, že u greyhoundů nemáme ovšem příliš v oblibě ani výrazy typu domácí „mazlíčci“. Vybaví
se nám při tomto slově cokoli jiného,  nejčastěji nějaká řekněme čivava, nebo třeba bišonek, ale nikdy ne greyhound.  

Řekněte si ještě jednou a nahlas pomalu slovo greyhound. GREY-HOUND.  V melodii tohoto slova přímo slyšíme plavné skoky greyhounda. Vidíme jeho majestátnost.
Jsou to opravdoví Sir či Lady.
 

Ne, greyhound není „mazlíček“.
Neznamená to ovšem, že by se 
nedožadoval laskání a možno říci, že má
dokonce vyšší  potřebu projevů lásky.
Chvilka slabosti však vás bude stát to, že
vaše postel už nebude jen vaše.  

 Můžete se také přistihnout u toho, že jen bezmocně hlesnete – „to je důstojné chrta?“, když bude mít, ležíc na zádech,
 nohy vzhůru, jako pravý požitkář.  Na vás bude, zdali bude relaxovat ve vaší posteli, nebo na svém místě. Chrta v této 
 pro něj poměrně časté pozici  málokdo zná, kdo sám jej nevlastní. 
Greyhounda v domácnosti se neobávejte. 
 Jakoby tady platila nepřímá úměra, že čím větší plemeno chrta, tím nakonec větší klid.

 Máme zkušenosti, že někdy nežli  jeden „kousek“ nějakého malého plemene,  tak to raději v pohodě greyhoundy dva!
 Greyhound nenapadá a neotravuje.

 Greyhoundi jsou typičtí tím, že celý den nejraději stále
 spí. Objeví se však spolehlivě, slyší-li vrzání dvířek
 ledničky.
 

 O greyhoundovi někdy nebudete téměř vědět a může
 se vám snadno stát, že se půjdete raději přesvědčit,
 zdali se doma vůbec nachází, zdali třeba neutekl.  


 Námitky, že psi do domácnosti nepatří, především
 proto, že línají, můžeme odpovědně prohlásit, že toto
 plemeno prakticky nelíná a že zcela jistě bychom ve
 vaší domácnosti nalezli daleko větší množství vašich
 vlastních vlasů, jsou-li, nežli chrtích chlupů. 

 Nemusíte se obávat o interiér bytu či vaše osobní věci.
 Greyhoundi se mohou procházet volně celým domem 
 a vybírat si místo, které se jim právě víc líbí.
 

 Většinou se jim líbí tam, kde je klid, nebo svítí
 paprsky slunce či u krbu. Pokud se tedy nerozhodnou 
 oddaně ležet u vašich nohou.

 Chrt greyhound váš život obohatí.
 Chrta vnímejte jako aristokrata a také on vám bude 
 pocit výjimečnosti dopřávat znovu a znovu.
 Ne nadarmo se mezi chrtaři říká, že vlastnictvím chrta 
 je bohatý každý.

 

Chrt greyhound v autě

 Při jízdě autem se vám může stát, že po
 určité době zastavíte a jdete se přesvědčit,
 zdali jste greyhounda nezapomněli naložit a
 on klidně spí a ani nedutá. Ven z auta se mu
 nechce. Greyhoundi se velmi rádi vozí autem.
 Zvednou se teprve v určité vzdálenosti před
 závodištěm. Jak to greyhoundi poznají, že se
 „už bude dostihovat“, se vedou různé odhady.


 Stočí-li se greyhound sám do klubíčka,  
 
zabere jedno místo v autě, nestočí-li se, 
 zabere v osobním automobilu sedadla dvě.
 Greyhoundi jsou v autě rádi, mají jej často za
 něco jako svou boudu. Nemusíte obávat ani o
 velmi luxusní limuzínu, rozhodnete li ji
 používat i pro jízdu s greyhoundy. .
 Přece jen je poněkud pohodlnější, máte-li
 možnost vlastnit  osobní automobil se
 s vlastním prostorem pro psy.

 
 Chrt greyhound na pracovišti

 Pokud je to jen trochu ve vašem zaměstnání
 schůdné, mějte je u sebe, greyhoundi nečiní
 problémy ani v zaměstnání.
 Někdy dokonce mohou pomoci uvolnit poněkud 
 napjatou pracovní atmosféru a přímo přínosem jsou 
 při obchodních jednáních. Pro vás, samozřejmě.
 

 Jestli vás dostihující chrt „oslovil“, a jestli jen trochu
 můžete, tzn. nezrazuje vás např. zdravotní stav či 
 věk, apod., pořiďte si za účelem dostihování raději 
 greyhounda.

 Více si užijete, neboť greyhound podobný je koni, a 
 v historických štvanicích k sobě patřili. Koně jsou 
 však ve stájích, ale greyhoundi - mohou být  vámi
 stále. I na pracovišti.
 

 Neotravuje, maximálně se decentně připomene že
 existuje a potěší vás i okolí.

 
 Laiky někdy greyhound leká, neboť jej ztotožňují s
 bojovým plemenem. K této úvaze je vede povětšinou fakt,
 že jej vidí dostihujícího  s náhubkem. Nevědí totiž, že jej
 chrti mají nikoli proto, že by mohli někoho pokousat, ale
 proto, že by „se vzájemně mohli napadnout“ a to proto, že
 si mezi sebou někdy hodlají  „vyřídit“, čí že to bude kořist,
 až tu návnadu chytí.


Greyhound Dorothy Co Co při dostihu napadá greyhounda Cayenn Elbony

 
Chrt společník – v restauraci, na procházce, ve společnosti

 Stejné jako v domácnosti je to
 s vychovaným greyhoundem i
 v restauraci.
 

 V dobrých restauracích vás nejenže
 nevykáží ven, ale dají chrtům misku
 s vodou a navíc se ještě zvědavě
 vyptávají.
 

 Mnozí z personálu podniku i jeho hosté
 již dostihy chrtů někdy v zahraničí viděli
 a vyptávají se docela zasvěceně.

 V restauraci oceníte, jestliže jste ve
 výchově greyhounda neslevili a on
 považuje za samozřejmé, že co je na
 stole - je vaše kořist.
 

 Chrti po chvíli bdělosti a ostražitosti
 v novém prostředí lehnou – a spí.
 Aby to vydrželo co nejdéle, je lepší
 s nimi být v klidnějším koutu, nežli u 
 okna či výlohy. Mohl by vidět nějakou 
 „návnadu“-kočku nebo malé plemeno 
 psa, a chtěl za ní ven.

 Na procházce budete
 s greyhoundy středem
 pozornosti, tím si můžete být 
 jisti.

 A dva greyhoundi upoutají a 
 vyniknou tak nějak víc, nežli
 jeden. 

 A čtyři greyhoundi – zase víc 
 než dva.

 
Pokračovánígreyhound nebo whippet

 Dostihovat můžete s oběma plemeny.
 Zvažte své fyzické dispozice a konfrontujte je se vzrůstem
 chrta. Měli byste se svým chrtem ladit, ale především jej
 zvládnout, když by vás chtěl táhnout tam, kde by cítil
 nějakého „králíka“, nebo třeba kočku.
 Přesto však dostihového greyhounda zvládne i průměrně
 fyzicky nadaný důchodce a po skončení jeho sportovního
 období má vedle sebe toho nejlepšího společníka, jakého
 může najít. Greyhoundi jsou vůbec milí společníci.    
 

 „Greyhoundáři“ se dívají s určitým odstupem na ty majitele
 chrtů, kteří bez omluvitelného důvodu přejdou z držení
 greyhounda na držení menšího chrta – např. whippeta. 
 Považuje se to tak trochu za jakousi ostudu. Obráceně
 snad ano, tedy od whippeta ke greyhoundovi, nebo také
 vždy „jen a jen whippeta“, ale cesta od  greyhounda 
 k whippetovi – to už je cesta zpět. Prostě mezi chrtaři se 
 „greyhoundáři“ cítí, ať právem či neprávem,
 být jakousi elitou.

 

 Greyhoundi to skvěle zvládají
 I ve větší společnosti lidí. 

 Na prvním snímku záběr z Paláce 
 kultury v Praze – slavnostní ocenění 
 – Žena roku. 

 Kdo má trochu cit pro krásu,
 greyhound jej prostě nadchne.
 Takže greyhoundy hladily a mazlily 
 se s nimi dámy v drahých toaletách 
 a zálibně se nimi producírovali 
 pánové  v drahých oblecích.
 Bez jakéhokoli „čehosi“, co by 
 zavdávalo obavy hostů o jejich odění.


 
Na druhém snímku záběr ze
 slavnostního křtu na závodišti
 Praskačka –malilinká ještě Irská
 greyhoundí holčička jménem Tiffany.
 Sice se mlsně olízla, ale chuť na 
 šampaňské to nebyla.

24.2.2007
Zlatý chrtprestižní mezinárodní tituly pro nejvýkonnější a nejkrásnější chrty     

Z refrénu písničky, kterou zpívá populární zpěvačka Heidi Janků, se můžeme dovědět, „Kdo je greyhound – ten zlatý chrt“. Zlatý“ je chrt pro každého jeho majitele, „zlatý“ je i pro ty, kteří se s ním teprve seznámili a jsou ohromeni jeho krásou a povahou, o níž které neměli dosud ani tušení.

28.2.2007

Pokračování příště

© Kolektiv autorů - jejich názory nemusí být vždy shodné s názory
ČGDF ©

další podrobnosti viz. www.cgdf.cz