SVATBA GREYHOUNDŮ

Mezi diváky obřadu budou rozdávány svatební koláčky – přislíbila zajistit majitelka nevěsty. 
Ženich přislíbil uhradit svatební hostinu – raut. Na přípitek přislíbil šampaňské. 
Svatebčané obdrží pozvánky ke svatebnímu stolu. 
V předmanželské smlouvě se pravděpodobně ženich zaváže přinést věno do společného Pelíšku. 
Také platit alimenty na své potomky do doby jejich odchodu do nového domova. 
Ženich ví, co se sluší a patří.
Do předmanželské smlouvy ženich zřejmě zakotví, 
že jeho potomci budou opouštět rodné šlechtické sídlo také s jeho souhlasem. 
Aby ne, jde přeci o šlechtice a v těchto kruzích to se dělalo a dělá stále. 
Taktéž, jak ženicha známe, bude mít zájem na tom, aby jeho potomci, až dospějí, 
byli uvedeni do společnosti, jak mladým aristokratům náleží. 
Tedy v prostředí, které je chrtů důstojné, v prostředí, které si chrti zaslouží. 
V souladu s aristokratickým protokolem nemohou greyhoundí Puppy začít závodit, 
aniž by napřed byli slavnostně uvedeni do společnosti. Nejsou přeci neurození, 
kteří se zčistajasna jednoho dne objeví na nějaké vesnické pastvě a tam debutují ve svých 
prvních oficiálních tanečcích, pardon, dostizích.
A kde je tráva, tam je pastva 

                                                                

                                                                                   Aldo                            Krejzinka
                                                                                                                            a
                                                                                                              rodinný přítel Andy