CZECH INTERNATIONAL DERBY 2008 
Dostihy pořádané v kloboučku jako na dostizích v Ascotu

Soutěž: TOP Klobouk roku - Sir a Lady  2008

Vítězové soutěže:

Lady Nela a Sir Jan

Porota byla složená ze zástupců sponzorů.

Finanční a věcné ceny věnovala vítězům soutěže paní Jarmila Grondolová.