Greyhound Racing News

 

 

 

občasník
leden - březen 2006

časopis pro milovníky chrtů
časopis pro Vás

 

 

 Obsah:

1. strana

Video dokumentace CZECH DERBY 2003

 

 

2. strana

Video dokumentace CZECH DERBY 2004

 

 

3. strana

Miroton – běh za uměním s chrty 2004 - 1. strana
Miroton – running for art with greyhounds 2004

 

 

4. strana

CZECH International Derby 2004