Czech Greyhound Racing News e-magazín

 

 

časopis pro milovníky dostihových chrtů / magazine for racing greyhound dog-fanciers
časopis pro Vás / magazine for you
 

 

 duben - červen 2010
             April - June 2010

Česká greyhound dostihová federace pořádá dostihy chrtů a výstavy.
Chrtí dostihy jsou pořádány na dostihové dráze chrtů Praskačka.

 

2/2010

Obsah:

28.06.10

 56. strana

GREYHOUND SPRINT RACE 2010 - dostihy chrtů - noticka
Tipovací soutěž zná své vítěze

GREYHOUND SPRINT RACE 2010 - greyhound races - a quick notice
The tip contest have its winners

GREYHOUND SPRINT RACE 2010 - dostihy chrtů

 

25.06.10

 55. strana

GREYHOUND SPRINT RACE 2010 - dostihy chrtů - upoutávka
Sázíme on-line na výsledné pořadí dostihových běhů

GREYHOUND SPRINT RACE 2010 - greyhound races - a preview
We bet on-line on final order of the races

GREYHOUND SPRINT RACE 2010 - dostihy chrtů

 

24.06.10

 54. strana

MIROTON 2010 - Během za uměním s chrty - reportáž
Pražský Mezinárodní Maraton pokračuje charitativním maratonem s názvem MIROTON

MIROTON 2010 - Running for art with greyhounds - a reportage
The Prague International Marathon countinues with the charity marathon called MIROTON

MIROTON 2010 - Během za uměním s chrty - reportáž

 

21.06.10

 53. strana

EXTRA GREYHOUND RACE 2010 - dostihy chrtů - reportáž
Po dostizích některé z nás čeká coursing se svým Irish Wolfhoundem, jiné pak slunečná "Makedonie",
stavba multifunkčního stadionu v Motole, dále klubovna Scuderia Boys - Caffeteria Praha
a druhý den běh za uměním - Miroton

EXTRA GREYHOUND RACE 2010 - greyhound races - a reportage
After the races some of us are awaited at coursings with Irish Wolfhounds, some in the sunny "Macedonia", construction of the multifunctional stadium Motol, later Scuderia Boys club room  - Caffeteria Praha  & the next day Miroton - running for art and everyone enjoyed the nice meeting.

EXTRA GREYHOUND RACE 2010 - dostihy chrtů - reportáž
Stormy Cassandra
Vítěz 525 m Classic

 

18.06.10

 52. strana

EXTRA GREYHOUND RACE 2010 - dostihy chrtů - upoutávka
- Sobota: EXTRA GREYHOUND RACE, stavba tribuny, Makedonie, Velká cena Kanady F1
- Neděle: MIROTON

EXTRA GREYHOUND RACE 2010 - greyhound races - a preview
- Saturday: EXTRA GREYHOUND RACE, grand stand constructionm Macedonia, Grand Prix Canada F1
- Sunday: MIROTON

EXTRA GREYHOUND RACE 2010 - dostihy chrtů - upoutávka

 

08.06.10

 51. strana

MIROTON 2010 - během za uměním s chrty - upoutávka
- MIROTON 2010 startuje v neděli dne 13.06.2010 v 10:00 hod. v Praze

MIROTON 2010 - running for art with greyhounds - a preview
- MIROTON 2010 is starting on Sunday the 13th of June 2010 at 10:00 AM in Prague

MIROTON 2010 - během za uměním s chrty - upoutávka

 

08.06.10

 50. strana

Sázeli jsme stromy v Praze - aneb co skrývají kořeny stromů - reportáž
- Výnos MČ Praha 5, odbor životního prostředí, uložil investorovi víceúčelového stadionu Motol povinnost
- za vykácené stromy na staveništi vysadit stejný počet nových stromů na sedmi místech v Praze. 

We planted trees around Prague - a reportage
- The Municipal authorities of the Prague 5, enviroment department, ordered the investor of the multipurpose
  sport stadium Motol to replace trees that were cut during the construction.

Sázeli jsme stromy v Praze - aneb co skrývají kořeny stromů - reportáž

 

31.05.10

 49. strana

Chrtí dostihy RED MILLS CUP 2010 - reportáž
- Dostihy chrtů RED MILLS 2010 na dostihové dráze Praskačka
- Krmivo RED MILLS - krmivo dostihových šampiónů
Aktualizace - Víceúčelový sportovní stadion Motol - průběh prací

Greyhound races RED MILLS CUP 2010 - a reportage
- Greyhound races RED MILLS 2010 at the Praskacka Race Track
- Racing champions enjoy RED MILLS feed
Update - Multipurpose sport stadium Motol - course of actions

Chrtí dostihy RED MILLS CUP 2010 - reportáž

Greyhound races RED MILLS CUP 2010 - a reportage

 

24.05.10

 48. strana

Chrtí dostihy RED MILLS CUP 2010 - upoutávka
- Krmivo RED MILLS - krmivo dostihových šampiónů
GREYHOUND STAR MOTO RACING hned na poprvé uspěl na Mosteckém autodromu
Greyhoundi, Ferrari a Lamborghini - královské kubatůry opět spolu!

Greyhound races RED MILLS CUP 2010 - a preview
- Racing champions enjoy RED MILLS feed
GREYHOUND STAR MOTO RACING Team succeeded for the very first time at the Most Automotodrom
Greyhounds, Ferraris & Lamborghini - royal cubatures together again !

Chrtí dostihy RED MILLS CUP 2010 - upoutávka

Greyhound races RED MILLS CUP 2010 - a preview

 

17.05.10

 47. strana

Velká radost i zklamání teamu GREYHOUND STAR MOTO RACING 2010 - závody Ferrari - reportáž
- Autodrom Most 14. - 16.05. 2010
Considerable triumph and dissapointment of the GREYHOUND STAR MOTO RACING Team 2010 
- Ferrari racing - a reportage
- Moto-racing circuit Most 14th - 16th May 2010

Velká radost i zklamání teamu GREYHOUND STAR MOTO RACING 2010 - závody Ferrari

 

17.05.10

 46. strana

Dostihy chrtů Grand Prix 2010 - reportáž
- Chrtí dostihy s vůní a chutí whisky Tullamore Dew se Zlatým chrtem - žluté zlato, bílé zlato, platina,
  drahé kovy a drahé whisky
Greyhound races Grand Prix 2010 - a reportage
- Greyhound races with the aroma & flavor of the irish whisky Tullamore Dew - yellow gold, white gold,
  platinum, precious gems & precious whisky

Dostihy chrtů Grand Prix 2010 - reportáž

 

12.05.10

 45. strana

Dostihy chrtů Grand Prix 2010 - noticka
- Chrtí dostihy s vůní a chutí whisky Tullamore Dew se Zlatým chrtem
- Scuderia Boys u čerpací stanice pohonných hmot Greyhound Company / Shell Nupaky
- Scuderia Boys v Uherském Hradišti
Greyhound races Grand Prix 2010 - a quick notice
- Greyhound races with the aroma & flavor of the irish whisky Tullamore Dew
- Scuderia Boys at the petrol station of the Greyhound Company / Shell Nupaky
- Scuderia Boys in Uherske Hradiste

Dostihy chrtů Grand Prix 2010 - noticka

 

10.05.10

 45. strana

Vítěz výběrového řízení na dodavatele stavby "Multifunkční sportovní areál Motol" - reportáž
- dodavatelem díla je společnost BERGER BOHEMIA, a.s.
- Předání staveniště "Multifunkčního sportovního areálu Motol"
General contractor of the Multifunctional sport facility Motol - a reportage
- The General constructor is the BERGER BOHEMIA, a.s.
- The construction site of the "Multfunctional sport facility Motol"

Vítěz výběrového řízení na dodavatele stavby "Multifunkční sportovní areál Motol" - reportáž

 

10.05.10

 45. strana

Dostihy chrtů - Grand Prix 2010  - upoutávka
- Grand Prix 2010 - chrtí dostihy s irskou whisky Tullamore Dew
Greyhound races - Grand Prix 2010 - a preview
- Grand Prix 2010 - greyhound racea with the irish whisky Tullamore Dew

Dostihy chrtů - Grand Prix 2010  - upoutávka

 

03.05.10

 44. strana

Racing Ferrari Jarní Cena 2010 - Brno Race Circuit  - reportáž
- Greyhound Star Moto Racing team odstartoval na prvním racingu dne 23.04.2010
Racing Ferrari Jarni Cena / Spring Prix 2010 - Brno race Circuit  - a reportage
- Greyhound Star Moto Racing team started at its first race on the 23rd of April

Racing Ferrari Jarní Cena 2010 - Brno Race Circuit  - reportáž

 

03.05.10

 43. strana

Dostihy chrtů Jarní Cena 2010 - návštěva z AGTOA   - reportáž
- Czech Greyhound Racing Federation team odstartoval na prvním dostihu dne 17.04.2010
- Afterparty - Ceny Anděl 2009
- Afterparty - den poté - sledování závodů F1 s chrty
Greyhound racing Jarni Cena / April Prix 2010 - a visit from AGTOA -  a reportage
- Czech Greyhound Racing Federation team started at its first race on the 17th of April
- Afterparty "Andel" awards 2009
- Afterparty the day after - we & greyhounds are watching the F1 races

Dostihy chrtů Jarní Cena 2010 - návštěva z AGTOA   - reportáž

 

21.04.10

 42. strana

Dostihy chrtů Jarní Cena 2010 - návštěva z AGTOA  - noticka
- Beraní smršť na Praskačce, nebo-li slet beranů
Greyhound racing Jarni Cena / April Prix 2010 - a visit from AGTOA -  a quick notice
- Aries storm at Praskacka, alias Aries Rally

Dostihy chrtů Jarní Cena 2010 - návštěva z AGTOA  - noticka

 

19.04.10

 41. strana

Dostihy chrtů Jarní Cena 2010  - upoutávka
- Archivní snímky CGDF - Jarní Cena na chrtí dostihové dráze Praskačka
- Beraní smršť na Praskačce, nebo-li slet beranů
Greyhound racing Jarni Cena / April Prix 2010 -  a preview
- CGRF archive pics - Jarni Cena at the greyhound race track Praskacka
- Aries storm at Praskacka, alias Aries Rally

Dostihy chrtů Jarní Cena 2010  - upoutávka

 

19.04.10

 40. strana

Měřený trénink dne 10.04. 2010  - reportáž
- Fotostřípky z měřeného tréninku na chrtí dostihové dráze Praskačka
Timed trial on 10-04-2010 -  a reportage
- Photoshots from the timed trial at the greyhound race track Praskacka

Měřený trénink dne 10.04. 2010  - reportáž

 

12.04.10

 39. strana

Dostihy chrtů Third Trial Racing 2010  - reportáž
- Velikonoční akce na chrtí dostihové dráze Praskačka
Greyhound races Third Trial Racing 2010 -  a reportage
- Easter event at the greyhound race track Praskacka

Dostihy chrtů Third Trial Racing 2010  - reportáž

 

06.04.10

 38. strana

Knihu Chrti - Nepřekonatelný greyhound si přečetly tyto celebrity  - reportáž
Karel Gott, Heidi Janků, Osmany Laffita, Blanka Matragi, Chantal Poulain
- česká mutace anglického autora Marka Sullivana
These celebrities already read the book called The Ultimate Greyhound -  a reportage
Karel Gott, Heidi Janku, Osmany Laffita, Blanka Matragi, Chantal Poulain
- czech version of english author Mark Sullivan

Knihu Chrti - Nepřekonatelný greyhound si přečetly tyto celebrity  - reportáž

 

06.04.10

 37. strana

Dostihy chrtů Second Dual Racing 2010 a Greyhound Star Moto Racing Ferrari  - reportáž
Second Dual Racing 2010 ČGDF
GREYHOUND STAR MOTO RACING - Nová mezinárodní stáj Ferrari
- Second Dual Racing 2010 CGDF - startovní a výsledková listina
- kniha Chrti - Nepřekonatelný greyhound v prodeji
- nové TV reportáže CGDF na youtube.com
Greyhound races Second Dual Racing 2010 & Greyhound Star Moto Racing Ferrari -  a reportage
Second Dual Racing 2010 CGRF
GREYHOUND STAR MOTO RACING - a new international Ferrari racing team
- Second Dual Racing 2010 CGRF - starting and result lists
- the book The Ultimate greyhounds for sale
- new TV reportages on youtube.com 

Dostihy chrtů Second Dual Racing 2010 a Greyhound Star Moto Racing Ferrari  - reportáž
 
Greyhound races Second Dual Racing 2010 & Greyhound Star Moto Racing Ferrari -  a reportage

 
 

Startovní boxy pro chrtí dostihy České greyhound dostihové federace

   © Česká Greyhound Dostihová Federace ©  www.cgdf.cz 
CGDF / CGRF 
member of World Greyhound Racing Federation 

Startovní boxy pro chrtí dostihy České greyhound dostihové federace