PENÍZE VŠEM

7.10.2006

Poznámka redakce:

Naše federace je neustále bezdůvodně napadána přesto, že si zmíněného útvaru s prazvláštním zaměřením 

naprosto nevšímáme a dokonce ani na jakékoli jeho pamflety a ani na zmíněný pamflet Dostihy 2005, přesto,

že nám byl  loajálními našimi členy ihned po obdržení také přeposlán, jsme nikterak nereagovali.   

Máme totiž každý své práce dost, která nás uspokojuje jak v našem zaměstnání, tak při provozování naší záliby

- dostihového sportu.

Protože se jejich útoky stupňují, jejich variety jsou nepřeberné, jsme napadáni přímo i skrytě, terorizováni

anonymy, terorizováni výpady se skutkovým tvrzením, která se nezakládají na pravdě, atakují jednotlivé naše členy

i v jejich zaměstnáních, jsou neustále snižovány výsledky naší práce a to dokonce už i veřejně, a to v tisku,

kde jsou spolu s námi atakovány i jiné dostihové organizace i firmy, a dostihový sport chrtů byl v očích veřejnosti

tímto hodně poškozen, bylo rozhodnuto zveřejnit tento článek.

 

Minimálně tím můžeme situaci prospět a uklidnit „širokou dostihovou veřejnost“ i „laickou veřejnost“, v tom smyslu,

že takových lidí není v tomto sportu většina a že jde opravdu jen o pár „výjimek“ z obecné lidské slušnosti. 

Peníze VŠEM! Všem - bez rozdílu! – divadelní komedie                                                                     

Pamflet dopadené anonymky - funkcionáře klubu

Pamflet funkcionáře klubu k výroční schůzi klubu – Dostihy 2005 

Pamflet  funkcionáře klubu – pískovou dráhu všem – bez výjimek

– aneb jak to šikovně navlíknout

 

Během divadelní komedie „Na Brusel, Vávro!“ jsme se skvěle pobavili a smáli se, až nás bránice bolela.

Hra spadající svým žánrem do oblasti naivního umění, které je pro Františka Ringo Čecha typické i v jiných
uměleckých žánrech, jako např. malířství a textařství, měla přece jen hlubší podtext.

 

Nejvíce nás zaujala a pobavila scéna, v níž „prezident“ určitého státu pronese, že se zasazuje o přijetí zákona:
„Všeobecné právo na peníze“.

„Peníze všem“!To prý bude jeho volební heslo! To se bude lidem určitě líbit!

 

Tato absurdní propaganda z let minulých vyjádřena v heslu – „Všeobecné právo na práci“ byla dovedena
k absurdnosti nejvyšší.

Ponejvíce nás rozchechtávalo to, že se nám při těchto absurdních divadelních kusech v hlavách promítaly
podobné  „psí kusy“ z našeho „psího života“. 

 

Bohužel, v českých zemích takováto populistická hesla nacházejí velkou odezvu, a to nejen v politické agitaci.

Ten kdo je tvoří, ví, že u některých duší prostých naději na úspěch má, i podporu značnou, i v běžném občanském
životě. 

Známe to přece, obesláni jsme pamfletem s názvem Dostihy 2005  byli mnozí - rovné podmínky všem.

Všem bez rozdílu!  

Cituji autora přesně: Snahou našeho klubu, od samého počátku, bylo nastavení českých dostihů greyhoundů tak,
aby to odpovídalo …..a v neposlední řadě, aby
byly jejich rovné podmínky přijatelné pro všechny majitele a co
nejširší dostihovou veřejnost
.“

 

Rovné podmínky pro všechny! Co nejširší dostihovou veřejnost!  Transparenty s těmito a podobnými populistickými
hesly rozevlál tento povedený populista.  Všem – bez rozdílu! 

Bez rozdílu mezi těmi, kdož se svou prací přičiní pro činnost a rozvoj toho, či onoho sdružení, kdo platí členské
příspěvky a těmi, kteří nikdy nepřiložili ruku k dílu a jen připindávají, jakže to či ono by „se“ mělo dělat...

 

Čteno v knize, viděno v divadle, se tomu člověk zasměje. Při srážce s takovými, jež tato a jim podobná hesla
považují za program,  jehož dosažení je třeba dosáhnout, (spíš asi jinde, než u sebe) je to na pováženou, zda- li se
tito lidé neminuli v místě a čase.  Možná by se tito pseudoochranáři spravedlivého dělení měli spíše zamyslet, co
že to znamená, když se řekne: Bez práce-nejsou koláče.

 

Z balíku z členských příspěvků se má asi dát – VŠEM!

Těm co členy jsou a členské příspěvky platí i těm, co členy nejsou a členské příspěvky neplatí, těm co pracují i těm co
nepracují. Všem dávat stejně. I finanční výhry asi stejně – členům i nečlenům.

 

Rovné podmínky přijatelné pro VŠECHNY - to se lidem bude líbit, řekl si zřejmě populista a napsal svůj pamflet.

A kdeže má být ten „ráj na zemi“ nebo ještě lépe jakýsi „Ústav sociálního zabezpečení“ pro VŠECHNY“?

A na čí náklady? Jeden by myslel, že jej vytvoří populista sám a za své, když to tak krásně vymyslel.

Že řekne: vydělal jsem, přinesl jsem, a dávám vám VŠEM! Všem bez rozdílu!“ Peníze všem!

 

Ale – kdeže, nic takového se v pamfletu nedočteme. Jelikož výše uvedené větě předchází, namísto výročního
hodnocení práce klubu - jak by se slušelo, zcela nelogicky  „hodnocení“ práce ČGDF, a jak jinak než „všechno zle
a všechno špatně“, je řečeno, kdeže ten sociální ústav se má nacházet  a kdo je povinen jej vytvořit - všem.  

 

Všem! Bez rozdílu! - jakýpak členský princip - platný na celém světě! 

 

Dopadená anonymka, funkcionářka klubu, napadla ve svém anonymu náš členský princip (fungující přirozeně
např. i v ČMKU/FCI) a s hnusem a nevěřícně můžeme číst, jak jej zcela bez citu k obětem holocacustu přirovnává
k velmi smutnému období našich dějin – „jako  Hitler a jeho nadlidi – ostatní na vyhlazení“, napsala doslova.

Má se prý dávat všem.

Zapomněla nějak uvést, že by k tomu rozdávání ona nebo její sekretář přispěli, aby bylo možné rozdat cokoli a
 jakkoli dle přání těchto sponzorujících.

 

Co bylo snahou „klubu“ od samého počátku, si můžeme domyslet, mnozí to už moc dobře znají.

("Klub", rozuměj frakce v klubu, čítající cca 5 šťourů)


Aby bylo možné rozdávat, musí někdo nejdřív pracovat a vydělat.

O práci - pro všechny – pro všechny bez rozdílu, všem a tedy především i pro něj - se populista ovšem nezmiňuje.

To už by se tolik VŠEM nelíbilo.

Je dost věcí, které se lidem líbí ale nehodlají je někteří získat vlastní prací, vlastním přičiněním a přesto si jich

chtějí „užít“ k vlastním cílům. Jsou přeci i jiné možnosti, „jak to šikovně navlíknout“.

 

Cituji přesně z konkrétního poněkud pomateného článku ze zvířecího periodika, který až do určité doby uváděl

články seriózní a který svým zaměřením jakoby výše uvedenému pamfletu Dostihy 2005 z oka vypadl:

 

  …V ČR je jediná kvalitní písková dráha a ta je v soukromých rukou. Bylo a je stále třeba vyjednat podmínky pro

to, aby na této dráze mohli závodit a trénovat všichni majitelé greyhoundů, bez výjimek.

(pozn.: těmto větám předcházelo pomlouvání výsledků práce DK ČMKU/FCI, pak se pomluvy stočily na výsledky

práce naší federace a poté i k firmě, která dráhu vlastní).

 

Na zmíněné pískové dráze však mohou běhat „všichni majitelé chrtů, – bez výjimek“, a to doslova – BEZ výjimek.

O výjimky, které se samy vydělují z řad slušných lidí, a to napadáním, vydíráním a anonymy, o takové asi nikdo

zvlášť nestojí.

Veškerý sled různých útoků lze shrnout v pořekadle „sviňa už tloustne, stačí jen přikrmovat“.

Zaseto a rozeseto, stačí už jen udržovat. Takže můžeme číst:

 

„Souhrnem lze říci, že dnes není v naší republice veřejná kvalitní písková dráha pro greyhoundy, přístupná

komukoliv, kdo chce trénovat a závodit.“, píše se v časopise dále. Píše to paní, která se přihlásila do naší členské

základny, a současně na náš trénink, na který pak – svévolně a sama nepřišla!!!. Hádejme, proč! 

O kolik to bylo pro ni i pro jejího psa lepší na jiné dráze, kam odešla trénovat za levnější poplatky, které ještě po

podání přihlášky k našemu tréninku telefonicky odsoudila a vyjádřila se v tom smyslu, že M. s W. taky kdysi zvýšili ceny

a pak je museli vrátit zpět, protože jim tam nikdo nepřišel – tak to jsme se někteří pouze doslechli, někteří pak prý

i viděli.

To se podívejme, tak JIM TAM nikdo nepřišel. Kdopak asi vynalezl tuto „teorii JIMTAM" a čemu a komu slouží?

 

S touto zrůdnou teorií, když se nějakému „šikulkovi“ ji podaří aplikovat do praxe, u trochu méně obezřetných

majitelů chrtů, se dá báječně kouzlit. Nepřijdeme JIM TAM – a uvidíme. „My jsme si přece pořídili greyhoundy nikoli

proto, že je máme rádi a chceme dostihovat, ale proto, abychom buďto šli nebo nešli JIM TAM“. A pak to od nás

ještě schytají za „slabou dostihovou konkurenci“. Kdybychom přišli MY s našimi psy, pak teprve ji budou mít silnou.

Ale my JIM TAM nepřijdeme a svého chrta necháme raději zplanět.   

 

Je fakt, že taková veřejná dráha není, každou dostihovou dráhu někdo vlastní a pronajímá a nájemce pak

provozuje.  A když někdo nájem hradí, chce, aby mu tam bylo dobře, a s útočníky a anonymkami se jistě

vypořádají všude stejně.

Co by tam anonymky a útočnici také pohledávali, když je zde „všechno zle a všechno špatně“, že?

Ať si uspořádají své dostihy dle svých dokonalých parametrů kdekoli jinde.

 

Nelze než navrhnout,  aby sekretář jejího klubu takovou „veřejnou pískovou dráhu“ zainvestoval a nabídl ji

veřejnosti, aby jeho členové i  „široká veřejnost“ měli kde běhat. Dráha může být opatřena poutačem s nápisem:

„pro širokou dostihovou veřejnost – bez výjimek“.

 

Jen to, jak se to „vyjednávání podmínek“ má provádět, se v článku onoho zvířecího časopisu neuvádí. 

Nezaložili snad kromě Evropské greyhound dostihové federace také jakousi Evropskou „odborovou“ organizaci,

aby tato „vyjednala podmínky“ a zakotvila je do jakési kolektivní smlouvy s každým,  kdo bude mít pro ně něco
přitažlivého? 

(O nájemní smlouvě totiž zde není řeč a také firma, která závodiště vlastní, žádost ČMKU/FCI o jeho pronájem 
nikdy neobdržela).

 

Toto je zvlášť „výživný“  odstaveček z pamfletu Dostihy 2005, čí jméno pod tím, nemusím dodávat, čtěte:

„Do významného výročí založení našeho klubu scházejí 2 roky. Pokusme se za tu dobu, každý dle svých sil a

možností, přispět k návratu jednotného, demokratického dostihového systému, přijatelného pro VŠECHNY české

greyhoundáře. Vedení našeho klubu bude všem těmto snahám určitě nápomocno.“

 

Herdek, říkám znova, to tam ten sekretář na tom kopci ten „jednotný demokratický dostihový systém přijatelný pro

všechny“ stále ještě nemá? On jej tam prostě a jednoduše nezavede, ale vyzývá ostatní o „přispění“ k němu?

Co pak tam vůbec dělá, takový sekretář? Nebo je to jinak?......

 

Panečku, to musí takové dušičce Ňanince svítit při těchto slovech oči jako Johance z Arku a napřímí své kopí, kam

se jí ukáže, plamennými slovy nešetříce a takto přispívajíce k  NÁVRATU  „jednotného demokratického

dostihovému systému“ na naši „dostihovou scénu“ a nejlépe s veřejnou pískovou dráhou pro všechny. 

Do nich – ti můžou za všechno! Ti co mají. Můžou za všechno, i za to, že já nemám!  Do nich!

 

Takže lze vyčíst, že se nejedná o návrat demokratického systému pro VŠECHNY někde na kopci, jak by se dle 

výkonu funkce sekretáře klubu slušelo, ale někde úplně jinde – tak jak to zas sluší populistům.

A jak to tam bude – určí právě tento „šikovný chlapík“ 

Populismus je totiž zadarmo. 

Každý dle svých sil a možností přispívejte, mobilizuje.

Přispívali a stále přispívají avizovaní již dříve „šťourové“.

Rozdmychává se a rozdmychává, neb blbí jsou a budou. Závistiví taky.

 

Že bude „vedení „ klubu snahám nápomocno, o tom nepochybuji.

(Klub však rozuměj „šikulku“ a něco málo  „šťourů“).

 

Čtu dobře, že se má tento klub zasazovat o to, aby jiný klub - správněji federace, udělala svůj vlastní dostihový

systém podle něho, nikoli podle sebe? A jak to „zasazování“ budou dělat? Proces „zasazování“ mne moc zajímá.

Čtu dobře a je mi nedobře, mám-li tyto „výzvy“ nazvat správným jménem.

Čtu dobře a je mi nedobře, mám-li toto „seskupení“ nazvat odpovídajícím názvem.

Není náhodou, že greyhoundáři, kteří s tímto nechtějí mít ničehož společného, členskou základnu tohoto útvaru

opustili a kromě funkcionářů samotných je jich tam tak jeden dva.

 

Jak jako? – že si bude nějaká jiná dostihová organizace dělat co chce?, hlásá tímto „šikulka“.

Má to být tak, jak chci já – já, který tam ani neběhám.

Pískovou dráhu si můj klub nepronajal, ale jiné sdružení, jehož ani nejsem členem, bude na ní fungovat tak, jak

chci já, já, já a šikovně to navlíknu na „české dostihy“ - toto volební heslo se bude lidem líbit.

 

…„Tak vypadal i rok 2005. Jedna skupinka příznivců se účastnila na „exilových“ dostizích na Rabapatoně, další

skupinka si vybrala dostihy ČMKÚ/FCI, (pozn.: oni v FCI nedostihovali?)  jiná část majitelů akceptuje trend nového

majitele Praskačky a přijímá účast……Největší škodu tím letos utrpěly české dostihy, jako takové.

Na Praskačce byla průměrná účast…..“ , lká ve svém pamfletu Dostihy 2005 srdceryvně šikulka populista.

 

To je tak „výživné heslo“, že si je musím zopakovat ještě několikrát – české dostihy a dle pamfletu Dostihy 2005

jde  výlučně o pískovou dráhu a dostihy pořádané federací - ČGDF.

Dle autora to tedy znamená, že české dostihy jinde než tam nejsou! To je mi objev! To by si ta písková dráha měla

nechat patentovat! Nebo spravedlivěji - autor tohoto „objevu“.

  

Tak se mi zdá, když to tak všechno čtu, že vůbec nejlepší by asi bylo: uspořádat rovnou stávku, když „ostřelování

z barikád“ a výpady pomocí pamfletů a anonymů nepomohlo a udání na různé státní instituce nás nezastavilo – a

potom – se stávkovou komisí, či lépe s nějakým „radikálním hnutím“ „vyjednat podmínky“. 

 

Jinak mám nedobrý osobní pocit, že dále již může následovat nic než to, že když se ty „podmínky“ nepodaří

„vyjednat“ čeká nás už jen výstřel z Aurory a obsazení paláce, pardon, pískové dostihové dráhy.

A to těmi, kdož jediní asi dostihy doopravdy umějí,  když sami sebe aprobovali na „českého dostihového a

chovatelského supervizora české dostihové scény,“ který může tnout do všeho kolem a který má právo veřejně,

 v tisku, negativně hodnotit kdekoho, tedy i „naši dostihovou scénu“, kromě úžasné dostihové scény pořádané pod

praporem klubu někde na dvorku či na kopci, ovšem.

A také chovatelských úspěchů počínajících již někde u italských chrtíků.

 

Věřím, že do dvou let, do významného výročí tohoto klubu u sebe již konečně populista zavede  ten demokratický

dostihový systém, přijatelný pro všechny české greyhoundáře“  a zavede tam „všeobecné právo na práci, pardon – na peníze."

A bude tam SVÉ (!) rozdávat VŠEM - bez rozdílu.

A bude mít co, neboť získá finance za ten patentovaný „objev“české dostihy - dostihy ČGDF“.  

(Ostatním českým dostihovým organizacím se omlouváme, ale výše zmíněný „objev“ jsme neobjevili my, ale pouze převzali).

  

P.S.

Ono, cituji: „nastavení českých dostihů“ či „dostihovou scénu“ ponechám na příště a také ještě jednou „České dostihy“.  

  

- Jméno autora v redakci.


 

DOSLOV

 

Nerozvádíme nakolik je pomlouvání dostihových výsledků naší federace úsměvné v porovnání z dostihovými výsledky pořádanými někde na kopci.

Nezkoumáme, zdali je tvrzení autorky atakujících textů pravdivé, či nepravdivé v případě zmíněné DK, neboť to ani není v této souvislosti podstatné.

Důležité je, zdali "hodnotící" má či nemá ke svým "kritikám" demokratický mandát, a to mají jen a pouze ti, kteří se závodů pořádaných touto organizací účastní a na všech drahách této organizace bez problémů dostihují své psy.

Jinak jde jen a pouze o sprostý atak, který má kdovíčemu sloužit.

 

V souvislosti s tím, že ihned vedle tohoto "hodnotícího" pamfletu ve kterém ani jedna z organizací nevyhověla "očekávání" mistra, je popis skvělého dostihu pořádaného na jednom z kopců - bychom mohli zřejmě hovořit i o nekalosoutěžním

jednání a užití nekalosoutěžních praktik.

 A to bychom se pak pohybovali v oblasti trestního zákona.

- Jméno autora v redakci.