Technické parametry
CZECH GREYHOUND TRACK PRASKACKA

FOR ENGLISH VERSION CLICK HERE

    

-          Podmínky pro dostihy chrtů v celé české historii nikdy nebyly na této výši.  

-          Dotován je každý účastník našich dostihů, každý majitel chrta, ať člen či nečlen, neboť výše startovného je vzhledem k objemu celkové investice – areálu závodiště včetně jeho vybavení, objemu nákladů na údržbu a objemu nákladů na provoz dostihů - jen symbolická.

-          Skutečnou cenu, jak by ji musela s ohledem na výši investice stanovit s touto investicí podnikající firma pro své zákazníky, bychom prostě nezaplatili. Firma tedy s předmětem činnosti dostihy chrtů nepodniká a dostihy provozuje naše federace, za technické i finanční podpory několika členů.

-          Nejsme tedy my, majitelé chrtů zákazníky, ale jinými osobami subvencovaní lidé – bez ohledu na členství v naší federaci.  

-          Majitel chrta si značnou část zaplaceného poplatku odnáší ihned po veterinární přejímce zase zpět – v podobě důkladného vyšetření jeho chrta a také v podobě neustálé pohotovosti veterináře během doby, kdy jeho pejsek sportuje. Na ostatní provozní náklady dostihů už nezbývá. Na nájem závodiště a režijní náklady (voda, elektřina, nafta, benzín, atd.) už vůbec ne. Tyto náklady solidárně hradí někteří naši členové.

-     Naše dostihy sponzorují naši členové, i z finančních prostředků svých mezd, na kolik jim to jejich výše dovolí. Někteří z nás mají své mzdy ve výši průměrné české mzdy a přesto mají ochotu a chuť sponzorovat ostatní účastníky našich dostihů. To považujeme za mimořádnou ochotu prospět dostihovému sportu chrtů.
 

S laskavým přispěním několika sponzorů, kteří mají rádi chrty,  můžeme dostihový sport chrtů provozovat za těchto technických podmínek:
Technické parametry tělesa dráhy: Startovací boxy:

·       Pískový povrch s drenážním podložím

·       Klopené zatáčky 6 – 8%

·       Radiál zatáček – 42 a 43 m

·       Šířka rovinek – 6 m,

·       Šířka zatáček – 8 m

·       Délka okruhu – 440 m 

·       Automatické zavlažování tělesa dráhy

·       Těleso dráhy je celé oploceno hrazením

·       Umístěné na distancích na: 300 m, na 525 a 740 m.

·       6-ti místné,  podlážka z pryže

·       Rozpal boxů s dostatečnou vzdáleností mezi        jednotlivými boxy.

·       Prostor mezi boxy je vyplněn.

Foto - klikni zde

Foto - klikni zde

Návnada – zajíc:

-          Vnitřní vedení návnady.

-          s prodlouženou tyčí nesoucí návnadu – umožňuje větší rozptyl dostihujících psů, eliminuje jejich náhlé shlukování.

Foto - klikni zde

Záchytná plenta:

·         Zamezuje rozptyl chrtů při doběhu po dráze a usnadňuje odchyt chrtů jejich majiteli (závodčí-odchytáři) a také zabraňuje tomu, aby si chrti neoběhli ovál vícekrát

Foto - klikni zde

Měření času:

·         Měření času 1. časomírou – digitální časomírou a digitální kamerou

-          Čas závodníků je měřen počítačem s pomocí kontaktních snímačů umístěných na startovacích boxech, které po otevření boxů automaticky sepnou digitální časomíru s cílovou kamerou.

-          Měřené časy jsou zpracovávány počítačem, veškeré běhy s jejich časy zaznamenává cílová kamera, která je automaticky ukládá do paměti počítače.

-          Měření nemůže ovlivnit obsluhující personál.

-          Cílové snímky všech účastníků, které snímá cílová kamera, jsou ukládány do paměti počítače.

-          Kamera snímá v cíli až 2000 snímků za vteřinu.

-          Měření času probíhá s přesností na tisícinu vteřiny.

·        Měření času 2. časomírou – měření na fotobuňku.
Spínač časomíry na fotobuňku zapne digitální stopky po otevření startovacích boxů. Digitální stopky zastaví, když chrt protne cílový paprsek fotobuňky.  Záznam se uloží do počítače a vytiskne se na termopapír.

Foto - klikni zde

Elektronický dráhový rozhodčí:

·        Dráhové rozhodčí nahradila technika, běhy jsou sledovány prostřednictvím 10ti digitálních kamer, rozmístěných okolo celé dráhy. 
·        Jednotlivé kamery jsou zaznamenávány pomocí 10ti DVD recordérů a mohou být kdykoliv vyvolávány zpět pro účely hlavního 
      rozhodčího.

·        Využití digitálních záznamů je vhodné nejen v případě podání protestu, ale i pro potřeby majitele chrta. Lze zajistit, aby během 
      tréninkových dnů si majitel chrta ze záznamů mohl prohlédnout, jak se chrt chová ve startovacích boxech před startem, jak 
      startuje, jak se chová na dráze během dostihu.

Foto - klikni zde     klikni zde

Televizní kamery Sony:

·        Na některých dostihových dnech jsou pořizovány záznamy pomocí 4. televizních kamer SONY. Záznamy jednotlivých kamer jsou 
      sestříhány, ozvučeny, okomentovány, přidány titulky a animované grafické prvky. Výsledný film je dokonalou vzpomínkou na 
      výjimečné dostihové chvíle a slouží k propagaci chrtů a konkrétních dostihových dnů.

Foto - klikni zde     klikni zde

Spojení:

·        Průběžné dorozumívání mezi hlavním rozhodčím, měřičem časomíry a startérem probíhá dálkovým přenosem zvuku.        
- Využití této elektroniky usnadňuje plynulost a dodržování časového harmonogramu dostihů.
- Zároveň zajišťuje i rychlou informovanost diváků o dosažených časech.

Foto - klikni zde

Ozvučení závodiště:

·        Ozvučení stadionu je zajištěno zvukovou aparaturou o výkonu 2 x 500 Wattů a 4-mi kanadskými reproboxy značky Yorkville.

·        Mixážní pult je britské provenience, značky Allan a Heath, doplněn o kompletní zvukovou aparaturu DJ.

·        Konferování jednotlivých dostihů zajištěno mikroporty značky Shure a doplněno mikrofony Solton.

Foto - klikni zde

Bezpečnostní kamery areálu

Zaznamenávají nepřetržitě dění v areálu po 24 hod. denně. V prostorech správní budovy je možné sledovat na monitorech dění v celém areálu závodiště. Bezpečnostní systém umožňuje sledování areálu dokonce i z jiných měst. Například z Prahy, Ostravy a podobně.

Technika na úpravu tělesa dráhy a ostatních prostor

·        Povrch dráhy je upravován pomocí traktoru Wisconsin –Yukon, s motorem Lamborghini - vhodném pro úpravu pískové dráhy.

·        Traktor je osazen nejširšími možnými pneumatikami, které nenarušují povrch tělesa dráhy.

·        Traktor je vybaven přední i zadní přítlačnou hydraulikou a má multifunkční využití.

·        Přídavná zařízení umožňují dle potřeby povrch dráhy válcovat nebo smykovat.

·        Pro úpravu ostatních prostor je určen další doplněk traktoru, kterým je mulčovací zařízení na sekání a drcení trávy.

·        Traktor byl na zvláštní přání nastříkán bílou barvou – aby se na něm dobře vyjímalo logo s chrtem.

Foto - klikni zde

Přejímka chrtů

·         Vybavení kanceláře přejímky ve vysokém evropském standardu.

·         Elektronická váha na vážení chrtů.

·         Prodej irského krmiva Red Mills, vytvořeného specielně pro závodní chrty v době dostihu, v době klidu i pro březí feny.
(Příjem za prodej krmiva se vrací zpět do podpory vašich dostihů).

Foto - klikni zde

Prostory pro dekorování závodníků – stupně vítězů:

Probíhají na rudém koberci v tzv. dekorovacím stanu, nebo před obrovským bannerem s logy s emblémy chrta. Velmi estetické prostředí, které si závodící chrti i jejich majitelé-trenéři jistě zaslouží.

   Foto - klikni zde

Zázemí:

      Zázemí pro startující:

·         Kotce pro chrty v tzv. Racing Kennelu. Pohodlné kotce jsou upraveny, izolovány.  

         Racing Kennel č. 1 – u správní budovy (slouží chrtům funkcionářům dostihů a tréninků během výkonu jejich práce).

         Racing Kennel č. 2 – v oploceném výběhu

         Racing Kennel č. 3 – za tribunou

·         Parkování v zóně č. 1 - oplocená

·         Parkování v zóně č. 2 - oplocená

·         Chodníky se zámkovou dlažbou i ke startovacím boxům.

      Zázemí pro účastníky dostihů:

·         Parkoviště  – u hlavního vchodu ze zámkové dlažby, spádované, s odvodňovacími kanálky.
Toalety - ve správní budově

·         Chodníky a pochozí plochy ze zámkové dlažby v celém areálu. Z hlavního vchodu lze projít bez úhony ve střevíčkách až k diváckému stanu, bistru, sázkové kanceláři, i Shopu.

·     Bezbariérový přístup - od hlavního vchodu až k diváckému stanu a dekorovacímu prostoru

·         Stan a tribuna
Diváci mohou sedět nejen na tribuně pod širým nebem, ale mohou navštívit i divácký stan s cca 70 míst k sezení. Dostihy lze sledovat v pohodlí, pod střechou, u stolu s dobrým jídlem a pitím. V případě chladnějších dnů jsou v prostorách stanu zapnuty ohřívací lampy, užívané běžně v předzahrádkách hotelů a restaurací.

·         Sázková kancelář – sličné „bookmaker“ poradí přímo v sázkové kanceláři, dle možností navštíví diváky ve stanu a na tribuně. Prostory kanceláře jsou vybaveny klimatizací.

·         Shop - Pro prodej reklamních předmětů a oděvů s motivy chrtů provenience Greyhound fashion.  
           V Shopu probíhá také prodej dostihových programů.

    Foto - klikni zde

      Zázemí pro startující - členy federace:

·         Klubovna :

      - TV, internet, telefon, fax.

      - Vybavená kuchyň (lednička, mikrovlnka, elektrický sporák, myčka)

      - Jídelna, posezení

    Foto - klikni zde

 

Připravujeme v blízké budoucnosti:

Digitání kamery, které slouží pro účely elektronických dráhových rozhodčích budou ještě doplněny další, pomocnou kamerou, která bude umístěna přímo na pojezdu mechanického zajíce. Umožní sledovat chrty z bezprostřední blízkosti.