Z a s e d á n í 
CZECH INTERNATIONAL, a.s., generálního partnera 
České Greyhound Dostihové Federace (ČGDF)
s členy ČGDF a hosty - Český Dostihový Greyhound Klub (ČDGK)
a Českomoravská Kynologická Unie (ČMKU)


M e e t i n g  o f
CZECH INTERNATIONAL, a.s., general partner of
Czech Greyhound Racing Federation (CGRF), 
their members and guests - Czech Racing Greyhound Club (CRG Club)
and Czech - Moravian Cynologique Union (CMCU)

 

Z a s e d á n í
České Greyhound Dostihové Federace
s hosty - ČGDK a ČMKU
- Příprava dostihové sezóny 2006 ČGDF v Nupakách -

M e e t i n g  o f
Czech Greyhound Racing Federation
with their guests -CRG Club and CMCU

- Preparation of the racing season 2006 of CGRF in Nupaky -

  

 zasedání CZECH INTERNATIONAL, a.s.
CZECH INTERNATIONAL, a.s. session

představení projektu Nupaky,
organizace ČGDF a loga ČGDF
Introduction of the Nupaky project,
the organization of CGRF
and CGRF logo presentation

jednání o spolupráci se zástupci klubů ČMKU v projektu Greyhound Park Nupaky 
negotiations on co-operation between CGRF and CMCU in Greyhound Park Nupaky project

sekretář ČDGK
secretary of CRG Club

 společenské jednání
social discussions

požádal svého hostitele o možnost uspořádání schůze svého klubu po ukončení zasedání, a to na náklady svého hostitele.
Požádal také o členství klubu ve federaci, ačkoliv projekt Nupaky byl ještě v nedohlednu. 

asked his host for the possibility to hold a meeting on the host´s expences.
He also asked with the club for joining the federation in spite of the fact that the Nupaky project was far away.