Pan Seán M. Collins,
generální sekretář 
Světové Greyhound Dostihové Federace
navštívil Prahu

Mr. Seán M. Collins,
Secretary General of

World Greyhound Racing Federation (WGRF),
visited Prague

   

přílet pana Collinse 
na Ruzyňské letiště v Praze
Mr. Collins's arrival to Prague 

odjezd pana Collinse 
z Ruzyňského letiště do centra
Mr. Collins 
is leaving to Prague's center 

představení loga ČGDF
CGRF's logo presentation
    představení loga ČGDF
CGRF's logo presentation