Mezinárodní konference World Greyhound Racing Federation

Mezinárodní konference
Světové Greyhound Dostihové Federace
v Irském Corku


International conferention 
of the World Greyhound Racing Federation (WGRF)
in Cork, Ireland

část účastníků mezinárodní konference WGRF
part of the members of the WGRF conference

   

česká výprava
Czech delegates

vpravo prezident WGRF, 
pan Jerry L. Desmond
president of the WGRF, 
Mr. Jerry L. Desmond (right)

prezident WGRF, 
pan Jerry L. Desmond
president of the WGRF, 
Mr. Jerry L. Desmond

generální sekretář WGRF, 
pan Seán M. Collins
 Secretary General of the WGRF,
Mr. Seán M. Collins

zástupce české výpravy 
Ing. Ivan Volný
s přednáškou Dostihový sport v ČR
Czech delegate Mr. Ivan Volný
with a lecture on Racing Sport 
in the Czech Republic 

zástupci jednotlivých zemí - USA
deputies of particular countries -
American delegate