WGRF  

World Greyhound Racing Federation - Česká greyhound dostihové federace - links

WGRF - Celosvětová dostihová federace sdružující země s profesionálními dostihy chrtů - členové

ASIE

AFRIKA

AMERIKA

AUSTRÁLIE

EVROPA

EVROPA

   Jihovýchodní

 

 

A.+Nový Zéland

ostrovní

kontinentální

  Čína, Vietnam

   

 

  Irsko, Anglie

Švédsko, Česko

Greyhound Racing Organization

VIETNAM

SOUTH AFRICAAmerican Greyhound Track Operators AssociationGreyhounds AustralasiaIrish Greyhound BoardSvenska Hundkapplöpnings-sportens Centralförbundwww.macauyydog.comNational Greyhound AssociationAustralian Greyhound Racing AssociationGreyhound Board of Great Britain


 
Česká greyhound dostihová federace

VIETNAM RACINGAmerican Greyhound Council


Greyhound Racing Association of America

Světová informační média / World Press media

 


WWW.PROTEXT.CZ

Česká informační média / Czech Press media

   

Relaxsport.cz

Czech Greyhound
Racing News

   

   

Česká greyhound dostihová federace / Czech greyhound racing federation

Dostihy České greyhound dostihové federace jsou stejně jako u ostatních členských zemí WGRF organizovány na profesionální úrovni. Nelze v žádném případě říci, že u nás greyhoundi někoho živí,
 práce s chrty je jeho profese a je tedy z tohoto titulu profesionál.
 Podobně jako soutěž Formule 1, získává Česká greyhound dostihová federace finanční prostředky z členských příspěvků, poplatků za startovné aj., reklamy a od laskavých sponzorů na různých úrovních partnerství.
Pojem "profesionální dostihy" spatřujeme v odbornosti a technické způsobilosti při produkci a realizaci dostihů.
Profesionální dostihy nespatřujeme v tom, jsou-li na dostizích účastny sázkové kanceláře či laskavý sponzor podpoří majitele greyhoundů nějakými finančními prostředky ve formě výhry.

Events of the Czech greyhound racing federation are organized, like in other members of WGRF, at the profesional level. One cannot say that  anyone could make out living out of greyhounds, taking care of greyhounds is the profesion and thus such person is a profesional.
Like the Formula 1 competition, Czech greyhound racing federation gains financial resources from membership fees, starting fees etc.,
advertising and from kind sponsors at various levels of partnership.
We define the term "profesional racing" by expertness and technical qualification when performing production and realization of events.
From our point of view "profesional racing" does not mean that betting offices are present at the race track but we rather have sponsors that support the prize money for greyhound owners.

Partneři

GreyTip, a.s.


Speciální krmivo pro dostihové chrty

Dostihová dráha
Praha Motol

VIP Partneři

Heidi Janků
singer, moderator, actress

Jadran Šetlík
art photographer

František Ringo Čech
artist

Petr Novotný
actor and moderator

 Odkazy na kennely

Proslavená irská chovatelská stanice / Famous Irish kennels

Richard Newell Blog

http://richynewell.blogspot.com/

Proslavený švédský kennel
/ Famous Swedish kennels

CRIMDON RACING KENNELRunning Gag

Odkazy na dostihové dráhy

Borås Greyhound Park
Sweden

Greyhound Racing Liitto - Finland

Greyhound Racing
Liitto Finland

Dostihy chrtů České greyhound dostihové federace

   © Česká Greyhound Dostihová Federace ©
CGDF/CGRF,  www.cgdf.cz