NĚKTEŘÍ CHRTI NAPADAJÍ

Obrazová škola pro rozhodčí - kteří vidí a kteří "nevidí".
Chraňme zdraví svých dostihujících greyhoundů

5.9.2008

       Videozáznam dostihu s Vigorous Brandonem box číslo 4
klikni ZDE (formát wmv) nebo ZDE (formát avi)

Všichni greyhoundi jsou milí, mírní a přátelští.  A také rychlí a soutěživí.
Jsou po tisíciletí šlechtěni k honitbě, tedy stíhání toho, co se hýbe.
Pohyb "zajíce" na dráze greyhoundy zvábí k běhu a všichni běží návnadu chytit.
Greyhoundi zápolí o vítězství na dráze udatně a některý do cíle vběhne jako první.
Někteří jsou však bojovného ducha až moc a v běhu se přestanou věnovat stíhání
návnady - zajíci a počnou se "věnovat" svému sparingpartnerovi. 
Kýženého "zajíce" mu nechtějí nechat ulovit jako prvnímu.
Pud stíhání návnady se u takového greyhounda změní v agresi proti sparinpartnerovi.
V běhu své sparingpartnery napadají, bijí je, skáčou po nich. V češtině je často užíván v takových případech laskavější výraz - tlučení.

ilustrační foto - příprava na útok

Při rychlosti greyhoundů jsou fyzikální zákonitosti podobné, jako když řidič rychle jedoucího auta náhle stočí volant ze směru jízdy. 
Napadající greyhound vyvolává velmi podobné situace.
Kromě toho, že napadající greyhound omezí, pobije a ohrozí svého partnera, je i pro samotného agresora velmi nebezpečný vzrut (vytočení přední části těla) z jeho směru běhu.
Stane-li se, že začne napadat greyhound jiného greyhounda zrovna v zatáčce, nebezpečí vzrůstá.
V tento okamžik může napadající greyhound sám sebe zranit.
Někteří greyhoundi své výpady v zatáčce ustojí bez následků, někteří si při tom vyrobí zlomeninu zadní nohy a někteří vlivem odstředivé síly upadnou a udělají salta a kotouly.       
Výčet nebezpečí však není úplný, neboť jsou vždy ohroženi další greyhoundi běžící za
touto dvojicí.  
Stejně jako na silnici – když jeden začne, dojde k hromadné automobilové srážce.
 

Kamera číslo 2

Kamera číslo 4

Tento greyhound nejdříve pokojně běžel svou stopu. Pak zjistil, že jej sparingpartnerka předbíhá a začal ji bít náhubkem do boku. Když se fenka snažila mu utéci, bil ji opět – tentokrát zezadu do slabin, až  greyhoundí holčička poklesla a  téměř si sedla zadečkem na písek.
Agresora, který se nezabýval technikou svého běhu, ale bitím v zatáčce,  zastavil až  pád, salto  s vývrtkou a následnými kotouly.
Mladému útočnému greyhoundovi  se kupodivu, přes hrůzostrašně působící snímky -  nic nestalo.
V tuto chvíli bylo také štěstím, že v dostihu neběželi za nimi další greyhoundi.
Záběry z videokamer – z různých míst kolem dráhy - zachycují stejnou událost z různých úhlů, kterou zveřejněné zde statické snímky nemohou v úplnosti nahradit.


I kdyby napadání agresivním greyhoundem nedopadlo v té nejhorší variantě - kdo by chtěl mít svého pokojného greyhounda frustrovaného z toho, že jej jiný chrt v běhu na dráze bil, bil a bil?
Někteří greyhoundi se i při napadání jiným greyhoundem věnují stále původnímu vábícímu stimulu - stíhání návnady. Někteří greyhoundi však bitku vrátí.
Organizátor dostihů však má za úkol organizovat dostihy chrtů, nikoli zápasy chrtů.

ilustrační foto - útok


Napadající greyhound musí být z dostihů vyloučen. A to nejen z důvodů bezpečnostních
- k zamezení zranění greyhoundů - ale i proto,  že napadající greyhound zničí celý běh,
 celou soutěž. 
Napadený chrt je v běhu omezen a zpomalen a chrtům ze zadních pozic je umožněno dostat se do pozic předních.
Napadáním se v žádném případě nemyslí neúmyslný střet chrtů svými těly při běhu na dráze.
Napadání je vždy úmyslný výpad agresora proti pokojnému partnerovi, který je prostě jen rychlejší než-li agresor. A to se agresorovi nelíbí, neboť kořist-návnadu chce ulovit on sám.
Pomyslnou kost v podobě umělé návnady chce jen pro sebe.
Napadání se projevuje již jen otočením hlavy greyhounda na svého spoluběžce - takový agresivní greyhound se již dostatečně nevěnuje návnadě, ale partnerovi.
Stíhací pud je v takovém případě oslaben a slovo dostává agrese.
Jde o neblahý jev u závodního chrta.

Elita Co Co - 3. Diskvalifikace

Elita Co Co (červená dečka) napadala sparingpartnera
 od zatáčky po celou rovinku
až do cíle.
Zajíc jí vůbec nezajímal.

Elita Co Co (černá dečka) -  1. Diskvalifikace

Elita Co Co (červená dečka) napadala svého sparingpartnera od startu až do cíle

Borec na konec - Jak ELITA CO CO k DSQ přišla


Napadající greyhound je tzv. diskvalifikován - dostane do své Dostihové knihy záznam - Disq.
K tzv. opravným běhům po diskvalifikaci (max. 3x) propůjčí svého pokojného greyhounda jako sparingpartnera rád  jen málokterý majitel.
Po třetí zkoušce čistoty běhu diskvalifikovaný greyhound může být naposledy postaven k dostihům. V případě obdržení další, třetí již diskvalifikace, je greyhound
 dostihů navždy vyřazen. 

Jak First Co Co k diskvalifikaci přišel

First Co Co napadal celou zatáčku, návnada ho vůbec nezajímala

Zorneagles Karel (černá dečka)

Zoeneagles Karel napadal při běhu na 525 m celou první zatáčku, dokud sám sebe nezranil.


Je-li již po třetí chrt diskvalifikován z dostihů, nejde o náhodu, chrt má tuto negativní vlastnost danou a nejde ji odstranit.  Tato vlastnost se víc než často dědí.

Někteří nezodpovědní majitelé však s chrtem diskvalifikovaným z dostihů u jedné dostihové organizace (vydavatele svých dostihových licencí) se poté přihlásí k dostihům u jiné
dostihové organizace (vydavatele svých licencí), u které ještě nebyl chrt diskvalifikován.

Takový majitelé, kteří s napadajícím chrtem "rotují" mezi pořadateli dostihů / dostihovými organizacemi / a jejich dostihovými dráhami, mohou vlastnit několik dostihových licencí vydaných různými dostihovými organizacemi na téhož chrta,
např. FCI, CGRC, ČGDF, atd.
Takový rotující majitel se kdekoliv zúčastní dostihů se svým diskvalifikovaným chrtem,
bez ohledu na to jaký průběh bude dostih mít a s jakými následky.
Je mu zcela jedno zdraví jeho vlastního chrta i jeho chrtích sparingpartnerů,
je mu zcela jedno zda-li z dostihu nebude něco jako "psí zápasy",
a zda-li tím nezničí úsilí jiných lidí.

Při takových "psích zápasech" není úlovkem umělá návnada, ale živý chrt - sparingpartner.  
Mnohdy je napadený pes bitý značnou část jeho běhu, ale rozhodčí - nic nevidí.  
Z důvodu malého počtu dostihujících greyhoundů v ČR bývá leckde napadání greyhoundů vědomě přehlíženo. Asi proto, aby jich dostihovalo co nejvíce.
 

Vigorous Brandon (černá dečka)

Vigorous Brandon napadal při dostihu na 525 m při doběhu do cíle.


V loňském roce (2007) naše dostihová organizace ČGDF
přestala přijímat k našim dostihům chrty s ledajakou dostihovou licencí.
K tomuto kroku nás vedly všechny výše zmíněné důvody a zejména pak neblahá zkušenost
na námi pořádaném Czech International Derby 2007,
a to s chrtem, jehož majitel patřil k cizí organizaci a jehož přihlášku k našim dostihům jsme s důvěrou přijali. Chrt napadal tak silně, až sám sebe zranil.
 
Nikdy si nemůžeme si být jisti tím, zda-li kterýkoliv cizí chrt někde jinde nenapadal a není o tom
v dostihové knize-licenci vydané a vedené cizí organizací záznam.

Je bez významu z jakých důvodů záznam o napadání chybí,
zda-li rozhodčí neviděl, nebo "neviděl", nebo je systémem umožněno tuto skutečnost zahladit.
Běží-li u cizí organizace greyhoundi např. ve dvou bězích a hned v prvním běhu chrt napadá,
bývá tzv. "stažen z dostihů".
Do finále pak takový chrt nepostupuje, výsledky dostihů se zveřejňují až z finálního běhu
a nikdo se nic nedoví.

 
Nejraději však věříme již jen tomu, co si sami ověříme.

Po dobu čtyř let jsme přijímali k našim dostihům m.j. i přihlášky těch majitelů chrtů,
kteří nevlastnili dostihovou licenci vydanou organizací začleněnou v systému WGRF,
ale jiné licence (vydané cizí organizací) a chtěli se zúčastnit našich dostihů.

Dělali jsme vůči nim vstřícný krok a uznávali jsme tyto licence, které sice potvrzovaly,
že chrt "umí běhat", ale potřebné údaje o klasifikaci chrta u nich zcela chyběly.
Tito chrti nebyli - jak ukládají pravidla WGRF - klasifikovány dle jejich stylu běhu.

Takové licence nebyly pro účely našich dostihů vyhovující a tak jsme s ohledem na naše pravidla
museli ověřovat styl běhů všech chrtů, kteří nevlastnili dostihovou licenci vydanou
ČGDF/WGRF nebo CGRC/WGRF.
Šlo tehdy o známou povinnost zúčastnit se před našim dostihem min. 2 tréninků na naší dráze.
Ověřovali jsme styl běhu všech chrtů, kteří nevlastnili licenci vydanou dle pravidel WGRF,
tj. zjišťovali, zda chrt stíhá návnadu vnitřkem, středem či vnějškem dráhy.
Klasifikace chrta je prováděna s ohledem na něj - jeho stylu běhu, který je mu dán.
Klasifikace chrta v maximální možné míře zamezuje křížení směru běhu chrtů a předchází možným kolizím a následným zraněním.

Můžete si být jisti tím, že jsme pro tzv. čisté běhy a tedy pro zdraví běhajících u nás chrtů udělali maximum.
I kdyby greyhoundů mělo u nás běžet "dva a půl", budou to vždy běhy čisté - pro radost.
Nemají u nás místa pochybená ega některých.
Co největší počty greyhoundů či počty  běhů za každou cenu - nejsou pro nás nejvyšší prioritou.
 

Kengeylfuto Karcsu (bílá dečka)

Kengeylfuto Karcsu napadala při sprintu na 300 m po proběhnutí cílem


Ani ve Walthamstow, Corku, Shelbourne Parku, v Irsku, Anglii, Americe, či kdekoli jinde na profesionálně vedených dráhách ve World Greyhound Racing Federatin (WGRF)
není absolutně možné, aby se dostihů tam, z ničehož nic, zúčastnil chrt,
který k dráze nějakým způsobem nepatří.
Že by majitel svého chrta jednoduše jen "přihlásil" k dostihu, který by se mu právě líbil.
Majitelé chrtů mají své chrty (včetně licencovaného trenéra) k určité dráze vždy vázány smlouvou na celou dostihovou sezónu. 
Není možné, že by se, jako je tomu u nás, jednoho rána rozhodl majitel chrta dostihovat se svým chrtem v Corku a další víkend třeba v Shelbourne Parku a třetího víkendu by se mu líbilo na mapě místo někde v Austrálii a dopravil se s chrtem i tam, aby si na jejich krásné dráze - "zaběhal"
(U nás se tak často děje běžně a navíc ještě napříč různými organizacemi, často s nekompatibilními dostihovými licencemi).
Ve WGRF jdou dokonce v péči až tak daleko, (Mark Sulliwan to ve své knize The Ultimate Greyhound /Chrti - Nepřekonatelný greyhound také uvádí), že je zavedeným pravidlem, že greyhound, který k určité dráze i patří, stane-li se,  že určitou dobu nedostihuje, musí být před návratem na dráhu opět trenérem nejdříve kvalifikován (připraven) k dostihům.
Nepustí jej mezi řádně vedené dostihové psy rovnou do dostihu.

Také my, byť jsme amatérskou organizací, si své chrty nenecháme ohrozit jinými chrty,
o kterých nemáme vlastní přehled.
Dostihy s chrty "široké dostihové veřejnosti" spolu s chrty u nás organizovaných členů
- se již u nás konat nemohou.
Naši chrti jsou ověřeni, prověřeni, jsou pečlivě sledováni.

Důsledně prověřujeme a výsledku lze důvěřovat, i kdyby zklamaný majitel říkal co chce.
Třeba, že jeho chrt nenapadá - jen si na dráze "hraje". 
K tomu, abychom mohli spolehlivě určit napadajícího greyhounda - k tomu nám slouží
deset elektronických očí - deset dráhových rozhodčí.
Pochyby či zmýlená v neprospěch napadajícího greyhounda není u nás možná.
Záznamy z deseti kamer rozmístěných kolem celého oválu dráhy, se z každého běhu archivují.
Máme zmapováno kterékoliv místo oválu dráhy, a to z několika úhlů.
Kdykoliv lze pořízený záznam znovu přehrát, pořídit z něj statické snímky, atd.

Další Strana →

© Česká Greyhound Dostihová Federace ©  www.cgdf.cz