Greyhound Racing News e-magazín
 

 

 

magazín pro milovníky dostihových chrtů / magazine for greyhound dog-fanciers
magazín pro Vás / magazine for you
 

 

  leden - březen 2009

           january - march 2009

Česká greyhound dostihová federace pořádá dostihy chrtů a výstavy.
Chrtí dostihy jsou pořádány na dostihové dráze Praskačka.

      1/2009 

Obsah: 

 

16.03.09

19. strana

Naše kniha CHRTI - NEPŘEKONATELNÝ GREYHOUND / THE ULTIMATE GREYHOUND - koláž zpráv

- v českém jazyce vyprodána! Poslední exempláře na prodej

- kniha byla slavnostně pokřtěna v kostele Sv. Rocha

- první vlastníci knihy CHRTI - NEPŘEKONATELNÝ GREYHOUND britského autora Marka Sullivana:

  Osmany Laffita, Heidi Janků, Blanka Matragi, Petr Vodička, Chantal Poullain, Miroslava Součková

Our book CHRTI - NEPŘEKONATELNÝ GREYHOUND / THE ULTIMATE GREYHOUND - a news collage
- Almost sold out in Czech language! Last pieces fo sale

- The book was unveiled in the curch of St. Roch
- First owners of the book CHRTI - NEPŘEKONATELNÝ GREYHOUND by Mark Sullivan:
  Osmany Laffita, Heidi Janků, Blanka Matragi, Petr Vodička, Chantal Poullain, Miroslava Součková


 

 

02.03.09

18. strana

6. Sněm České greyhound dostihové federace a jeho závěry - koláž zpráv

- Závěry 6. Sněmu České greyhound dostihové federace

- Česká greyhound dostihová federace se stěhuje. Sídlo ČGDF na prodej

- Dostihová dráha Praskačka, Chrti - greyhoundi a Ferrari v roce 2008

- Chrti -greyhoundi a Ferrari z Praskačky - Exclusively for Greyhounds - na Mugello Race Circuit
- Zlatý Chrt 2008 očima médií

6th Congress of the Czech greyhound racing federation and its conclusions - a news collage
- Conclusions of the 6th Congress of the Czech greyhound racing federation

- Czech greyhound racing federation is moving to the new building - the former seat is for sale
- Praskačka race track, greyhounds and Ferrari in 2008
- Golden Greyhound 2008 in the focus of medias 

02.03.09

17. strana

Statistika dostihové sezóny 2008 České greyhound dostihové federace - statistika

- Vzpomínka - kuriozita: Jak ČGDF v dražbě vydělala 10.000,-EURO pro chrty
/ A memory -curiosity: How CGDF earned 10,000.00 EUR for greyhounds

- Tréninky - TOP časy 2008 - 300m / Trials -TOP times 2008 - 300 m

- Tréninky - TOP časy - 525 m / Trials -TOP times 2008 - 525 m
- Dostihy - TOP časy - 300 m / Races -TOP times 2008 - 300 m

- Dostihy - TOP časy - 525 m  / Races -TOP times 2008 - 525 m

- Vyplacené prize money majitelům chrtů - Soutěžili jsme o 10.000,-EURO v dostizích a dalších 20.000,-EURO v soutěži Zlatý Chrt

/ Paid prize moneyto greyhound owners - We competed for 10,000.EUR in meetings and another 20,000.00 EUR in Golden Greyhound contest

Statistics of the 2008 racing season of the Czech greyhound racing federation - statistics

 

26.02.09

16. strana

ZLATÝ CHRT 2008 - unikátní záběry z předávání ocenění České greyhound dostihové federace
- reportáž / a reportage

/ GOLDEN GREYHOUND - unique pictures from Czech greyhound racing federation award

- Zlatý Chrt 2008 očima médií

- Golden Greyhound 2008 in the focus of medias

- Nejrychlejšími chrty České republiky se stali a ocenění Zlatý Chrt 2008 převzali:

/ The fastest greyhounds of the Czech republic awarded the Golden Greyhound 2008 prize:

  -  Cayenn Elbony - 525 m, Elbony Tiffany - 300 m, White Elbony - 300 m + 525 m

 - Nejkrásnějšími chrty České republiky jsou a ocenění Zlatý Chrt převzali:

/ The most beautiful greyhounds of the CR awarded the Golden Greyhound 2008 prize:

  - Cayenn Elbony - TOP Design, Stormy Cassandra, Dorothy Co Co,
    Quantico Scott, Iasminka Argument
 

- Na slavnostní after party jsme si pochutnali na specialitách francouzské kuchyně

/ We enjoyed after party french cuisine specialities 

16.02.09

15. strana

V předvečer předávání zlatých Oscarů v Hollywoodu české celebrity předávaly
chrtí "Oscary" v Praze - reportáž
-
On the eve of awarding of golden Oscars in Hollywood Czech celebrities awarded
  greyhound "Oscars" in Prague - a reportage

 

16.02.09

14. strana

Chrtí Oskaři opět v Praze! - tisková zpráva v ČTK

 

16.02.09

13. strana

Zlatý chrt 2008 - vítězové dostihů a vítězové výstavy - upoutávka
- Česká greyhound dostihová federace předá ocenění Zlatý Chrt České republiky 2008 v Praze
 
- Zlatý Chrt 2008 - Racing a Zlatý Chrt 2008 - Design - vítězové
- Uvidíme rovněž DVD - Chrti a Ferrari opět spolu - premiéra

Golden Greyhound 2008 - race winners and design winners - a preview
- Czech greyhound racing federation presents Golden Greyhounds of the Czech republic 2008
- Golden Greyhound 2008 - Racing and Golden Greyhound - Design - winners

- DVD presentation - Greyhounds and Ferrari together again - premiere 

10.02.09

12. strana

Chrti Chanel a Dior z Irska konečně v České republice - reportáž
 

Chrti Chanel and Dior from Ireland finally arrived to the Czech republic - a reportage

 

10.02.09

11. strana

Chrtí dostihy ČGDF mile překvapily celý svět! - reportáž

- Dostihy chrtů České greyhound dostohové federace uspěly i u protinožců!

- Z Prahy do Londýna s mezipřistáním v Hongkongu, a pak přes oceán do Melbourne v Austrálii

- Organizátoři celosvětové konference WGRF - splnili svou roli excelentně

- Přednášeli věhlasní světoví odbornící z oblasti veterinární, managementu drah, chovatelství, trenérství a sázení

- Odborné diskuze na přednášená témata probíhaly do pozdních hodin

- Česká republika obsadila 2 místa v řídící radě WGRF - řídící rada WGRF v Melbourne

- Prezentace činností jednotlivých členských zemí před řídící radou WGRF včetně České republiky

- Ve dne jsme byli na přednáškách, večer na dostizích a na společenských setkáních s managementem 
  australských dostihových drah

- Dostihový stadion chrtů - Meadows a Sandown

- Na překrásnou Melbourne zbylo trochu času

- Dokázali jsme světu, že i amatéři z Praskačky umí a mohou svět něčím překvapit

 

CGRF greyhound races have nicely surprised the whole world! - a reportage

-CGRF greyhound races were successful even in Australia!
- From Prague to London with interlanding in Honkong, and then over the ocean to Melbourne in Australia.
- The organizers of the worldwide conference of WGRF- filled excellently every requirement
- Renowned world-known specialists spoke on veterinary, track management, breeding, training and betting
  issues.
- Technical discussions on lectured topics took place till late hours
- The Czech republic filled 2 seats in the Governing council of WGRF
- Presentation of activities of particular countries in face of the governing council of WGRF including the CR
- We participated in conferences during the day, in the evening we enjoyed greyhound races and
  social gatherings with the australian race track management
- Greyhound racing stadium - Meadows and Sandown
- We had little time for beautiful Melbourne
- We proved to the world that even amateurs from Praskačka are able to surprise the world 

29.01.09

10. strana

CHRTÍ OSKAŘI V PRAZE - předávání ocenění Zlatý Chrt české republiky 2008 - pozvánka

- Česká greyhound dostihová federace zve své členy a další zvané hosty na společné setkání s 
  welcome drinkem a společným obědem formou rautu - HOTEL ESPLANADE PRAGUE

 

26.01.09

9. strana

Dostihy chrtů greyhoundů na dostihové dráze Praskačka v roce 2009 - koláž zpráv
- Návrh termínu dostihového kalendáře ČGDF

- Greyhound Big Daddy Cool z Austrálie pokořil trať 525 m za 29,62 sec
- Jeho synáček - White Elbony z Praskačky kopíruje finty M. Schumachera

- Dostihy chrtů roku 2009 - našim rozhodčím nic neunikne - mají oči všude.
- Kamery okolo dráhy zaznamenávají vše i napadání.

- Archiv: Dostihová dráha Praskačka v roce 2003 za předchozího hospodáře

- Archiv: Dostihová dráha Praskačka (od roku 2004) za současného hospodáře

- VI. Sněm České greyhound dostihové federace se blíží

- Dostihová dráha chrtů Praskačka - leden 2009

 

Greyhound races at race track Praskačka in 2009 - a news collage
- The concept of CGRF racing calendar terms
- Greyhound Big Daddy Cool from Australia run the 525 m distance in 29.62 sec

- His young son - White Elbony from Praskačka copies M. Schumacher´s finesses
- Greyhound races of 2009 - our juries can see everything - they have eyes everywhere

- Videocameras around the track record everything, also fighting

- Archive: Racing track Praskačka in the year of 2003 of the previous manager - tenant

- Archive: Racing track Praskačka (since 2004) of the cdontemporary manager - tenant

- VI. congress of Czech greyhound racing federation is closing

- Greyhound race track Praskačka - january 2009 

19.01.09

8. strana

Greyhound používá závodní fintu Michaela Schumachera!  - profil závodníka
White Elbony, syn Big Daddy Cool

Greyhound uses racing tricks of Michael Schumacher! - a profile of the racer
White Elbony, an offspring of Big Daddy Cool

 

19.01.09

7. strana

Chrti z Praskačky Cato a Cayenn Elbony, naše písnička "Kdo je to Greyhound?",
Heidi Janků na YouTube.com
- reportáž

/ Greyhounds from Praskačka Cato and Cayenn Elbony, our song "Who is the greyhound?",
Heidi Janků on YouTube.com -
a reportage

 

19.01.09

6. strana

Prezident s prezidentem / The President with the president
Prezident ČR Václav Klaus s prezidentem ČGDF - reportáž
/ The CR President Václav Klaus with the president of CGRF - a reportage
Dne 1.1. 2009, Španělský sál Pražského hradu - zdravice chrtům z Praskačky

 

12.01.09

5. strana

Chrti očima Jadrana Šetlíka / Greyhounds through eyes of Jadran Šetlík - reportáž
Vyhlášení výsledků soutěže CHRTÍ FOTO ROKU 2008
/ Publishing the results of GREYHOUND PHOTO OF THE YEAR 2008 contest - a reportage

 

12.01.09

4. strana

Protext -  CHRTÍ FOTO ROKU 2008 VE ZPRÁVÁCH ČTK - tisková zpráva
Chrti očima Jadrana Šetlíka
Protext - GREYHOUND PHOTO OF THE YEAR 2008 IN THE CPA NEWS - a press release
Greyhounds through eyes of Jadran Šetlík

 

12.01.09

3. strana

Trénink chrtů greyhoundů na dostihové dráze Praskačka a trénink členů České Greyhound Dostihové Federace v monopostu Toyota F1 - reportáž
 

Training of greyhounds at the race track Praskačka and the training of Czech Greyhound Racing Federation members in Toyota F1 monoposto - reportage

Chrti v létě trénovali a my jsme tvrdě pracovali
V zimě trénujeme my, a to v monopostu F1 Toyota díky pilotům Jarno Trulli a Timo Glock

 

06.01.09

2. strana

Potkali jsme pod rovníkem Lenina    /  We met Lenin under the equator - reportáž/ a reportage
Štěstí měli členové české greyhound dostihové federace
Members of the Czech Greyhound racing Federation were lucky to see him

 

06.01.09

1. strana

Startujeme do nové dostihové sezóny   /  We start to the new season of 2009 - reportáž / a reportage
Vánoce jsou skvělé když je po vánocích
S Creole band čerpáme inspiraci pro nové písničky o chrtech a budou to pecky!
V novém roce 2009 budeme aktivnější než tento sněhulák
Získáváme nové členy a nové příznivce naší České greyhound dostihové federace
Na pomoc místním opuštěným pejskům vkládáme každý do kasičky desítky dolarů
- ať se pejci mají dobře!

 
 

   © Česká Greyhound Dostihová Federace ©  www.cgdf.cz 
CGDF / CGRF 
member of World Greyhound Racing Federation