Greyhound Racing News e-magazín
 

 

 

magazín pro milovníky dostihových chrtů / magazine for greyhound dog-fanciers
magazín pro Vás / magazine for you
 

 

  duben - červen 2009

           april - june 2009

Česká greyhound dostihová federace pořádá dostihy chrtů a výstavy.
Chrtí dostihy jsou pořádány na dostihové dráze Praskačka.

          2/2009 

Obsah: 

 

29.06.09

40.strana

GREYHOUND NATIONAL FORM - píše článek o České greyhound dostihové federaci
Strana 1 - článek o chrtech z dostihové dráhy Praskačka
Strana 2 - článek o chrtech z dostihové dráhy Praskačka
GREYHOUND NATIONAL FORM - publishes an article about the Czech greyhound racing federation
Page 1 - an article about greyhounds from Praskacka race track
Page 2 - an article about greyhounds from Praskacka race track

 

29.06.09

39.strana

Dostihy chrtů - FERRARI, YAMAHA, ELÁN, Víno, čo ma drží nad vodou - reportáž
- Co dalšího hezkého o akci Ferrari - Yamaha zveřejnila média
- V neděli 21.06.2009 v Bratislavě předány historické fotografie Elánu z turné po SSSR v roce 1984
- VINIDI - nejmodernější vinařství Slovenska
- na návštěvu hudební skupiny Elán jedeme s vypulírovanými Ferrari
- Obrazová reportáž z předávání historických fotografií do muzea legendární skupiny Elán
Greyhound racing - FERRARI, YAMAHA, ELÁN, Wine that keeps me alive
- a reportage
- What else fine medias published about the event
- On Sun the 21st of June 09, Bratislava - historical photos from the USSR in 1984 handed over to
  the Elán band
- VINIDI - the most modern vineyard of the Slovak Republic
- We are visiting Elán in polished shiny Ferraris
- Picture reportage from handing over of historical photos to the museum of the legendary Elán band 

26.06.09

38.strana

Žúr u Ráža - článek v časopise PLUS 7 dní
-
Tajná návštěva u lídra Elánu: sedmnáct Ferrari a choulostivé fotografie

Strana 1  Strana 2
A party at Ráž place - an article in the PLUS 7 dní magazine
- a secret visit to Elán frontman: seventeen Ferraris and sensitive photos

 

26.06.09

 37.strana

Překlad otázek redaktorů deníku PLUS 7 dní a odpovědi pana Zdenka Grondola - interview
Translation of the questions of PLUS 7 dní reporters and Mr. Zdenek Grondol´s answers

 

18.06.09

36.strana

Miroton 2009 - dostihová aktivita České greyhound dostihové federace - reportáž
- Po MIROTONu, stadionu, přivítání našich "GT" na Greyhound Estate - návštěva Křivoklátu
- Akce sponzorovaná Greyhound Company, a.s., CZECH INTERNATIONAL, a.s., INTERNETHity.cz
- MIROTON 2009 - během za uměním s chrty ČGDF na tričku i na vodítku dne 13.06.2009
- Z MIROTONu na budované závodiště chrtů v Praze
- Greyhound Team konečně v Praze
Miroton - racing activity of the Czech greyhound racing federation
- a reportage
- After MIROTON, stadium, welcoming of our "GT" at the Greyhound estate - a visit to Křivoklát castle
- This action was sponsored by Greyhound Company, a.s., CZECH INTERNATIONAL, a.s.,
  INTERNETHity.cz
- MIROTON 2009 - running for art with greyhounds - on T-Shirts and on the lead - 13th June 2009
- Greyhound Team finally in Prague 

18.06.09

35.strana

Pozvánka předsedy Ferrari Owner´s Club Česká republika - pozvánka
- Společný klubový výlet do Bratislavy s podtextem "Víno, čo ma drží nad vodou"
Invitation of the chief executive of the Ferrari Owner´s Club CZ
 - an invitation
- A common club trip to Bratislava with motto "The Wine that keeps me alive"

 

15.06.09

34.strana

CZECH OPEN 09 - České mezinárodní dostihy chrtů greyhoundů - reportáž
- Chrtí závodníci na distanci 300 m a 525 m pod vlajkami WGRF, EU a ČGDF
- Happy Birthday Cato Elbony! Oslava na českých mezinárodních dostizích chrtů - CZECH OPEN 09
- Oslavenci stihly popřát i dvě krásné cizinky, kterým se zpozdilo letadlo

CZECH OPEN 09 - Czech international greyhound races - a reportage
- greyhound racers at the 300 m and 525 m distances under the flags of WGRF , EU and CGRF
- Happy Birthday Cato Elbony! A celebration at international greyhound races - CZECH OPEN 09
- Also 2 pretty foreigners came, in spite of the fact their flight to the CR  was terribly delayed

 

08.06.09

 33.strana

Malá princezna Andrea maluje chrtí princezny Dior a Chanel z království České greyhound dostihové federace - koláž mini-reportáží
- České chrtí dostihy CZECH OPEN 2009 se blíží!
- Malá princezna Andrea maluje chrtí princezny Dior a Chanel z království České greyhound dostihové federace
Osmany Laffita Couture 09/10 - červený koberec, modelky a greyhoundi

Andrea the little princess draws greyhound princesses Dior and Chanel from the kingdom of the Czech greyhound racing federation - a mini-reportage collage
- Czech greyhound races CZECH OPEN 2009 are coming!
- Andrea the little princess draws greyhound princesses Dior and Chanel from the kingdom of the Czech greyhound racing federation
- Osmany Laffita Couture 09/10 - red carpet, models and greyhounds


 

 

01.06.09

32.strana

Hledá se správce panství greyhoundů v Praze - inzerát
-
K dispozici byt s veškerým vybavením, služební auto

We are looking for a steward of the Greyhound Estate in Prague - an advertisement
- Fully equipped flat, company car at disposal

 

01.06.09

31.strana

České dostihy chrtů - RED MILLS CUP 2009 - znají své vítěze - reportáž
- Greyhound White Elbony tankuje RED MILLS RACER, Formule F1 tankuje SHELL V-POWER
- HAPPY BIRTHDAY, Cayenn Elbony!
- Reportáž z mezinárodní konference World Greyhound Racing Federation v Las Vegas
- Po chrtích dostizích RED MILLS CUP 2009 brigáda na greyhoundím panství - kolaudace se blíží!
Czech greyhound racing - RED MILLS CUP 2009 have their winners - a reportage
- Greyhound White Elbony tanks RED MILLS RACER, Formula F1 tanks SHELL V-POWER
  - HAPPY BIRTHDAY, Cayenn Elbony!
- Reportage from the International conference of the World Greyhound Racing Federation, Las Vegas
- After the RED MILLS CUP 2009 greyhound races, there was a brigade-work in the Greyhound
  Estate - the final building approval is coming soon! 

25.05.09

30.strana

České dostihy chrtů - Racing Greyhoundů a Ferrari Exclusively for Greyhounds  - koláž
Chrtí krmivo RED MILLS dalo křídla greyhoundu White Elbony
Ferrari Exclusively for Greyhounds na závodním okruhu v Brně
Příprava na RED MILLS CUP 2009 na dostihové dráze Praskačka

Reportáž z Mezinárodní konference World Greyhound Racing Federation v Las Vegas
ČSPH SHELL podpořila soutěž ZLATÝ CHRT částkou 10.000,-EURO
Výborný vstup do Českého mistrovství na závodních okruzích - Ferrari F430GT - na 4. místě

Czech greyhound racing - Racing of Greyhounds and Ferrari "Exclusively for Greyhounds"  - a collage
RED MILLS gave wings to the greyhound - White Elbony
Ferrari "Exclusively for Greyhounds" at the Brno race circuit
Greyhound preparation to RED MILLS CUP 2009 at the race track Praskačka
Reportage from the International conference of the World Greyhound Racing Federation
the SHELL petrol station supported the GOLDEN GREYHOUND contest with 10,000 EUR
Excellent ingoing to the Cz. Champ. Circuit Racing - Ferrari F430GT - on the 4th place

 

11.05.09

29.strana

České dostihy chrtů - GRAND PRIX 2009 - Praskačka, Hawaii a pak Argentina - reportáž
- GRAND PRIX 2009 - dostihy chrtů - 300 m,  525 m a Greyhound Schooling Academy
- GRAND PRIX 2009 - Happy Birthday - dostihová dráha Praskačka
- GRAND PRIX 2009 - Poplatky, výhry
- Úklid závodiště - sami připravili, postavili, demontovali a uklidili a hurá do exotických míst
- A z horké Hawaii cestujeme do chladnější Argentiny - domoviny naší sličné bookmaker

Czech greyhound racing - GRAND PRIX 2009 - Praskačka, Hawaii and then Argentina  - a reportage
- GRAND PRIX 2009 - race - 300 m, 525 m and Greyhound Schooling Academy
- GRAND PRIX 2009 - Happy Birthday - race track Praskačka
- GRAND PRIX 2009 - Fees, prize money
- Cleaning of the track - prepared, mounted, dismounted and cleaned up by ourselves and
  then let´s go some exotic places
- And from the hot Hawaii we travel to colder Argentina - the homeland of our pretty bookmaker 

06.05.09

28.strana

Mezinárodní konference AGTOA a WGRF v Las Vegas - reportáž
- Česká greyhound dostihová federace se zúčastnila Mezinárodní konference AGTOA a World
  Greyhound Racing Federation v Las Vegas a prezentovala české dostihy chrtů greyhoundů

AGTOA and WGRF International conference in Las Vegas - reportage
- Czech greyhound racing federation took part in the International conference AGTOA and World
  Greyhound Racing Federation in Las Vegas and presented greyhound racing in the Czech Republic

 

04.05.09

27.strana

Chrtí statek a chrtí dostihy na Praskačce, ve Švédsku, a v Irsku  - koláž
- jak se běhá ve Švédsku

- České dostihy chrtů greyhoundů na dostihové dráze Praskačka - Grand Prix 2008

- Red Mills - krmivo irských a britských chrtích šampiónů roku 2008
Greyhound Grange and greyhound races at Praskačka, in Sweden and in Ireland - a collage
- Greyhound racing in Sweden

- Czech greyhound races at the race track Praskačka - Grand Prix 2008

- Red Mills - feed of irish and british champions of the year of  2008

 

27.04.09

26.strana

České chrtí dostihy Jarní Cena 2009 na chrtí dostihové dráze Praskačka- reportáž

- Jarní Cena 2009 - dostihy chrtů greyhoundů na chrtí dostihové dráze Praskačce
- slavnostní přípitek - ledový sekt

- Převzetí ocenění Soutěže Chrtí Foto Roku
- Happy Birthday!

- Gentleman DJ Duňas a jeho tradiční kytice dámám z přípravného teamu

Zprávy ze Světové konference World Greyhound Racing Federation v Las Vegas

Czech greyhound racing Jarní Cena 2009 at the Greyhound Race Track Praskačka  - a reportage

- Jarní Cena 2009 - greyhound races at the Praskačka Greyhound Race Track

- Greyhound races of the Czech greyhound racing federation started with icy champagne toast

- Jarní Cena 2009 - Greyhound Schooling Academy of the Czech greyhound racing federation

- Awards of the Greyhounf Photo of the Year 2009 was handed over

- Happy birthday!

- DJ Duňas and his traditional bouquets to the ladies from the preparatory team

News from the World Greyhound Racing Federation International conference in Las Vegas 

20.04.09

25.strana

České chrtí dostihy SECOND DUAL RACING 2009 - dostihová dráha chrtů Praskačka - reportáž

Členové Řídící rady World Greyhound Racing Fedration, účastníci Mezinárodní konference WGRF v Las Vegas

- Second Dual Racing 2009 - duo běhy na čas
- Z dostihů na Praskačce povinně na výstavbu areálu závodiště Motol

Czeh greyhound racing SECOND DUAL RACING 2009 - greyhound race track Praskačka - a reportage

Council members of the World Greyhound Racing Federation, participants of the WGRF
International conference in Las Vegas

- Second Dual Racing 2009 - timed duo runs
- From Praskačka it is obligatory to visit the construction site of the Racing stadium Motol

 

14.04.09

24.strana

České chrtí dostihy FIRST SOLO RACING 2009 - reportáž

Zprávy ze Světové konference World Greyhound Racing Federation v Las Vegas

- Dostihová sezóna 2009 České greyhound dostihové federace začala - First Solo Racing 2009

- A jdeme do naší školičky Greyhound Schooling Academy na hodiny technické průpravy

- přátelské posezení členů a hostů ČGDF po First Solo Racing 2009

- Happy Birthday Rudolf!

Czech greyhound Racing FIRST SOLO RACING 2009  - a reportage
News from the World Greyhound Racing Federation International conference in Las Vegas

- Already the fourth training of greyhounds at the greyhound race track Praskačka

- FIRST SOLO RACING 2009 - timed solo runs

- And then we go to the Greyhound Schooling Academy to the "Technical preparation" lesson

- Gathering of the CGRF members and guests after the First Solo Racing 2009
- Happy Birthday Rudolf!

 

06.04.09

23.strana

Chrtí dostihové závodiště v Praze - české chrtí dostihy startují v roce 2010  - koláž zpráv

Upoutávka na First Solo Racing 2009

Chrtí dostihové závodiště konečně v Praze

Co napsal o závodišti denní tisk

Greyhound Race Stadium finally in Prague - czech greyhound races are starting in 2010  
-
a news collage
A notice to First Solo Racing 2009
 

Greyhound Race Stadium finally in Prague
The Greyhound racing stadium in press

 

06.04.09

22.strana

Napsali o nás: deník PRÁVO - dvoustrana přílohy Styl - ZLATÝ CHRT 2008 - článek v tisku

- Čeští šampioni pocházejí z Irska

Czech greyhound racing federation in press: daily paper PRÁVO - the spread in the Style section - GOLDEN GREYHOUND 2008 - an article in press

- Czech champions come from Ireland

PRÁVO

 

06.04.09

21.strana

Takto krásně o zlatých chrtech napsali novináři a takto krásně políbila Chanelka mladého sportovce  - článek v tisku

Journalists wrote a beautiful article about golden greyhounds and little Chanel kissed a young sportsman - the kiss was beautiful too - an article in press

SPORTOVNÍ DENÍK

 

01.04.09

20.strana

Trebbia 2009, mladí chrti greyhoundi v Greyhound Schooling Academy - koláž zpráv

Upoutávka na Mezinárodní konferenci WGRF v Las Vegas

Benefiční večer TREBBIA 2009 sleduje 3 742 825 diváků

Česká greyhound dostihová federace zahájila dostihovou sezónu 2009

Mladí chrti greyhoundi v první Greyhound Schooling Academy v Česku!

Trebbia 2009, young greyhounds in Greyhound Schooling Academy - a news collage

WGRF International Conference in Las Vegas

The benefit night Trebbia 2009 is being watched by 3 742 825 viewers

Czech greyhound racing federation entered to the new season 2009

Young greyhounds in the first Greyhound Schooling Academy in the Czech Republic!

Česká greyhound dostihová federace pořádá dostihy chrtů na dostihové dráze Praskačka

   © Česká Greyhound Dostihová Federace ©  www.cgdf.cz 
CGDF / CGRF 
member of World Greyhound Racing Federation