Chrti greyhoundi v CZECH GREYHOUND RACING NEWS

Dostihy chrtů greyhoundů na dostihové dráze Praskačka Chrti Greyhoundi a Ferrari - zrozeni k rychlosti - Česká greyhound dostihová federace    Greyhound Racing - vlajka České greyhound dostihové federace
www.worldgreyhoundracingfederation.com www.cgdf.cz www.greyhoundcompany.cz www.ferrari.com

Chrti greyhoundi v CZECH GREYHOUND RACING NEWS

časopis pro milovníky dostihových chrtů greyhoundů / magazine for racing greyhound dog fanciers
časopis pro Vás / magazine for you
                                                                             

 Upozornění č.1:    veškeré materiály (fotografie, texty, filmy apod.) zveřejněné zde v časopise či kdekoli jinde na stránkách www.cgdf.cz jsou
                              chráněny autorskými právy dle příslušného autorského zákona.  Jejich užití podléhá  předchozímu písemnému souhlasu
                              statutárního zástupce České Greyhound Dostihové Federace!
 Warning no. 1 :     all materials (photos, texts, films etc.) published here in this magazine or anywhere else on pages of www.cgdf.cz are
                              protected by copyrights according to the valid Copyright Act. Any use of these materials is subject to foregoing written consent
                              of a Czech Greyhound Racing Federation statutory deputy!

 
Upozornění č. 2 :  za obsah autorských článků zveřejněných v Czech Greyhound Racing News odpovídá vždy jejich autor.
 Warning no. 2 :     Only the author of any author´s article is responsible for the content of a given article published in the Czech Greyhound
                              Racing News.

Zasílat možno autorské jinde nezveřejněné články / It is possible to send authors´
not elsewhere published articles

Zvláštní příloha časopisu - Speciál / Special Appendix of the magazine

Přesunuto do diskuzního fóra - ZDE
Moved to the Discussion forum - HERE

Časopisy 2010 Czech Greyhound Racing News

1/2010  2/2010 3/2010 Připravujeme 4/2010

Časopisy 2009 Czech Greyhound Racing News

 1/2009 leden - březen 2009
January - March 2009
 2/2009 duben - červen 2009
April -  June 2009
3/2009 červenec - prosinec
July - December 09
.

Časopisy 2008 Czech Greyhound Racing News

1/2008 leden – březen 2008
January - March 2008
 2/2008 duben – červen 2008
April - June 2008
3/2008 červenec - prosinec 2008
July - December 2008
.

Časopisy 2007 Czech Greyhound Racing News

1/2007  leden – březen 2007
January - march 2007
2/2007 duben – červen 2007
April - June 2007
3/2007  červenec - prosinec 2007
July - December 2007
.

Časopisy 2006 Czech Greyhound Racing News

1/2006   leden – březen 2006
January - March 2006
2/2006 duben – červen 2006
April - June 2006
3/2006   červenec - prosinec 2006
July - December 2006
.

Časopisy 2005 Czech Greyhound Racing News

1/2005 leden – březen 2005
January - March 2005
2/2005 duben – 10. červenec 2005
April - June 2005
3/2005 11. červenec - prosinec
July - December
.

Reportáže 2003-2004 Czech Greyhound Racing News


2003 - 2004

Česká greyhound dostihová federace - greyhound race track Praskačka

   © Česká Greyhound Dostihová Federace ©
ČGDF / CGRF
  www.cgdf.cz

Česká greyhound dostihová federace - greyhound race track Praskačka

Česká greyhound dostihová federace ČGDF / CGRF pořádá:

 • dostihy chrtů greyhoundů na dostihové dráze Praskačka - jediné dráze v ČR, která splňuje světové parametry kladené na profesionální dostihovou dráhu chrtů  - klikni ZDE,
 • 1. Osvobozenou výstavu chrtů v Čechách - výstava osvobozená od obvyklých pravidel hodnocení krásy chrtů - klikni ZDE,
 • soutěž ZLATÝ CHRT - GOLDEN GREYHOUND - kategorie Greyhound  Racing a Greyhound Design
  - klikni ZDE,
 • fotosoutěž CHRTÍ FOTO ROKU - předseda poroty Jadran Šetlík, porotci Fr. Ringo Čech a Petr Novotný
  - klikni ZDE,
 • soutěž Miss TOP klobouk - soutěž o nejkrásnější klobouk přítomných dam  - klikni ZDE,
 • soutěž Nejkrásnější Dáma s chrtem - soutěž o nejkrásnější přítomnou dámu, která chrta greyhounda vlastní nebo ji poskytneme chrta greyhounda k prezentaci - klikni ZDE,
 • dostihové propojení závodních greyhoundů a závodních Ferrari - více v magazínu CZECH GREYHOUND RACING NEWS  - klikni ZDE
 • CZECH GREYHOUND RACING NEWS - magazín - obsahuje reportáže z akcí ČGDF a další články - klikni ZDE
 • GREYHOUND FASHION - oblečení a dress code České greyhound dostihové federace - klikni ZDE
 • GREYHOUND SCHOOLING ACADEMY - akademie pro mladé chrty greyhoundy - klikni ZDE
 • RED MILLS - specielní krmivo pro chrty - zprostředkováváme prodej nejkvalitnějšího irského krmiva
  - klikni ZDE,
 • Chrtí Oscary - slavnostní předávání ocenění ZLATÝ CHRT - GOLDEN GREYHOUND v hotelu ESPLANADE PRAGUE - hotel s prvorepublikovou noblesou, který pamatuje prvorepublikového prezidenta T.G.Masaryka - klikni ZDE a ZDE,
 • akce ČGDF pořádáme ve spolupráci s významnými osobami a celebritami, herci, zpěváky a zpěvačkami, skladateli, fotografy, závodníky Ferrari Challenge, modelkami.
  Našimi milými hosty jsou::
  Jan Přeučil, Blanka Matragi, Osmani Laffita, Heidi Janků, Jadran Šetlík, Uršula Kluková, Fr. Ringo Čech, Petr Novotný,  Zuzana Belohorcová, Ewa Farna, Leszek Wronka, Warhan Orchestrovič Bauer, Jaroslav Sypal, Veronika Nováková, Jiří Helekal, Zuzana Jandová, Tereza Šimsová, Maxim Turbulenc, Jan Skála, Štěpánka Duchková, Ivo Pavlík, Lagan Tropic,  Zdeněk Holubovský, Robert Pergl, Vlasta Hájek a další - Ferraristé z celé ČR

Česká greyhound dostihová federace / Czech Greyhound racing Federation (CGDF / CGRF):

 • funguje na amatérském principu, avšak s profesionálním přístupem a profesionální produkcí
 • je členem celosvětové  World Greyhound Racing Federation (WGRF), která sdružuje profesionální dostihové dráhy chrtů greyhoundů - klikni ZDE
 • dostihový řád České greyhound dostihové federace se řídí pravidly organizací sdružených ve
  World Greyhound Racing Federation
  .

Czech greyhound racing federation ČGDF / CGRF organizes:

 • greyhound races at the greyhound race track Praskacka - the only race track in the Czech republic that meets international requirements for a professional greyhound race track - click HERE,
 • 1st Liberated greyhound exhibition in Bohemia - an exhibition liberated from usual rules of greyhound beauty evaluation - click HERE,
 • GOLDEN GREYHOUND contest - category Greyhound  Racing and Greyhound Design - click HERE,
 • photocontest GREYHOUND PHOTO OF THE YEAR - the jury foreman Jadran Šetlík, members of jury Fr. Ringo Čech and Petr Novotný - click HERE,
 • Miss TOP hat contest - the most beautiful hat of the present ladies contest - click HERE,
 • The most beautiful Lady with Greyhound contest - the most beautiful present lady who owns a greyhound or is provided with a greyhound for presentation - click HERE,
 • Racing connection of racing greyhounds and racing Ferraris - more in the CZECH GREYHOUND RACING NEWS magazine  - click HERE,
 • CZECH GREYHOUND RACING NEWS - magazine - contains reportages of CGRF events and other articles - click HERE,
 • GREYHOUND FASHION - clothes and dress code of the Czech greyhound racing federation - click HERE,
 • GREYHOUND SCHOOLING ACADEMY - academy for young greyhounds - click HERE,
 • RED MILLS - special feed for greyhounds - we provide the best quality irish feed - click  HERE,
 • Greyhound Oscars - ceremonial award of the GOLDEN GREYHOUND in the hotel ESPLANADE PRAGUE - a hotel with the touch of the first Czechoslovakian republic elegance that remembers the first president Tomas Garrique Masaryk - click HERE and HERE,
 • we organize the CGRF events in cooperation with famous persons and celebrities, actors, singers, composers, photographers, Ferrari Challenge racers, models.
  Our kind guests have been:
  Jan Přeučil, Blanka Matragi, Osmani Laffita, Heidi Janků, Jadran Šetlík, Uršula Kluková, Fr. Ringo Čech, Petr Novotný,  Zuzana Belohorcová, Ewa Farna, Leszek Wronka, Warhan Orchestrovič Bauer, Jaroslav Sypal, Veronika Nováková, Jiří Helekal, Zuzana Jandová, Tereza Šimsová, Maxim Turbulenc, Jan Skála, Štěpánka Duchková, Ivo Pavlík, Lagan Tropic,  Zdeněk Holubovský, Robert Pergl, Vlasta Hájek and others - Ferrarists from the whole CR


Česká greyhound dostihová federace / Czech Greyhound racing Federation
(CGDF / CGRF):

 • operates on amateur basis however with proffesional approach and professional production,
 • is a member of the international World Greyhound Racing Federation (WGRF), that joins professional greyhound race tracks - click HERE,
 • The racing rules of the Czech greyhound racing federation follows the rules of organizations joined in the World Greyhound Racing Federation.