Czech Greyhound Racing News e-magazín

 

 

časopis pro milovníky dostihových chrtů / magazine for racing greyhound dog-fanciers
časopis pro Vás / magazine for you
 

 

 leden - březen 2010
             January - March 2010

Česká greyhound dostihová federace pořádá dostihy chrtů a výstavy.
Chrtí dostihy jsou pořádány na dostihové dráze chrtů Praskačka.

 

1/2010

Obsah:

 

29.03.10

 36. strana

Člen ČGDF a pilot závodních Ferrari Dan Želinský oslavil výsledek z říše snů -  - reportáž
- Závodní okruh Brno
A CGRF member and a racing Ferrari pilot Dan Zelinsky celebrated the score of his dreams
-  a reportage
- Brno Racing Circuit

Člen ČGDF a pilot závodních Ferrari Dan Želinský oslavil výsledek z říše snů -  - reportáž

 

29.03.10

 35. strana

Dostihy chrtů - First Solo Racing 2010 - Závodní okruh Praskačka a závodní okruh Hungaroring
- reportáž
Greyhound a Ferrari opět spolu

- First Solo Racing - Greyhound Team CGDF - Greyhound Track Praskačka
- First Solo Racing - Greyhound Team Ferrari - Závodní okruh Hungaroring
First Solo Racing 2010 Racing circuit Praskacka & Racing circuit Hungaroring-  a reportage
Greyhound & Ferrari together again
- First Solo Racing - Greyhound Team CGRF - Greyhound Track Praskacka
- First Solo Racing - Greyhound Team Ferrari - Racing circuit Hungaroring

Dostihy chrtů - First Solo Racing 2010 - Závodní okruh Praskačka a závodní okruh Hungaroring

First Solo Racing 2010 Racing circuit Praskacka & Racing circuit Hungaroring-  a reportage

 

29.03.10

 34. strana

Benefiční galavečer Trebbia 2010 - greyhoundi na charitativní dražbě uměleckých děl - reportáž
Dražíme "Hajka" a "Lucii Bílou" v Obecním domě na akci Trebbia 2010
Greyhoundi z Praskačky podpořili Jazzovou sekci-Artforum - benefiční šek převzal Karel Srba st.
Greyhoundi z Praskačky podpořili projekt "Pomozte dětem" - benefiční šek převzal Tomáš Hanák
Beneficial galanight Trebbia 2010
 - greyhounds at the charity auction of artworks -  a reportage
We auction "Hajek" and "Lucie Bila" in the Municipal House at Trebbia 2010
Greyhounds from Praskacka supported the Jazz section-Artforum - Karel Srba sen. received the beneficial cheque
Greyhound from Praskacka supportzed the "Help Children" charity project - Tomas Hanak received the beneficial cheque

Benefiční galavečer Trebbia 2010 - greyhoundi na charitativní dražbě uměleckých děl - reportáž

Beneficial galanight Trebbia 2010 - greyhounds at the charity auction of artworks -  a reportage

 

29.03.10

 33. strana

Společný meeting členů ČGDF a Scuderia Boys při prvním F1 racingu 2010 - reportáž
Scuderia baby-girl - Salma Hájek
Dražíme "Hájka" v Obecním domě na akci Trebbia 2010
A common meeting of the CGRF members & Scuderia Boys - first F1 2010 event -  a reportage
Scuderia baby-girl - Salma Hajek
We auction "Hajek" in the Municipal House at Trebbia 2010

Společný meeting členů ČGDF a Scuderia Boys při prvním F1 racingu 2010 - reportáž

 

29.03.10

 32. strana

Meeting Zdenka Grondola s božským zpěvákem a malířem Karlem Gottem - reportáž
Pátek 12.03.2010 v 16.00 hod. - témata: umění, chrti, Ferrari a naše píseň "Sláva vítězům"
"Greyhoundovi Zdenku Grondolovi s přáním mnoho štěstí a radostí s díky za milou přízeň Karel Gott"
Meeting of Zdenek Grondol with heavenly singer & artist Karel Gott -  a reportage
Fri March 12th 2010 at 16:00 - topics: art, greyhounds, Ferrari & our song "Viva the winners"
"To the the greyhound Zdenek Grondol with best wishes and thanks for kind attitude Karel Gott"

Meeting Zdenka Grondola s božským zpěvákem a malířem Karlem Gottem - reportáž

 

15.03.10

 31. strana

Předávání Zlatých chrtů a Oscarů - upoutávka na reportáž
Zlatí Oscaři se předávali v Hollywoodu, Zlatí chrti v Praze
The Golden Greyhound and Oscars awards - a caption to a reportage
The Golden Oscars were awarded in Hollywood, the Golden greyhounds were awarded in Prague

Předávání Zlatých chrtů a Oscarů - upoutávka na reportáž

 

15.03.10

 30. strana

VII. Sněm České greyhound dostihové federace se konal dne 07.03.2010 - obrazová reportáž
Motto: "Jeden za všechny, všichni za jednoho a všichni pro greyhoundy!"
7th General meeting of the Czech Greyhound Racing federation - a picture reportage
Motto: "One for all, all for one and all for greyhounds!"

VII. Sněm České greyhound dostihové federace se konal dne 07.03.2010 - obrazová reportáž

 

09.03.10

 29. strana

Paní Jan Wilson, prezidentka World Greyhound Racing Federation - smuteční oznámení
Čest její památce!
Mrs. Jan Wilson, the president of the World Greyhound Racing Federation - a sad news
In memory of Mrs. Wilson

Paní Jan Wilson, prezidentka World Greyhound Racing Federation - smuteční oznámení

 

08.03.10

 28. strana

TOP výsledky dostihů a tréninků v roce 2009 - celkové pořadí - statistika
Dos
tihová dráha chrtů greyhoundů České greyhound dostihové federace - Czech Greyhound Track Praskačka
TOP training and racing results of the year 2009 - final order - a statistics
Greyhound races at the Czech Greyhound Track Praskacka - Czech Greyhound Racing Federation

TOP výsledky dostihů a tréninků v roce 2009 - celkové pořadí - statistika

 

08.03.10

 27. strana

Populární hudebník, spisovatel, herec František Ringo Čech a greyhoundí kapela - koláž zpráv
"Slávista" František Ringo Čech a mladý trenér chrtů a "slávista" Jakub přijeli na koncert chrtů pro saxofon a flétnu
Frantisek Ringo Cech, a popular actor, musician and the greyhound band - a news collage
Slavia football club fan Frantisek Ringo Cech & young greyhound trainer & Slavia football player Jakub came to see the greyhound concert for the saxophone & the flute

Populární hudebník, spisovatel, herec František Ringo Čech a greyhoundí kapela - koláž zpráv

 

08.03.10

 26. strana

Blanka Matragi z Libanonu navštívili greyhoundi z Praskačky dne 01.03.2010 -  - koláž zpráv
Světově známou módní návrhářku, designérku, spisovatelku navštívilo prezidium CGDF
Greyhounds from Praskacka visited Blanka Matragi from Lebanon on March 1st 2010 - a news collage
The CGRF representatives visited the world-famous fashion designer, art designer and write

Blanka Matragi z Libanonu navštívili greyhoundi z Praskačky dne 01.03.2010 -  - koláž zpráv

 

04.03.10

 25. strana

"Pes aristokrat" Seniortip.cz - článek v tisku
- historický článek o Praskačce
"An aristocratic dog" SeniorTip.cz - an article

- "historical article about Praskacka

"Pes aristokrat" Seniortip.cz - článek v tisku

 

03.03.10

 24. strana

"Spy na stopě" SPY 8/2010 - scan článku
- "Světe, div se, ale své čestné ceny mají dokoce i chrti..." - Zlatý chrt 2009
  "Psím spriterům přišli gratulovat známé osobnosti a byl předán šek na 100.000,- Kč NF KRTEK..."
"Spy is on the track" SPY 8/2010 - a scan of an article
- "The whole world may be surprised, even greyhounds have their fair awards..." -The Golden Greyhound 2009
  "Celebrities came to congratulate the greyhound runners and a cheque, 100,000 CzK worth, was handed over
    to the KRTEK charity foundation..."

"Spy na stopě" SPY 8/2010 - scan článku

 

01.03.10

 23. strana

Palm Beach Kennel Club - vítěz dostihové soutěže JAMES W. PAUL 3/8THS MILE DERBY - reportáž
- Novinky z pošty České greyhound dostihové federace
Palm Beach Kennel Club - the winner of the JAMES W. PAUL 3/8THS MILE DERBY - a reportage
- News from incoming e-mails - Czech Greyhound racing Federation

Palm Beach Kennel Club - vítěz dostihové soutěže JAMES W. PAUL 3/8THS MILE DERBY - reportáž

 

01.03.10

 22. strana

Český král Ferrari - pan Zdeněk Holubovský  - smuteční oznámení
- Závodník a zakladatel značky Ferrari v České republice
The Czech Ferrari king - Mr. Zdenek Holubovsky - a funeral notice
- A racer and the founder of the Ferrari brand in the Czech Republic

Český král Ferrari - pan Zdeněk Holubovský  - smuteční oznámení

 

01.03.10

 21. strana

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CHRTÍCH "OSCARŮ" - reportáž
- Zlatý chrt 2009 - Golden Greyhound - očima médií
- Zlatí chrti 2009 jsou dva bílí a jeden černý - dva z Irska a jeden ze Švédska
- Heidi zpívá "live" píseň o Zlatých chrtech "Ten kdo neprohrává"
- Greyhound Cayenn Elbony předává svůj grant nadačnímu fondu dětké onkologie Krtek
- Odhalení obrazu Fr. Ringo Čecha
- Představení sběratelských unikátů Formule 1 Ferrari na akci Zlatý chrt 2009
- Celebrity a Zlatí chrti dostihů roku 2009
THE CEREMONIAL GREYHOUND "OSCAR" AWARDS - a reportage
- The Golden Greyhound 2009 in the focus of medias
- Golden Greyhounds 2009 are two white ones and a black one - two from Ireland and one from Sweden
- Heidi is singing a "live" song about Golden Greyhound "The one who never looses"
- Greyhound Cayenn Elbony gives his grant to the Child Oncology Charity Foundation "Krtek"
- Uncovering of the painting by Fr. Ringo Cech
- Presentation of unique items of Formula 1 Ferrari at the event Golden Greyhound 2009
- Celebrities and golden Greyhounds - Racing 2009

SLAVNOSTNÍ PŘEDÁVÁNÍ CHRTÍCH "OSCARŮ" - reportáž

Greyhound Cayenn Elbony předává svůj grant nadačnímu fondu dětké onkologie Krtek

THE CEREMONIAL GREYHOUND "OSCAR" AWARDS - a reportage

 

18.02.10

 20. strana

Malíř naivního umění Fr. Ringo Čech namaloval již třetí obraz o chrtech
Rozbor díla "Zlatý chrt Velmistr Cayenn - vždy o délku dřív!" 
Obraz vznikl jako doklad pro věčnou slávu Velmistra Cayenn Elbonyho
The naive art painter created already a third painting of greyhounds
An analysis of the work "The Golden Greyhound Grandmaster Cayenn - always on length ahead!"
The picture came into being in order to testify the eternal glory of the Grandmaster Cayenn Elbony

Rozbor díla "Zlatý chrt Velmistr Cayenn - vždy o délku dřív!"

 

18.02.10

 19. strana

ZLATÝ CHRT 2009 - DESIGN * Chrtí "Oscaři" a umělecká díla přírody - greyhoundi
- ČTK - Tisková zpráva + Czech Greyhound Racing News


Golden Greyhound 2009 - DESIGN * Greyhound "Oscars" and works of nature - greyhounds
- a CPA press release + In the Czech Greyhound Racing News (in English)

ZLATÝ CHRT 2009 - DESIGN * Chrtí "Oscaři" a umělecká díla přírody - greyhoundi

 

18.02.10

 18. strana

Chovem chrtů posílíš mír * Ringo namaloval Zlatého chrta - Velmistra
- Tisková zpráva ČTK + Czech Greyhound Racing News

Breed greyhounds & stengthen peace * Ringo portraited the Golden Greyhound - Grandmaster
- a CPA press release + In the Czech Greyhound Racing News (in English)

Chovem chrtů posílíš mír * Ringo namaloval Zlatého chrta - Velmistra

 

18.02.10

 17. strana

Greyhound Cayenn je ZLATÝ CHRT - VELMISTR 2009 * Zlatý chrt - Velmistr Cayenn Elbony podpořil Krtka
- Tisková zpráva ČTK + Czech Greyhound Racing News


Greyhound Cayenn is the Golden Greyhound - Grandmaster 2009  * The Golden Greyhound Cayenn
Elbony supported the Ground hog
- a CPA press release + In the Czech Greyhound Racing News (in English)

Greyhound Cayenn je ZLATÝ CHRT - VELMISTR 2009 * Zlatý chrt - Velmistr Cayenn Elbony podpořil Krtka

 

18.02.10

 16. strana

ZLATÝ CHRT 2009 - DOSTIHY
- Tisková zpráva ČTK + Czech Greyhound Racing News

The Golden Greyhound 2009 - RACING  
- a CPA press release + In the Czech Greyhound Racing News (in English)

ZLATÝ CHRT 2009 - DOSTIHY

 

16.02.10

 15. strana

Zemřel český král Ferrari - Deník AHA - scan článku
Zdeněk Holubovský, automobilový závodník a zakladatel značky Ferrari v ČR, podlehl rakovině

The Czech king of Ferrari passed away - AHA daily  - a scan of an article
Zdenek Holubovsky, a car racer and the founder of the Ferrari brand CR, died of cancer

Zemřel český král Ferrari - Deník AHA - scan článku

 

15.02.10

 14. strana

"Jsme tam, kde to žije" - PESTRÝ SVĚT  - scan článku

"We are there where it lives up" COLOUR WORLD Magazine   - a scan of an article

"Jsme tam, kde to žije" - PESTRÝ SVĚT  - scan článku

 

11.02.10

 13. strana

Legenda k obrazu: "Zlatý chrt Velmistr Cayenn - vždy o délku dřív!"
Autor: František Ringo Čech

A legend to the painting: "Golden Greyhound Grandmaster Cayenn - always one length ahead!"
Author: Frantisek Ringo Cech

Legenda k obrazu: "Zlatý chrt Velmistr Cayenn - vždy o délku dřív!"

 

11.02.10

 12. strana

Zlatý chrt 2009 -  slavnostní předávání chrtích "Oscarů" - noticka č. 2
- Velmistr Cayenn Elbony přijel vládní limuzínou
Golden Greyhound 2009 - ceremonial greyhound "Oscar" awards - a preview no. 2
- The Grandmaaster Cayenn Elbony came in the royal limo

Zlatý chrt 2009 -  slavnostní předávání chrtích "Oscarů" - noticka č. 2

 

11.02.10

 11. strana

Zlatý chrt 2009 - slavnostní předávání chrtích "Oscarů" - noticka č. 1

Golden Greyhound 2009 - ceremonial greyhound "Oscar" awards - a preview no. 1

Zlatý chrt 2009 - slavnostní předávání chrtích "Oscarů" - noticka č. 1

 

08.02.10

 10. strana

"Chrti se rozdělili s Krtkem" - NEDĚLNÍ BLESK * Modelka Šmuková dostala 100 tisíc pro nadaci
- scan článku
 
"Greyhounds shared their prizemoney with a charity foundation" - SUNDAY BLESK Magazine

* The Model Smukova received 100 thousand CzK for the charity - a scan of an article

"Chrti se rozdělili s Krtkem" - NEDĚLNÍ BLESK * Modelka Šmuková dostala 100 tisíc pro nadaci

 

08.02.10

 9. strana

Zlatý chrt 2009 - Golden Greyhound - vítězové soutěže DOSTIHY a DESIGN - reportáž
- Ringo: Chovem chrtů posílíš mír, upevníš měnu a zabráníš globálnímu oteplování!
- Pozvaní hosté slavnostního předávání chrtích "Oscarů" - ocenění Zlatý chrt 2009
- Vítězové soutěže Zlatý chrt - kategorie DOSTIHY a DESIGN
Golden Greyhound 2009 - winners of RACING and DESIGN - a reportage
-
Ringo: Breed greyhounds & strengthen peace, you will strengthen the currency and prevent the global
  warming!
- Invited guests to our ceremonial greyhound "Oscar" awards - the Golden Greyhound 2009
- Winners of the Gounde Greyhounc contest - RACING and DESIGN categories

Zlatý chrt 2009 - Golden Greyhound - vítězové soutěže DOSTIHY a DESIGN - reportáž

 

08.02.10

 8. strana

Takto se rozloučili se svým greyhoundímk přítelem v Palm Beach Kennel Club - reportáž
- Novinky z naší pošty České greyhound dostihové federace
Palm Beach Kennel Club paid tribute to the late, great greyhound friend
- a reportage
-
News from the Czech Greyhound racing Federation incoming e-mails

Takto se rozloučili se svým greyhoundímk přítelem v Palm Beach Kennel Club - reportáž

 

27.01.10

 7. strana

Palm Beach Kennel Club - finále soutěže He´s My Man Classic - reportáž
- Novinky z naší pošty České greyhound dostihové federace
Palm Beach Kennel Club - finals of the He´s My Man Classic
- a reportage
-
News from the Czech Greyhound racing Federation incoming e-mails

Palm Beach Kennel Club - finále soutěže He´s My Man Classic - reportáž

 

27.01.10

 6. strana

Chrti - greyhoundi - THE BEST OF - Česká greyhound dostihová federace - fotokoláž
- To nejlepší z dostihové sezóny 2009 České greyhound dostihové federace
THE BEST OF - Czech Greyhound Racing Federation  - a photocollage
-
The best of the racing season 2009 of the Czech Greyhound Racing Federation

Chrti - greyhoundi - THE BEST OF - Česká greyhound dostihová federace - fotokoláž

 

15.01.10

 5. strana

PF 2010 - Blanka Matragi - umění šít šaty z nebes - reportáž
- Se světoznámou návrhářkou Haute Couture - Blankou Matragi - i na dostihové dráze chrtů Praskačka
PF 2010 - Blanka Matragi - the art of making dresses from heaven - a reportage
-
With the world-famous Haute Couture designer - Blanka Matragi - also at the greyhound track Praskačka

PF 2010 - Blanka Matragi - umění šít šaty z nebes - reportáž

 

15.01.10

 4. strana

Palm Beach Kennel Club splnil děvčátku Zoe vánoční sen - z pošty ČGDF - reportáž
- Charitativní skutek Palm Beach Kennel Club 17.12.2009
Palm Beach Kennel Club to grant Zoe´s christmas wish - from the CGRF mail - a reportage
-
Charity deed of the Palm Beach Kennel Club December 17, 2009

Palm Beach Kennel Club splnil děvčátku Zoe vánoční sen - z pošty ČGDF - reportáž

 

13.01.10

 3. strana

Na Pražský okruh padla žaloba - Pražský deník dne 12.1.2010 - titulní strana - článek v tisku
Pražský deník -  Pokračování článku na druhé straně
- Nedávné zastavení provozu čerpací stanice rozpoutalo nový spor
The Prague circle has been sued - Prague daily 12-01-2010 - front page of the newspapers  
- an article in press
The Prague daily - The article continues on the second page
-
Recent interruption of operation of a petrol station started a new law-suit

Na Pražský okruh padla žaloba - Pražský deník dne 12.1.2010 - titulní strana - článek v tisku

 

06.01.10

 2. strana

ČESKÉ CELEBRITY BUDOU PŘEDÁVAT CHRTÍ "OSCARY" - Zlatý chrt roku 2009  - tisková zpráva ČTK
-
Vítězové soutěže Zlatý chrt 2009, šampióni dostihů a šampioni designu, budou slavnostně dekorováni
  českými celebritami v Hotelu Esplanade Prague dne 6.2.2010.

CZECH CELEBRITIES WILL AWARD THE GREYHOUND "OSCARS" - The Golden Greyhound of the year 2009 - a press release - CPA
-
The winners of the Golden Greyhound 2009, race and design champions, are going to be ceremoniously
  decorated by Czech celebrities in the Hotel Esplanade Prague on the 6th of February 2010.

ČESKÉ CELEBRITY BUDOU PŘEDÁVAT CHRTÍ "OSCARY" - Zlatý chrt roku 2009  - tisková zpráva ČTK

 

06.01.10

 1. strana

PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY VÁCLAV KLAUS a prezident České greyhound dostihové federace
Zdenek Grondol - Pražský hrad - 01.01.2010
 - reportáž
- Novoroční tradice
PRESIDENT OF THE CZECH REPUBLIC VÁCLAV KLAUS and the president of Czech Greyhound Racing Federation Zdenek Grondol - Prague Castle - Jan 1st 2010 - a reportage
- A New Year´s tradition

PREZIDENT ČESKÉ REPUBLIKY VÁCLAV KLAUS a prezident České greyhound dostihové federace

 
 

Startovní boxy pro chrtí dostihy České greyhound dostihové federace

   © Česká Greyhound Dostihová Federace ©  www.cgdf.cz 
CGDF / CGRF 
member of World Greyhound Racing Federation 

Startovní boxy pro chrtí dostihy České greyhound dostihové federace