Greyhound Racing News e-magazín
 

 

 

magazín pro milovníky dostihových chrtů / magazine for greyhound dog-fanciers
magazín pro Vás / magazine for you
 

 

  červenec - prosinec 2009

           july - december 2009

Česká greyhound dostihová federace pořádá dostihy chrtů a výstavy.
Chrtí dostihy jsou pořádány na dostihové dráze Praskačka.

      3/2009 

Obsah:

 

 

 

 

28.12.09

 88. strana

Chrtí Oscaři opět v Praze - ZLATÝ CHRT - GOLDEN GREYHOUND 2009 - pozvánka
- Pozvánka, předběžný program akce
Greyhound "Oscars" in Prague again - GOLDEN GREYHOUND 2009 - an invitation
- Invitation, a preliminary program of the event

 

28.12.09

 88. strana

GREYHOUND PF 2010 - koláž
Některá z přijatých PF 2010
- Blanka Matragi - umění šít šaty z nebes
- Dostihová dráha - Palm Beach Kennel Club - Florida, USA
Novinky z naší pošty České greyhound dostihové federace
- Vítěz finále Palm Beach Club o 20.000 USD - greyhound Yahoo Rader
- Palm Beach Kennel Club splnil děvčátku Zoe vánoční sen

GREYHOUND PF 2010 - a colage
Some of incoming PF 2010s
- Blanka Matragi - the art of making dresses from heaven
- Race track - Palm Beach Kennel Club - Florida, USA
News from our mail of the Czech Greyhound Racing Federation
- Palm Beach Kennel Club finals winner - 20,000 USD - Yahoo Rader
- Palm Beach Kennel Club to grant Zoe´s christmas wish
 

28.12.09

 87. strana

Vánoce jsou skvělé, když je po Vánocích - koláž
- Bílý greyhound "White" přeje bílé Vánoce ... a také ostetní greyhoundi z Praskačky
- Šťastné a veselé přejí členové ČGDF z exotických zemí celého světa
Christmas is great when it is over - a colage
- White greyhound "White Elbony" wishes white christmas... and also other greyhounds from Praskacka
- CGRF members from exotic countries wish Merry Christmas too

 

22.12.09

 86. strana

Denik.cz - Krize dopadla i na zvířata, útulky jsou plné - článek v Denik.cz
- Lidé se zbavují svých zvířecích mazlíčků především z existenčních důvodů.
- Panuje podezření, že část opuštěných zvířat končí na pekáči. Zvířecí útulky praskají ve švech
Denik.cz - Crisis also strikes on animals, the pet-shelters are full - an article in the Denik.cz nespaper
- People get rid off their pets mainly because of economic existential reasons.
- There is a suspision that many homeless pets end up on a frying pan. Pet shelters are overcrowded.

 

18.12.09

 85. strana


Chrti - MILIONÁŘSKÝ VELETRH - S GREYHOUNDY NA NÁKUP  - článek

Greyhounds - A MILLIONAIRE FAIR - SHOPPING WITH GREYHOUNDS- an article
 

 

18.12.09

 84. strana


Chrti také prožívají první taneční - fotoreportáž

Greyhounds also live the first dancing lessons- a photoreportage
 

 

18.12.09

 83. strana

Na okruhu u D1 hrozí zastavení prací (Greyhound Company, a. s.) - článek
- Praha - Stavbaři nedovoleně vstoupili na cizí pozemky a zastavili provoz čerpací stanice. Soud je na spadnutí.
  Pražskému okruhu hrozí další zdržení.
The D1 circle construction is about to stop (Greyhound Company Inc.) - an article

 

14.12.09

 82. strana

TOP management Greyhound Company odjíždí na koncert Ewy Farne v Lucerně 6.12.09 - reportáž
- ...spolu s Ewou Farnou zazpívat písničku:
 "BOŽÍ MLEJNY MELOU - POMALU A JISTĚ, NĚKTEŘÍ TO VĚDÍ A DALŠÍ TO ZJISTĚJ!..."
- ... zazpívat TĚM, kteří vstoupili na naše pozemky a zablokovali naši čerpací stanici!!!
Top management of the Greyhound Company is leaving for the Ewa Farna concert - a reportage
- Dec the 6th 2009, Prague, Lucerna Music Hall...to sing her song with the lyrics "the justice will find its way
  to everyone - sometimes slowly but surely - some people know that and the others will learn it!...
- ...to sing to THE PEOPLE who entered on our property and blocked our petrol station !!!

 

14.12.09

 81. strana

Tréninkový dostih dne 07.12.2009 - reportáž
- Slavnostní uzamčení dostihové dráhy Praskačka v sezóně 2009
Training Race on 07-12-2009 - a reportage
- Ceremonial lockout of the Praskacka Race Track in the season 2009

 

04.12.09

 80. strana

Chrti - ZLATÝ CHRT 2009 - GOLDEN GREYHOUND - Chrtí Oscaři opět v Praze - upoutávka
- Chrtí Oscaři budou předáváni na slavnostním ceremoniálu dne 06.02.2010 v hotelu ESPLANADE PRAGUE
Greyhounds - Czech races - GOLDEN GREYHOUND 2009 Greyhound Oscars in Prague again
 - a preview
- Greyhound Oscars are going to be awarded on the 6th of Feb 2010 in the HOTEL ESPLANADE PRAGUE

 

30.11.09

 79. strana

Chrti - České dostihy - MIKULÁŠ GREYHOUND RACE 2009 - Dostihy chrtů trochu jinak - reportáž
- Mikuláš Greyhound Race 2009 - poslední dostih sezóny 2009
- Greyhound K. Viola D´Amore, její trenéři a dárek z rakouských vinic - Viola white wine
Greyhounds - Czech races - MIKULÁŠ GREYHOUND RACE 2009 - Greyhound racing in a slightly different way - a reportage
- Mikulas Greyhound Race 2009 - last race of the season 2009
- The greyhound K. Viola D´Amore, her trainers and a gift from austrian wineyards - Viola white wine

 

27.11.09

 78. strana

CHRTÍ ŠAMPIÓNI - MIKULÁŠ GREYHOUND RACE 2009  - článek
Chrtí dostihoví šampióni, pekelně krásné čertice a nadpozemsky krásné andělské bytosti
Greyhound champions - MIKULAS GREYHOUND RACE 2009
- an article
Greyhound racing champions, bloody pretty devilwomen and beautiful etheric beings
 

 

18.11.09

 77. strana

Chrti - České dostihy - MIKULÁŠ GREYHOUND RACE 2009 - noticka z posledního dostihu sezóny
- Chrti - Mikulášský dostih greyhoundů
- Czech Greyhound racing - MIKULAS GREYHOUND RACE 2009 - a notice from the last race of the
  season

 

 

18.11.09

 76. strana

České dostihy chrtů - MIKULÁŠSKÝ DOSTIH 2009 - upoutávka na poslední dostih sezóny
- Chrti - Mikulášský dostih greyhoundů
- Když se snoubí tradice s novotami - aneb dostihy chrtů trošku jinak
- Mikuláš na Praskačce - foto z archivu České greyhound dostihové federace
Czech
greyhound racing - ST. NICOLAS GREYHOUND RACE 2009 - a preview to the last race of the season
- When traditions and innovations are combined  - or greyhound racing slightly in a different way
- St. Nicolas at Praskacka - photos from the Czech greyhound racing federation archive

 

18.11.09

 75. strana

Mikulášský dostih chrtů greyhoundů - Když se snoubí tradice s novotami - aneb dostihy chrtů
trochu jinak
- tisková zpráva ČTK
- When traditions and innovations are combined  - or greyhound racing slightly in a different way
- Press release of the Czech Press Agency (ČTK/CPA)

 

18.11.09

 74. strana

Chrti - Mikulášský dostih greyhoundů - Česká greyhound dostihová federace - článek
- Když se snoubí tradice s novotami - aneb dostihy chrtů trošku jinak
St. Nicolas greyhound race  - Czech greyhound racing federation - an article
- When traditions and innovations are combined  - or greyhound racing slightly in a different way

 

07.11.09

 73. strana

České dostihy chrtů - Extra Greyhound Race - Puppy Girl a Puppy Boy - reportáž
- Vítězové Extra Greyhound Race 2009 - 07.11.2009
- Greyhound Puppy Girl + Greyhound Puppy Boy - 300m Sprint + Greyhound Extra Race - 525m
- Učitel Swift dostává dárky od Chanel a Dior - frekventantek Greyhound Schooling Academy
- Dárek a poděkování dostihovému realizačnímu teamu ČGDF
- Foto pro maturitní tablo Grayhound Schooling Academy - maturitní třída A1 roku 2009
Czech Greyhound Racing - Extra Greyhound Race - Puppy Girl and Puppy Boy - a reportage
- Extra Greyhound Race winners
- Greyhound Puppy Girl + Greyhound Puppy Boy - 300m Sprint + Greyhound Extra Race - 525m
- Swift the tutor received presents from Chanel and Dior - students of the GS Academy
- A gift to the CGRF race realisation team
- Graduation photographs of the Greyhound Schooling Academy - graduation class A1 - year 2009
  

07.11.09

 72. strana

České dostihy chrtů - Extra Greyhound Race - upoutávka na dostih
- Adoptovaný Swift Cruise (Adopce chrtů paná Lucie Mirič) učitelem mládeže na Praskačce 
Czech Greyhound Racing - Extra Greyhound Race - a preview to a race
- Adopted Swift Cruise (Greyhound adpoption of Mrs. Lucie Mirič) has been teaching greyhound
  youngsters at Praskačka Race Track

 

05.11.09

 71. strana

!!! Rozhodnuto !!! Extra Greyhound Race se bude konat dne 07.11.2009 - upoutávka
- Na dostizích Extra Greyhound Race uvidíme
- Princezny Chanel a Dior chodí v teplých kožíšcích - hádejte jakých značek!
!!! Approved !!! Extra Greyhound Race is taking place on the 7th Nov 2009 - a preview
- On Extra Greyhound Race we can see
- Princesses Chanel and Dior in warm coats - guess the brand!

 

05.11.09

 70. strana

Sraz majitelů Ferrari a Greyhoundů - reportáž
- Sraz majitelů Ferrari a Greyhoundů při sledování posledního racingu roku Formule 1
- Halloween afterparty
Ferrari and Greyhound owners meeting - watching the last Formula 1 racing - a reportage
- Ferrari and Greyhound owners meeting - watching the last Formula 1 racing
- Halloween afterparty

 

05.11.09

 69. strana

Na exkurzi ve Vietnamu - reportáž
- Na exkurzi ve Vietnamu od 15.10.2009 do 23.10.2009
- Vietnamská greyhoundí farma
- Greyhound race track Bà Rịa Vũng Tàu a nově budovaný Greyhound race track Saigon
On excursion to Vietnam - a reportage
- On excursion to Vietnam from the 15th Oct to the 23rd Oct 2009
- Vietnam greyhound farm
- Greyhound race track Bà Rịa Vũng Tàu and newly constructed Greyhound race track Saigon


 

02.11.09

 68. strana

České chrtí dostihy z Jánošíkem - SLOVAK INTERCARGO CUP 2009 - reportáž
- Vítězové 525 m Classic a 300 m Sprint - White Elbony a Sjudraget Dole
- Dostihy chrtů - Slovak Intercargo Cup 2009
- Slovak Intercargo Cup 2009 pokračuje překážkovým během přítomných trenérů
- Zbojník Jánošík v akci na dostihové dráze chrtů Praskačka
- Poplatky, prize money: "Davaj dušu bohu a mne peniaze!", řekl Jánošík
- Kam půjdeme pak? Vyvíráme z časopisu TOP 50 Pražských restaurací a časopisu Gourmet
- Afterparty - někteří z nás pokračovali v tahu pražskými restauracemi
Czech greyhound racing with Janosik - SLOVAK INTERCARGO CUP 2009 - a reportage
- 525 m Classic and 300 m Sprint winners - White Elbony and Sjudraget Dole
- Greyhound race - Slovak intercargo Cup 2009
- Slovak Intercargo Cup 2009 continued with a hurdle race of all trainers
- Jánošík the outlaw - in action at the Praskacka Race track
- Fees, prize money: "Give me the money and the soul to God!", said Janosik
- Where shall we go next? We are choosing from the TOP 50 Prague restaurants magazine and the
  Gourmet magazine
- Afterparty - some of us continued in visiting Prague restaurants
 

 

27.10.09

 67. strana

České chrtí dostihy - SLOVAK INTERCARGO CUP 2009 - noticka z dostihu
- Upoutávka na dostihy chrtů greyhoundů SLOVAK INTERCARGO CUP 2009 + akce BORO BORO
- Czech greyhound racing - SLOVAK INTERCARGO CUP 2009 - a notice to race

 

26.10.09

 66. strana

České chrtí dostihy - trénink 18.10.2009 - koláž témat
Upoutávka na dostihy chrtů greyhoundů SLOVAK INTERCARGO CUP 2009 Jánošík+BORO BORO
Nová formule v krmivu značky RED MILLS
Nabídka nádherných štěňat greyhoundů z Irska - Broadmills Kennel, Richard Newell
Trénink chrtích pilotů České greyhound dostihové federace dne 18.10.2009
- Greyhound Schooling Academy - učitelé Swift Cruise a Cato Elbony a frekventantky Dior a Chanel
- Pokus - Ramor Kenzo a Flash Co Co - zkouší společně trénovat
Czech greyhound racing - training 18th Oct 2009 - theme colage
Promotion to greyhound races SLOVAK INTERCARGO CUP 2009
New formula in RED MILLS stuff
Beautiful irish pups for sale   Broadmills Kennel, Richard Newell
Greyhound pilot training of the Czech greyhound racing federation on the 18th Oct. 2009
- Greyhound Schooling Academy - Swift and Cato - the tutors - and Dior and Chanel - the student
- An experiment - Ramor Kenzo and Flash Co Co - tried to run together 

19.10.09

 65. strana

Greyhound White Elbony - Mistrem už po čtvrté ! - článek
- Potomek legendárního Big Daddy Cool slaví úspěchy v Kontinentální Evropě v České republice
Greyhound White Elbony - Champion of the Czech Republic for the fourth time! - an article
- An offspring of the legendary Big Daddy Cool successes in the Czech republic, Continental Europe
 

 

19.10.09

 64. strana

České chrtí dostihy - Zlatý Chrt 2009 - průběžné pořadí - koláž témat
Zlatý Chrt České Republiky 2009 - průběžné pořadí bodovací soutěže
Upoutávka na dostihy chrtů greyhoundů SLOVAK INTERCARGO CUP 2009
Nabídka nádherných štěňat greyhoundů z Irska -  Richard Newell
Czech greyhound racing - Golden Greyhound - actual score - theme colage
Golden greyhound of the Czech Republic 2009 - actual score
Promotion to greyhound races SLOVAK INTERCARGO CUP 2009
Beautiful irish pups for sale - Richard Newell


 

12.10.09

 63. strana

České chrtí dostihy - Czech St. Leger 2009 - Finále + velká tipovací soutěž - reportáž
- Punk is not dead!

- kanady, barevná číra,  tetování, piercing, žiletky, kov, černý lak, kůže, černá krajka, řetězy, smrtky,
  lebky, načerněné oči a nehty a hodně tužícího gelu - to byli naši stewardi-handlers/závodčí chrtů na
  Czech St. Leger 2009 Finále

- K punkovým handlers se přidali i další - rocker v důchodku, malá čarodějka a skinheads - prostě underground
- Vítězové běhů, vítězové velké tipovací soutěže
Czech greyhound racing - Czech St. Leger 2009 - Finals + great tip contest - reportage
- Czech St. Leger 2009 Finals
- Greyhound racing - Greyhound - mix 525 m Classic and Greyhound sire - 300 Sprint
- Great tip contest
- Hard punk music sounded Praskacka - remake of the famous song "Bájo, kam jdeš? Na
  Praskačku! Co je tam dnes? Chrtí dostih!"
  (Translation: "Bajo where are you going? To Praskacka! What is going on there today? Greyhound racing!")
 


 

06.10.09

 62. strana

České chrtí dostihy - Czech St. Leger 2009 - Finále - noticka z dostihů chrtů
- Czech St. Leger 2009 Finále
- Dostih chrtů - Greyhound - mix - 525 m Classic a Greyhound - pes - 300 m Sprint
- Velká tipovací soutěž
- Na závodišti Praskačka padl správný tip na výsledné pořadí dostihů greyhoundů
Czech greyhound racing - Czech St. Leger 2009 - Finals - a notice from greyhound races
- Czech St. Leger 2009 Finals
- Greyhound racing - Greyhound - mix 525 m Classic and Greyhound sire - 300 Sprint
- Great tip contest
- The right tip for the final order of greyhound runners was handed over at the Praskacka race track


 

05.10.09

 61. strana

České chrtí dostihy - Mistrovství ČR 2009 - 525 m Classic - Finále - reportáž
- Greyhoundi na kapotách Ferrari přinášejí štěstí
- Na rudém koberci barvy Ferrari byli opětovně dekorováni Mistři České Republiky - Finále 525 m
- Prezentovali se i ti greyhoundi, kteří finále neběželi
- Mistři České republiky 2009 - Finále 525 m - greyhound pes a fena
- Ferrari F430 F1 "Exclusively for Greyhounds"
Czech greyhound racing - Czech republic Championship 2009 - 525 m Classic - Finals
 - a reportage

- Greyhounds on the Ferrari hoods bring luck
- Again the Czech Republic Champions - Finals 525 m were decorated on the red Ferrari carpet
- Also greyhounds that did not take part in the finals were presented
- Champions of the Czech Republic 2009 - Finals 525 m - greyhound sire and dam
- Ferrari F430 F1 "Exclusively for Greyhounds" 

29.09.09

 60. strana

GREYHOUND PRINCESS A KING CASTLE - reportáž
- Na návštěvu Greyhound Chateaux přijeli hosté z Monackého knížectví
- MČR 2009 - 525 m - příprava v plném proudu
- Greyhound Princess a King castle
- Veterinární kontrola na Greyhound Chateaux Prague
- Pure princess boudoir - vyvalte červený koberec, přichází princezny!
- Pure princes boudoir - uvnitř, Greyhoundí princezny odpočívají v postýlkách,zamilovaní do princezen
- Greyhoundí princezny si hrají, Greyhoundí králové v pánském salónku
- Tělovýchova greyhoundích princezen a králů, rekondiční a relaxační centrum greyhoundí šlechty
- Příprava jídla v kuchyni určené pro greyhoundí šlechtu, security našich greyhoundích celebrit
- Pro Českou greyhound dostihovou federaci jsou všichni princezny a králové
GREYHOUND PRINCESS AND KING CASTLE - a reportage
- Guests from Monaco came to visit the Greyhound Chateaux
- The Czech Republic Championship 2009 - 525 m - preparation in full throttle
- Greyhound princess and King castle
- Pure princess boudoir - inside, Greyhound princesses are relaxing in their beds, In love with
  princesses, Greyhound princesses are playing games, Greyhound kings in the gentleman´s lounge
- P.E. lessons of greyhound princesses and kings, Greyhound nobility fitness and relax center
- Meal preparation in the kitchen for greyhound nobility, security of our greyhound celebrities
- All greyhounds are princesses and kings for the Czech greyhound racing federation 

11.09.09

 59. strana

České dostihy chrtů - Mistrovství ČR 2009 Sprint - Finále - reportáž
- Mistři ČR 2009
- MČR 2009 - Greyhound - pes a fena- 300 m Sprint - Finále - dekorování před vlajkami ČR, ČGDF a WGRF
- Happy Birthday White! Užij si dárečky
- prezentace vítězů - krále a královny Sprintu ČR
- Den poté - na návštěvě Greyhound Chateaux Prague
Czech greyhound racing - Czech republic Championship 2009 - Finals - a reportage
- Champions of the CR
- MCR 09 - Greyhound-sire and dam 300m Sprint-Finals - decoration under the flags - CR, CGRF and  WGRF
- Happy birthday White! Enjoy your presents!
- The winner presentation - the King and the Queen od Sprint of the Czech Rep.
- The day after - on visit to Greyhound Chateaux Prague 

14.09.09

 58. strana

Reportáž ČGDF o konferenci WGRF na serveru AGTOA  - reportáž
AGTOA - americký svaz chrtích dostihových drah zveřejnil naši reportáž o mezinárodní konferenci
 World Greyhound Racing Federation v Las Vegas 2009
Pracovní porada přátel dostihových chrtů CGDF magického data 09.09.2009 v 09:09 hod.
Nejbohatší chrt Praskačky - Druppi Co Co
- Na kolik si přišel - kolik bral? Kolik vzal před obdržením Kalendáře pro bohaté a kolik po?
CGDF reportage about WGRF conference on the AGTOA server - a reportage
AGTOA - American Greyhound Track Operators Association published our page from the World
 Greyhound Racing Federation conference in Las Vegas 2009
Work meeting of the CGRF greyhound friends on the magic date 09-09-2009 at 09:09 AM
The richest greyhound of Praskačka - Druppi Co Co
- How much did he got - how much did he earned? How much did he took before receiving the  
  Calendar for wealthy people and how much after that? 

14.09.09

 57. strana

Ferrari Racing Days 2009 Brno Circuit, Czech Republic - reportáž
- FERRARI - rychlé vozy se vzpínajícím koníkem ve znaku a jedno s logy GREYHOUNDA
- Ferrari F 430 Challenge vyrobené "Exclusively for Greyhounds" několik minut před startem
- Naši greyhoundi se objevili i na kapotách jiných závodních vozů
- TV štáby, rozhovory s piloty a stupně vítězů - skončili jsme na 4. místě v Evropě
- Formule 1 Course Clienti - příprava na testovací jízdy
- Závodní kombinéza pilota Formule Challenge s logem greyhounda
Ferrari Racing Days 2009 Brno Circuit, Czech Republic - a reportage
- FERRARI - swift cars with the emblem of a prancing horse and one with GREYHOUND logos
- Ferrari F430 Challenge made "Exclusively for Greyhounds" couple minutes before the start
- Our greyhounds appeared also on other racing car hoods
- TV staff, interviews with pilots and winner decoration ceremony - we finished on the 4th place in the
  European contest
- Formula 1 Course Clienti - test drive preparations
- The Formula Challenge pilot racing overall with the emblem of a greyhound appeared at european Ferrari races for the  second time 

07.09.09

 56. strana

Ferrari Racing Days 2009 Brno Circuit, Czech Republic - upoutávka
- Ferrari F430 F1 vyrobené "Exclusively for Greyhounds" jede svůj další závod 
- Program Ferrari Racing Days 2009
- Výsledky sobotního tréninku greyhoundů - 29.08.2009
Ferrari Racing Days 2009 Brno Circuit, Czech Republic - a preview
- Ferrari F430 F1 made "Exlusively for Greyhounds" is running its next race
- Ferrari Racing Days 2009 schedule
- Saturday greyhound training results - 29th Aug 2009

 

31.08.09

 55. strana

Paní Jan Wilson získala titul "Member of the Order of Australia Medal" - článek
Paní Jan Wilson, prezidentka World Greyhound Racing   Federation, jejíž členem je také naše
   Česká greyhound dostihová federace, obdržela prestižní ocenění „Member of the Order of Australia Medal“
- Setkání paní prezidentky Jan Wilson se zástupci ČGDF na Celosvětové konferenci WGRF v roce 2007 a 2009
- Slavnostní dekorování paní Jan Wilson, prezidentky World Greyhound Racing Federation
Mrs. Jan Wilson received a "Member of the Order of Autralia Medal" - an article
-
Mrs. Jan Wilson, the president of the World Greyhound Racing Federation, whose member is also
  the Czech Greyhound Racing Federation, received the award „Member of the Order of  Australia Medal“
- Meeting of Mrs. Wilson and CGRF representatives at the worldwide conference in 2007 and 2009

- The presentation of Mrs. Jan Wilson´s award, the president of the World Greyhound Racing Federation

 

24.08.09

 54. strana

Podnikatel, který vsadil na chrty - článek
- Podnikání v celních službách a s chrtí elegancí - podnikatel, který vsadil na chrty
- Tisk: "Nic necharakterizuje tohoto muže lépe než netradiční spojení dvou zcela odlišných oblastí"
- Článek o budovaném dostihovém závodišti v Praze v denním tisku
A businessman who bet on greyhounds - an article

- Business in customs services and with greyhound elegance
- Press: "This man cannot be defined better than by the unconventional connection of the two totally
  different fields"
- An article about the newly built race track in Prague in the daily press

 

24.08.09

 53. strana

Dostihy chrtů - CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009 - 2. díl  - reportáž
Závodní greyhoundi řádili na Praskačce i v Brně !!!
Dostihy chrtů CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009 - díl druhý
V kloboučku jako na dostizích chrtů v Praskačce jako na dostizích koní v Ascotu
- Finalisty Českého Derby 2009 - Greyhound - 300 m a 525 m - mix dekoruje zpěvačka Heidi Janků
- Vítězové dostihů CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009: White Elbony a Mellison Kewell
- Seskok parašutistů zahájil CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009
- CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009 a slavnostní přípitek
- Křest maličkých chrtů Dior a Chanel - pure irish princesses
- Happy birthday Dior a Chanel!
- Samí krásní lidé, samé princezny - to je Royal Praskačka
- Princess party na dostihové dráze chrtů Praskačka - šampaňské teklo potokem
- Soutěž o nejkrásnější klobouk přítomných dam a Top klobouk 2009
- Chrtí Lamborghini, kytice, dárky, poděkování a vzájemnost
Greyhound racing - CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009 - part 2 - a reportage
Racing greyhounds raged in Praskacka and also in Brno !!!
Greyhound racing CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009 - part two
In hats at Praskačka greyhound races like at Ascot horse races
- Czech Derby finalists - Greyhound - 300 m and 525 m - mix decorated by the singer Heidi Janků
- CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009 race winners: White Elbony and Mellison Kewell
- The skydivers opened the greyhound races CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009
- CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009 and the ceremonious toast
- Inauguration of tiny greyhounds Dior and Chanel - pure irish princesses
- Happy birthday Dior a Chanel!
- All the beautiful people, all princesses - that is the Royal Praskačka
- Princess party at hte greyhound race track Praskačka - Champagne ran in streams
- The most beautiful hat of the present ladies and the Top Hat 2009 contest
- Greyhound Lamborghini, bouquets, presents, thanks and mutuality
 

18.08.09

 52. strana

Rozhovor Ing. Zdenka Grondola s redaktory DENIK.CZ - celé nezkrácené znění rozhovoru
-
"Greyhound je spojovacím článkem podpory umění a dostihového sportu, protože dle mého soudu jsou chrti
   greyhoundi umělecká díla přírody..."
- Multifunkční stadion v Praze 5 - Motol
An interview with Ing. Zdenek Grondol and DENIK.CZ reporters - complete uncut version
- "Greyhound is the connection point of the culture and racing sport support because, to my best knowledge, 
   greyhounds are artwroks of nature..."
- Multipurpose stadium in Prague 5 - Motol  

 

17.08.09

 51. strana

Dostihy chrtů - CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009 - Finále - 1. díl - reportáž
V kloboučku jako na dostizích chrtů v Praskačce jako na dostizích koní v Ascotu
- Seskok parašutistů s Prize money zahájil dostihy chrtů CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009
- Prezentace finalistů dostihu chrtů na 300 m Sprint a 525 m Classic
- Záběry a výsledky dostihů chrtů Greyhound - mix - 300 m a 525 m finále
- Křest Dior a Chanel - pure princesses, Happy birthday Dior a Chanel!
- Princess party na dostihové dráze chrtů Praskačka - šampaňské teklo potokem
- Vítězka soutěže Top klobouk - Tereza Šimsová
Greyhound racing - CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009 - Finals - part 1 - a reportage
In hats at Praskačka greyhound races like at Ascot horse races
- The skydivers with Prize money opened the greyhound races CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009
- Presentation of final runners at 300 m Sprint and 525 m Classic distance
- Results and shots from the racing - Greyhound - mix - 300 m and 525 m finals
- Inauguration of greyhounds Dior and Chanel - pure princesses, Happy birthday Dior a Chanel!
- Princess party at hte greyhound race track Praskačka - Champagne ran in streams
- The top Hat contest winner - Tereza Šimsová

 

17.08.09

 50. strana

České dostihy chrtů - CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009 - noticka k dostihu
V kloboučku jako na dostizích chrtů v Praskačce jako na dostizích koní v Ascotu
Czech greyhound races - CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009 - a notice to race
In hats at Praskačka greyhound races like at Ascot horse races

 

03.08.09

 49. strana

Chrtí dostihy - CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009 - koláž zpráv
- Heidi bude kmotrou Chanel a Dior - Křest chrtích princezen - tisková zpráva ČTK
- Královská partie na CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009
- Vítězové soutěže o nejkrásnější klobouček dam a pánů minulých let
- Fotoreportáž z tréninku dne 25.07.09. na CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009
- Ukázky výherců "kloboučkové" soutěže 2008
- Soutěž ZLATÝ CHRT roku 2009 - kategorie - Dostihy a Design
- Výstavba dostihové dráhy chrtů v Praze
Greyhound racing  - CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009  - a colage of news
- Royal Party on the CZECH INTERNATIONAL DERBY 2009
- The most beautiful Sir and lady hat winners in the past years
- Photoreportage from the trial on the 27th July 09 - preparing to CZECH INTERNATIONAL DERBY 09
- A show of the "Cap and Hat" 2008 contest winners
- GOLDEN GREYHOUND 2009 - category - Racing and Design
- The construction of the greyhound racing track in Prague


 

03.08.09

 48. strana

Heidi bude kmotrou Chanel a Dior - křest chrtích princezen - tisková zpráva ČTK
Heidi is going to be a godmother of Chanel and Dior
audition of greyhound princesses
- a press release of the Czech Press Agency (CTK/CPA)

 

20.07.09

 47. strana

Dostihy a výstava chrtů - GREYHOUNDS DAY - reportáž
-
Co o Greyhounds Day napsala média
- Mezinárodní výstava chrtů greyhoundů - Greyhounds Day 2009 - oceňovala odborná umělecká porota
- Heidi představuje Greyhound Team z Irska.
- František Ringo Čech zvěčnil na obraze "tragédii na Praskačce" - odhalení obrazu naivního umění
- Šampaňské modelky, miss, média, umělci, majitelé a přátelé chrtů
- Záběry ze soutěžních výstavních kruhů České greyhound dostihové federace
- Zlatí Chrti roku 2009 - kategorie Design+ Dostihy chrtů - Greyhound - mix - 525 m
- Greyhound Schooling Academy - maturitní zkouška absolventů + mladší frekventantky
Greyhound racing and exhibition - GREYHOUNDS DAY - a reportage
- Heidi Janků introduced the Greyhound Team from Ireland.
- František Ringo Čech portraited the "Tragedy at Praskačka" - revealing the naive art picture
- Champagne, fashion models, misses, media, artists, greyhound owners and fans
- Shots from the exhibition circle of the Czech greyhound racing federation
- Golden Greyhound 2009 - Design+ Greyhound racing - Greyhound - mix - 525 m
- Greyhound Schooling Academy - final exams + younger participants

 

17.07.09

 46. strana

GREYHOUNDS DAY - Hradecký deník - článek v tisku
- Závodiště v Praskačce patřilo greyhoundům
GREYHOUNDS DAY - Hradecký deník - an article in the newspapers
- the Praskačka Race Track belonged to greyhounds

 

15.07.09

 45. strana

 Tragédie na Praskačce - Svatba a rozvod  - článek
- Tragédie rozbitého vztahu manželského zvěčnil František Ringo Čech, který nazval
   "Rozvod chrtů Alda a Krejzinky"
Tragedy at Praskacka - The wedding and the divorce - an article
- A tragedy of break-up of the married couple portraited Frantisek Ringo Cech who called the picture
   "The Divorce of greyhounds Aldo and Crazy"

 

13.07.09

 44. strana

Dostihy chrtů - mezinárodní výstava chrtů - Zlatý Chrt 2009 - Design - ČGDF - reportáž
- Další "GT" představí zpěvačka Heidi Janků - tentokrát ze Švédska
- 1.  o s v o b o z e n á   výstava chrtů v Čechách - Zlatý Chrt 2009 - Design
- Nová osvobozená pravidla hodnocení krásy greyhoundů
- Zlatý chrt České republiky DESIGN - archiv ČGDF
- Na výstavě proběhlo dlouho slibované odhalení obrazu Fr. Ringo Čecha "Rozvod chrtů Alda a Krejzinky"
- Poprvé představeni "GéTéčka" - Greyhound Team z Irska
Greyhound racing - International greyhound exhibition - Golden Greyhound 2009 -
a reportage
- Another "GT" will be introduced by the singer Heidi Janků - this time from Sweden
- 1st Czech Liberated Exhibition - Golden Greyhound 2009 - Design
- New liberated rules for Greyhound beauty evaluation
- Golden Greyhound of the Czech Republic - DESIGN - CGRF archive
- A show of the picture "The divorce of Aldo and Krejzinka greyhounds" by Fr. Ringo Čech
- "GT" introduced for the first time - Greyhound Team from Ireland 

13.07.09

 43. strana

1. osvobozená výstava chrtů v Čechách - Zlatý Chrt 2009 - Design  - noticka
- Mezinárodní výstava chrtů
1st Liberated Exhibition in Bohemia - Golden Greyhound 2009 - Design - a notice
- International greyhound exhibition

 

09.07.09

 42. strana

Chrti pro Heidi - 1. osvobozená výstava chrtů v Čechách ČTK PROTEXT - tisková zpráva ČTK
Greyhounds for Heidi -1st liberated greyhound exhibition in Bohemia
- a press release of the Czech Press Agency (CTK/CPA)

 

02.07.09

 41. strana

Dostihy chrtů - LETNÍ CENA - Chelsea - Česká greyhound dostihová federace - reportáž
- Co dalšího hezkého o akci Ferrari - Yamaha zveřejnila média
- Dostihy ČGDF navštívil pracovník fotbalového klubu FC Chelsea - J. Julius M. - přinesl dárek
- Australský časopis GREYHOUND NATIONAL FORM - píše o chrtech formule ČGDF
- Dostihy chrtů - LETNÍ CENA 2009 - vítěz sprintu - White Elbony, klasiky - Sjudraget Cosalina
- "Já chci žít na Tahiti" - historické fotografie po letech konečně předány!
Greyhound racing - LETNÍ CENA - Czech greyhound racing federation -
a reportage
- What else fine medias published about the event
- An employee of FC Celsea - J. Julius M. visited the CGRF races and brought a present
- Australian newspaper - NATIONAL GREYHOUND FORM - wrote an article about CGRF greyhounds
- Greyhound races - LETNÍ CENA 2009 - White Elbony won the Sprint and Sjudraget Cosalina won the Classic
- "I wanna live in Tahiti" - historical photographies handed over after the years! 
 

   © Česká Greyhound Dostihová Federace ©  www.cgdf.cz 
CGDF / CGRF 
member of World Greyhound Racing Federation