Czech Greyhound Racing News e-magazín

 

 

časopis pro milovníky dostihových chrtů / magazine for racing greyhound dog-fanciers
časopis pro Vás / magazine for you
 

 

 červenec - září 2010
             July - September 2010

Česká greyhound dostihová federace pořádá dostihy chrtů a výstavy.
Chrtí dostihy jsou pořádány na dostihové dráze chrtů Praskačka.

 

3/2010

Obsah:

13.09.10

 86. strana

Dostihy chrtů greyhoundů - CZECH ST. LEGER 2010 - upoutávka
- upoutávka na dostihy České greyhound dostihové federace - CZECH ST. LEGER 2010
Greyhound races - CZECH ST. LEGER 2010 - preview
- a preview to the CZECH ST- LEGER 2010 greyhound races
  of the Czech Greyhound Racing Federation

 

01.09.10

 85. strana

Dostihy a výstava chrtů greyhoundů - CZECH INTERNATIONAL DERBY 2010 - noticka
1. Osvobozená výstava chrtů v Čechách - GREYHOUND DAY - noticka
Greyhound races & exhibition - CZECH INTERNATIONAL DERBY 2010 - preview
1st Liberated greyhound exhibition in Bohemia - GREYHOUND DAY - preview

 

26.08.10

 84. strana

Dostavbu Pražského okruhu komplikují benzínky (Greyhound Company) - článek v tisku
Pražský deník dne 26.08.2010
PEtrol stations complicate the finishing of the Prague Circle (Greyhound Company) - article in press
Prague Daily on 26th Aug 2010

 

25.08.10

 83. strana

Benzinka (Greyhound Company) stojí v cestě Pražského okruhu - článek v tisku
Pražský deník dne 25.08.2010
(Greyhound Company) Petrol station stands in the way of the Prague ring - article in press
Prague Daily on 25th Aug 2010

 

25.08.10

 82. strana

Greyhound Company, a.s. svou benzinku zdarma nedá !  článek v tisku
Náš Region 19.08.2010
Greyhound Company, Inc. will not give up its petrol station for nothing
Our Region 19th Aug 2010

 

25.08.10

 81. strana

Dostihový chrt greyhound a závodní Ferrari 
- Proč právě greyhound?
- Proč si někdo pořizuje něco tak nepraktického jako je závodní greyhound nebo supersport Ferrari?
Racing greyhound and racing Ferrari
-
Why a greyhound?
- Why does anybody purchase such impractical stuff like racing greyhound or supersport Ferrari?

 

23.08.10

 80. strana

Letní zprávy - dostihy chrtů a Ferrari - Letní zprávy České greyhound dostihové federace ke dni 23.08.2010
- ŘSD nadále ignoruje soudní opatření a stále okupuje pozemky Greyhoundu
- Policie České republiky musel učinit přítrž okupaci Greyhoundu pracovníky ŘSD
- Velká Cena Slovenska 2010 - GREYHOUND STAR MOTO RACING TEAM - upoutávka
- František Ringo Čech namaloval obraz Formule Greyhound Star Moto Racing Team
- upoutávka na dostihy chrtů - CZECH INTERNATIONAL DERBY 2010
- Sladké greyhoundí mimino Mount Cappucine´s Jamaica
- Video - krmivo RED MILLS ve světě
Greyhound races & Ferrari - Summer news - Czech Greyhound racing Federation till 23th Aug 2010
- The CZ Road & Motorway Directorate still ignores court orders and still occupies the property of
  Greyhound
- The Police of the Czech Republic had to end trhe occupation of Greyhound by the RMD workers
- The Slovak Grand Prix - GREYHOUND STAR MOTO RACING TEAM - a quick caption
- Czech artist Frantisek Ringo Cech painted a new picture - Ferrari Greyhound Star Moto racing Team
- CZECH INTERNATIONAL DERBY 2010 - a quick caption
- Greyhound baby Mount Cappucine´s Jamaica
- Video - RED MILLS feed in the world 


 

 

23.08.10

 79. strana

Letní zprávy - dostihy chrtů, Greyhound-Shell a dálnice D1  
- Letní zprávy ke dni 13.08.2010
Greyhound races - Summer news
- Summer news till 13th Aug 2010

 

19.08.10

 78. strana

ŘSD nadále ignoruje soudní opatření a stále okupuje pozemky Greyhoundu 
-
Latrína ŘSD stále na pozemku Greyhoundu

 

16.08.10

 77. strana

Obraz F.Ringo Cecha - Formule Greyhound Star Motor Racing 
- Závody chrtů greyhoundů a Ferrari
F. Ringo Cech made a new painting - Formula Greyhound Star Moto Racing
- greyhound and Ferrari racing

 

13.08.10

 76. strana

Letní zprávy - dostihy chrtů, Greyhound-Shell a dálnice D1  
- Letní zprávy České greyhound dostihové federace ke dni 13.08.2010
Greyhound races - Summer news
- Summer news of Czech Greyhound Racing Federation till 13th Aug 2010

 

13.08.10

 75. strana

Majitelé benzinky podali trestní oznámení. Kvůli stavbě okruhu - Sedmička.cz  - autorský článek
- Stavitelé jižní části Pražského okruhu řeší nepříjemný problém - s Greyhoundem
Owners of Greyhound petrol station will sue the constructors of the Prague ring
-
The constructors of the southern part of the Ring solve unpleasant problem - with the Greyhound

 

13.08.10

 74. strana

Pražský okruh musí čelit dalším potížím - Pražský deník - autorský článek
- Ředitelství silnic a dálnic podle trestního oznámení nepovoleně vstupuje na pozemky Greyhoundu
Prague ring faces new difficulties - Prague Daily - author´s article
-
The Road and Motorway Directorate enters illegaly to property of the Greyhound

 

12.08.10

 73. strana

Dostihy chrtů - Czech International Derby 2010 - PROGRAM A PROPOZICE
Výstava chrtů - 1. Osvobozená výstava chrtů v Čechách
28.08.2010 - dostihová dráha chrtů Praskačka
- V kloboučku na dostizích chrtů v Praskačce jako na dostizích koní v Ascotu
Greyhound races - Czech International Derby 2010 - PROGRAM & PROPOSITIONS
Greyhound exhibition - 1st Liberated Greyhound Exhibition in Bohemia
28th Aug 2010 - greyhound race track Praskacka
 -
In hats at Praskacka greyhound races like at Ascot horse races

 

09.08.10

 72. strana

Souboj titánů na chrtí dostihové dráze Praskačka - tisková zpráva
- Chrtí sport, umění, esoterika
Clash of greyhound titans at the greyhound race track Praskacka - press release
 -
Greyhound sport, art, esoterics

 

09.08.10

 71. strana

MagicRacing - nový e-magazín motosportu  - oznámení
- Vychází první číslo MagicRacing
- uvnitř najdete také reportáž o Greyhound Star Moto Racing Teamu
MagicRacing - a new motosport e-magazine - announcement
 - First issue of MagicRacing released
- you can also find a reportage on the Greyhound Star Moto Racing Team

 

04.08.10

 70. strana

Bagry ŘSD ničí pozemky Greyhoundu přes zákaz a soudní rozhodnutí  - tisková zpráva
- Co takhle bagry postavit na zahradu státních úředníků?
Excavators destroy property of the Greyhound despite of the prohibition & court decision - press release

 - How about we put the excavators in gardens of state officials?

Bagry ŘSD ničí pozemky Greyhoundu přes zákaz a soudní rozhodnutí

 

30.07.10

 69. strana

Na stavitele Pražského okruhu podáno trestní oznámení - tisková zpráva
- Stát maří výkon úředního rozhodnutí
The constructor of the prague ring will be sued - press release

 - The state itself violates the legal decisions

Na stavitele Pražského okruhu podáno trestní oznámení

 

29.07.10

 68. strana

Slideshow - chrtí dostihy jinak - Havaj na chrtí dostihové dráze Praskačka - multimediální prezentace
- hudební slideshow z chrtích dostihů Letní Cena 2010 - Česká greyhound dostihová federace
Slideshow - different greyhound racing - Hawaii at the greyhound race track Praskacka - multimedia presentation

 -
music slideshow from greyhound races  Summer Prix 2010 - Czech Greyhound Racing Federation

Slideshow - chrtí dostihy jinak - Havaj na dostihové dráze Praskačka

 

28.07.10

 67. strana

Chrtí dostihy jinak - Havaj na dostihové dráze Praskačka - tisková zpráva
- netradiční dostihy chrtů Letní cena 2010 České greyhound dostihové federace
Greyhound racing in a different way - Hawaii at the greyhound race track Praskacka - press release

 - unconventional greyhound races Summer Prix 2010 ofthe Czech Greyhound Racing Federation

Chrtí dostihy jinak - Havaj na dostihové dráze Praskačka

 

23.07.10

 66. strana

Pražský deník - TITULNÍ STRANA dne 23.07.2010: "Pražský okruh - stavba na černo?" 
- scan článku o čerpací stanici Greyhound Company, a.s.
PRAGUE DAILY - FRONTPAGE - 23.07.2010: "Prague circle - illegal construction?"

 - scan of the article on the petrol station of the Greyhound Company, Inc.

Pražský deník - TITULNÍ STRANA dne 23.07.2010: "Pražský okruh - stavba na černo?"

 

23.07.10

 65. strana

Mazaná greyhoundí fenka Ginny Lou stíhá živého zajíce během dostihu v Austrálii - dostihy chrtů
- článek. Bookmakeři museli anulovat dostih a vrátit vsazené peníze.

Clever greyhound Ginny Lou chases real hare off australian track during race - greyhound races
 - an article
. Bookies had to anulate the race and return all money bets.

Mazaná greyhoundí fenka Ginny Lou stíhá živého zajíce během dostihu v Austrálii

 

19.07.10

 64. strana

Dostihový greyhound White Elbony - studie mimiky chrta České greyhound dostihové federace
- chrt se nakonec směje
Racing greyhound White Elbony - study of greyhound mimics - Czech Greyhound Racing Federation
- a greyhound smiles in the end

Dostihový greyhound White Elbony

 

19.07.10

 63. strana

Kouzlo chrtích dostihů - scan článku EKONOM - červen 2010 + text článku - ZDE
- Advokátka B. Šimarová chová dva závodní greyhoundy. Jeden adoptován z Irska, druhý pořízen ve Švédsku
Magic of greyhound racing - scan of an article EKONOM - June 2010 + text of the article - HERE
- The solicitor B. Simarova breeds two racing greyhounds. One adopted from IE, the other purchased in SWE

Kouzlo chrtích dostihů

 

19.07.10

 62. strana

LETNÍ CENA 2010 - dostihy chrtů České greyhound dostihové fedeace - reportáž
- Hawaii na dostihové dráze Praskačka
- Měli jsme se jako na Havaji - slunce, písek, vodu, krásné havajany, jedlé orchideje, stín palem, tropické drinky
SUMMER PRIX 2010 - greyhound racing of the Czech Greyhound Racing Federation - a reportage
- Hawaii at the race track Praskacka
- We enjoyed Hawaii - sunshine, sand, water, Hawaiians, eatable orchids, shadow of palm tree, tropical drinks

LETNÍ CENA 2010 - dostihy chrtů

 

16.07.10

 61. strana

Mistrovství světa dostihových šneků 2010 - dostihy šneků - reportáž
- Finálového běhu se zúčastnilo 18 závodníků z celého světa
World racing snail championship 2010 - snail races - a reportage
- 18 runners from all over the world took place in the final race

Mistrovství světa dostihových šneků 2010

 

19.07.10

 60. strana

LETNÍ CENA 2010 - dostihy chrtů - noticka
- chrtí dostihy ve stylu Hawaii na chrtí dostihové dráze Praskačka
SUMMER PRIX 2010 - greyhound racing - a quick caption
- greyhound racing in the Hawaii style at the greyhound race track Praskacka

LETNÍ CENA 2010 - dostihy chrtů

 

09.07.10

 59. strana

Velká cena Slovenska sportovních automobilů 2010 - závody Ferrari - upoutávka
- Náš team GREYHOUND STAR MOTO RACING začal s testováním závodního Ferrari na novém slovenském
  okruhu - SLOVAKIARING
Slovakian Racing Car Grand Prix 2010 - racing Ferrari - a preview
- Our team GREYHOUND STAR MOTO RACING started testing the racing Ferrari on the new Slovak circuit -
  SLOVAKIARING

Velká cena Slovenska sportovních automobilů 2010

 

09.07.10

 58. strana

LETNÍ CENA 2010 - dostihy šneků - upoutávka
- HAWAII na chrtí dostihové dráze PRASKAČKA
- Mistrovství světa dostihových šneků - SNAIL TURF
- Chrtí závodiště Motol - aktuální stavební rozpracovanost ke dni 09.07.2010
SUMMER PRIX 2010 - snail races - a preview
- HAWAII at the Greyhound Race Track Praskacka
- World Championship in snail racing - SNAIL TURF
- Greyhound race stadium Motol - actual construction on 09th July 2010 

LETNÍ CENA 2010 - dostihy šneků

 

07.07.10

 57. strana

GREYHOUND SPRINT RACE 2010 - dostihy chrtů - reportáž
- Dress Code: Neon Fun!!
- Happy Birthday Cato & Cayenn
- Po dostizích jedeme na kontrolu výstavby dostihového stadionu Praha Motol
- A Kampak pak? Na Kampa Park v Praze!

GREYHOUND SPRINT RACE 2010 - greyhound races - a reportage
- Dress Code: Neon Fun!!
- Happy Birthday Cato & Cayenn
- After the race we are checking the construction of the race stadium in Prague Motol
- What next? The Kampa Park in Prague!

GREYHOUND SPRINT RACE 2010 - dostihy chrtů

Happy Birthday Cato & Cayenn

 
 

Startovní boxy pro chrtí dostihy České greyhound dostihové federace

   © Česká Greyhound Dostihová Federace ©  www.cgdf.cz 
CGDF / CGRF 
member of World Greyhound Racing Federation 

Startovní boxy pro chrtí dostihy České greyhound dostihové federace